Existuje niekoľko spôsobov pripojenia tlačiarne k počítaču. Vybratý spôsob závisí od samostatného zariadenia a od toho, či sa bude používať doma alebo v práci.

Konkrétne pokyny sa nachádzajú v materiáloch dodaných spolu so zariadením, ktoré si vždy prečítajte.

Pozrite si toto video a naučte sa nainštalovať tlačiareň (1:40)

Lokálne tlačiarne

Najbežnejším spôsobom inštalácie tlačiarne je jej priame pripojenie k počítaču. Takáto tlačiareň sa nazýva lokálna tlačiareň.

Ak používate model tlačiarne s pripojením prostredníctvom rozhrania USB (univerzálna sériová zbernica), po pripojení by sa mala v systéme Windows automaticky rozpoznať a nainštalovať.

Pri inštalácii bezdrôtovej tlačiarne, ktorá je pripojená k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wi–Fi), môžete na nainštalovanie tlačiarne použiť Sprievodcu pridaním zariadenia. Pokyny sa nachádzajú v téme Pripojenie k zariadeniam Bluetooth a iným bezdrôtovým alebo sieťovým zariadeniam.

Ak ide o starší model, ktorý sa pripája cez sériový alebo paralelný port, tlačiareň bude zrejme nutné nainštalovať manuálne.

Inštalácia (pridanie) lokálnej tlačiarne

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V sprievodcovi pridaním tlačiarne kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň.

 4. Na stránke Výber portu tlačiarne skontrolujte, že je vybratá možnosť Použiť existujúci port a odporúčaný port tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Inštalácia ovládača tlačiarne vyberte výrobcu a model tlačiarne, potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak sa tlačiareň nenachádza v zozname, kliknite na položku Windows Update a počkajte, kým systém Windows neskončí vyhľadávanie ďalších ovládačov.

  • Ak nie sú žiadne ovládače k dispozícii a máte inštalačný disk CD, kliknite na položku Z disku a potom prejdite do priečinka, v ktorom sa nachádza ovládač tlačiarne. (Ďalšie pomocné informácie sa nachádzajú v príručke tlačiarne.)

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tipy

Sieťové tlačiarne

Na pracoviskách sú mnohé používané tlačiarne sieťovými tlačiarňami. Tieto tlačiarne sú pripojené priamo k sieti ako samostatné zariadenia. Cenovo dostupné tlačiarne sa vyrábajú aj pre domácnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne v domácej sieti.

Inštalácia sieťovej tlačiarne, bezdrôtovej tlačiarne alebo tlačiarne s technológiou Bluetooth

Ak sa pokúšate pridať sieťovú tlačiareň na pracovisku, zvyčajne jej musíte priradiť názov. Ak neviete tlačiareň nájsť, obráťte sa na správcu siete.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V sprievodcovi pridaním tlačiarne kliknite na položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.

 4. V zozname dostupných tlačiarní začiarknite tlačiareň, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej. (Ak je počítač pripojený k sieti, v zozname sa zobrazia len tlačiarne uvedené v adresári Active Directorydomény.)

 5. Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte v počítači ovládač tlačiarne kliknutím na položku Inštalovať ovládač. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tipy

 • Dostupné môžu byť všetky tlačiarne v sieti vrátane tlačiarní s rozhraním Bluetooth a bezdrôtových tlačiarní alebo tlačiarní, ktoré sú pripojené k inému počítaču a zdieľané v sieti. Na inštaláciu niektorých tlačiarní môžete potrebovať povolenie.

 • Funkčnosť tlačiarne môžete overiť vytlačením skúšobnej strany. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Tlač skúšobnej strany.

Poznámka

Odstránenie tlačiarne

Ak už tlačiareň nepoužívate, môžete ju odstrániť z priečinka Zariadenia a tlačiarne.

Odstránenie tlačiarne

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, ktorú chcete odstrániť, kliknite na položku Odstrániť zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Áno.

  Ak nemôžete tlačiareň odstrániť, pravým tlačidlom myši na ňu opäť kliknite, potom kliknite na položku Spustiť ako správca, kliknite na položku Odstrániť zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Áno. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Ak máte viacúčelovú alebo multifunkčnú tlačiareň, často sa dá odstrániť z priečinka Zariadenia a tlačiarne bez toho, aby boli ovplyvnené jej ďalšie funkcie. Preto môže zostať napríklad naďalej zobrazená ikona faxu alebo skenera daného zariadenia.

 • Tlačiareň sa nedá odinštalovať, ak sa v tlačovom fronte nachádzajú súbory. Zrušte tlač alebo počkajte, kým systém Windows dokončí ich tlač. Po vyprázdnení frontu systém Windows tlačiareň odstráni.

 • Ďalšie informácie o zrušení tlače sa nachádzajú v téme Zobrazenie, pozastavenie alebo zrušenie tlače.

Ďalšie informácie o tlači sa nachádzajú v téme Začíname tlačiť.