Zahrnutie priečinkov do knižnice

Knižnica zhromažďuje obsah z rôznych priečinkov. Do jednej knižnice môžete zahrnúť priečinky z rôznych umiestnení a potom môžete súbory v daných priečinkoch zobraziť a usporiadať ako jednu kolekciu. Ak máte napríklad niektoré svoje obrázky uložené na externom pevnom disku, môžete priečinok z daného pevného disku zahrnúť do knižnice Obrázky a potom získať prístup k súborom v danom priečinku pomocou knižnice Obrázky vždy, keď je daný pevný disk pripojený k počítaču.

Obrázok navigačnej tably, na ktorej sa zobrazuje knižnica Obrázky s troma zahrnutými priečinkami
Navigačná tabla zobrazujúca knižnicu obrázkov s tromi zahrnutými priečinkami

Ďalšie informácie o tom, aké typy priečinkov môžete zahrnúť do knižnice, sa nachádzajú v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

Pozrite si toto video a naučte sa zahrnúť priečinok do knižnice alebo ho z nej odstrániť (1:17)
Zobraziť všetko

Zahrnutie priečinka z počítača do knižnice

 1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo programu Windows PrieskumníkObrázok tlačidla programu Windows Prieskumník.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) prejdite na priečinok, ktorý chcete zahrnúť a jedenkrát naň kliknite (neklikajte dvakrát).

 3. Na paneli s nástrojmi (nad zoznamom súborov), kliknite na položku Zahrnúť do knižnice a potom kliknite na knižnicu (napríklad Dokumenty).

Zahrnutie priečinka z externého pevného disku do knižnice

Uistite sa, že externý pevný disk je pripojený k počítaču a že ho počítač rozpoznal. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia, zobrazenie a správa zariadení a tlačiarní).

 1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo programu Windows PrieskumníkObrázok tlačidla programu Windows Prieskumník.
 2. Na navigačnej table (na ľavej strane) kliknite na položku Počítač a prejdite do priečinka na externom pevnom disku, ktorý chcete zahrnúť.

 3. Na paneli s nástrojmi (nad zoznamom súborov), kliknite na položku Zahrnúť do knižnice a potom kliknite na knižnicu (napríklad Dokumenty).

Poznámka

 • Priečinky z vymeniteľných médií (ako sú napríklad disky CD a DVD) a z niektorých diskov USB flash nemožno zahrnúť do knižnice.

Zahrnutie sieťového priečinka do knižnice

Ak chcete do knižnice zahrnúť sieťový priečinok, musíte ho najprv pridať do indexu alebo sprístupniť v režime offline. Ďalšie informácie o sprístupnení sieťového priečinka v režime offline sa nachádzajú v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

 1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo programu Windows PrieskumníkObrázok tlačidla programu Windows Prieskumník.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Na navigačnej table (na ľavej strane) kliknite na položku Sieť a prejdite do priečinka v sieti, ktorý chcete zahrnúť.

  • Kliknite na ikonu na ľavej strane panela s adresou, zadajte sieťovú cestu, stlačte kláves Enter a potom prejdite do priečinka, ktorý chcete zahrnúť.

 3. Na paneli s nástrojmi (nad zoznamom súborov), kliknite na položku Zahrnúť do knižnice a potom kliknite na knižnicu (napríklad Dokumenty).

Poznámka

 • Ak sa možnosť Zahrnúť do knižnice nezobrazuje, znamená to, že sieťový priečinok nie je indexovaný alebo dostupný v režime offline.

Odstránenie priečinka z knižnice

Ak už nepotrebujete sledovať priečinok v knižnici, môžete ho odstrániť. Keď odstránite priečinok z knižnice, daný priečinok ani jeho obsah sa neodstránia z pôvodného umiestnenia.

 1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo programu Windows PrieskumníkObrázok tlačidla programu Windows Prieskumník.
 2. Na navigačnej table (na ľavej strane) kliknite na knižnicu, z ktorej chcete odstrániť priečinky.

 3. Na table knižníc (nad zoznamom súborov) vedľa položky Zahŕňa kliknite na položku Umiestnenia.

 4. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na priečinok, ktorý chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.