Používanie funkcií Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX v programe Internet Explorer 9

Zapnutím funkcie Ochrana pred sledovaním v programe Windows Internet Explorer 9 zabránite webovým lokalitám v zhromažďovaní informácií o vašom prehľadávaní webu. Zapnutím filtrovania prvkov ActiveX zabránite prístupu programov do počítača bez vášho dovolenia.

Pre každú z uvedených funkcií platí, že po zapnutí ju môžete pre konkrétne lokality vypnúť.

Použitie funkcie Ochrana pred sledovaním na blokovanie obsahu neznámych webových lokalít

Pri návšteve webovej lokality môže byť určitý jej obsah poskytovaný inou webovou lokalitou. Tento obsah je možné použiť na zhromažďovanie informácií o tom, ktoré stránky na Internete navštevujete.

Pomocou funkcie Ochrana pred sledovaním sa tento obsah blokuje na tých webových lokalitách, ktoré sú uvedené v zoznamoch funkcie Ochrana pred sledovaním. K dispozícii je osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním, ktorý je súčasťou programu Internet Explorer. Generuje sa automaticky na základe navštívených lokalít. Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním je možné aj prevziať, v takom prípade program Internet Explorer pravidelne vyhľadáva aktualizácie týchto zoznamov.

Zapnutie funkcie Ochrana pred sledovaním

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a kliknite na možnosť Ochrana pred sledovaním.
  3. V dialógovom okne Spravovanie doplnkov kliknite na zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním a kliknite na položku Zapnúť.

Použitie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na blokovanie ovládacích prvkov ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX a doplnky webového prehľadávača sú malé programy, ktoré umožňujú webovým lokalitám poskytovanie obsahu, napríklad videa. Môžu byť použité aj na zber informácií z počítača, poškodzovanie informácií v počítači, inštaláciu softvéru bez dovolenia používateľa alebo umožnenie vzdialeného ovládania počítača inými osobami.

Pomocou funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX je možné zabrániť webovým lokalitám v inštalácii a používaní týchto programov.

Zapnutie filtrovania prvkov ActiveX

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a kliknite na možnosť Filtrovanie prvkov ActiveX.

Výnimky v prípade dôveryhodných webových lokalít

Funkcie Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX je možné vypnúť a zobraziť tak obsah konkrétnych webových lokalít, ktorým dôverujete.

Zmena možností funkcií Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX pre konkrétne webové lokality

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Prejdite na webovú lokalitu.

  3. Kliknite na tlačidlo filtrovania v paneli s adresou a potom pre danú webovú lokalitu vypnite alebo zapnite dostupné možnosti filtrovania.

Ďalšie informácie o funkciách Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX sa nachádzajú online v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9.