Ako používať urýchľovače v programe Internet Explorer 9

Ak vyberiete text na webovej stránke, môžete použiť doplnok s názvom Urýchľovače na vykonanie rôznych bežných úloh, ako napríklad pridanie poštovej adresy na mapu alebo preklad textu do iného jazyka. Môžete tiež vybrať webové služby alebo webové lokality, ktoré urýchľovače používajú pri riešení rozličných úloh. Postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú stránku, ktorá obsahuje text, ktorý chcete použiť s urýchľovačom, a vyberte text.

 3. Kliknutím na tlačidlo Urýchľovač Obrázok tlačidla Urýchľovač zobrazte zoznam predvolených urýchľovačov.

  Ukázaním na položku Všetky urýchľovače sa zobrazí úplný zoznam všetkých dostupných urýchľovačov v počítači.

 4. Kliknite na urýchľovač a vykonajte jeden alebo oba nasledujúce kroky:

  • Ak chcete zobraziť ukážku informácií alebo obsahu, ukážte na urýchľovač v zozname.

  • Ak chcete otvoriť webovú službu urýchľovača na webovej stránke, kliknite na urýchľovač v zozname.

Pozrite si toto video a zistite, ako používať urýchľovače v programe Internet Explorer 9 (0:32)
Zobraziť všetko

Získanie nových urýchľovačov

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Obrázok tlačidla NástrojeSpravovať doplnky.
 3. V dialógovom okne Spravovanie doplnkov v časti Typy doplnkov kliknite na položku Urýchľovače, čím sa zobrazí zoznam aktuálnych urýchľovačov.

 4. V dolnej časti obrazovky kliknite na položku Vyhľadať ďalšie urýchľovače.

 5. Kliknite na kategóriu a potom kliknite na službu, o ktorú máte záujem na webovej stránke poskytovateľa služby programu Internet Explorer.

 6. V dialógovom okne Pridanie urýchľovača použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať nový urýchľovač, kliknite na položku Pridať. Ak ste urýchľovač pridali, môžete začiarknuť políčko Nastaviť ako predvoleného poskytovateľa pre túto kategóriu urýchľovača.

  • Ak chcete nahradiť existujúci urýchľovač, kliknite na položku Nahradiť.

  • Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Spravovanie urýchľovačov

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Obrázok tlačidla NástrojeSpravovať doplnky.
 3. V okne Spravovanie doplnkov v časti Typy doplnkov kliknite na položku Urýchľovače, čím sa zobrazí zoznam aktuálnych urýchľovačov.

 4. Kliknite na urýchľovač nachádzajúci sa v zozname a vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť domovskú stránku služby urýchľovača, lokalitu, z ktorej sa urýchľovač nainštaloval, a aktuálne informácie o stave, vyberte urýchľovač zo zoznamu.

  • Ak chcete zmeniť stav urýchľovača, vyberte urýchľovač a kliknite na tlačidlá Zapnúť, Vypnúť, Nastaviť ako predvolené alebo Odstrániť ako predvolené.

  • Ak chcete zmeniť kategóriu urýchľovača, kliknite v dolnej table vedľa poľa Kategória na položku Zmeniť.

  • Ak chcete vyhľadať a pridať viac urýchľovačov, kliknite v dolnej table na položku Vyhľadať ďalšie urýchľovače.

  • Ak chcete urýchľovač odobrať, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.