Inštalácia alebo zmena jazyka rozhrania

Jazyk, ktorý systém Windows používa na zobrazenie textu v sprievodcoch, dialógových oknách, ponukách a ďalších položkách používateľského rozhrania je možné meniť. Niektoré jazyky rozhrania sú nainštalované ako predvolené, zatiaľ čo iné vyžadujú inštaláciu ďalších jazykových súborov.

Existujú dva typy jazykových súborov:

Balík Windows 7 Language Interface Pack (LIP).‌ Balíky Windows 7 LIP poskytujú preloženú verziu najčastejšie používaných oblastí používateľského rozhrania. Balíky LIP možno prevziať bezplatne. Ďalšie informácie vrátane zoznamu jazykov, ktoré sú k dispozícii, sa nachádzajú na webovej lokalite Microsoft Local Language Program.

Jazykové balíky systému Windows 7. Jazykové balíky systému Windows 7 poskytujú preloženú verziu väčšiny používateľského rozhrania.

Pred inštaláciou jazyka zobrazenia musíte mať prístup k jazykovým súborom. Tieto súbory sa môžu nachádzať v počítači, v sieťovom počítači alebo na disku DVD systému Windows. Takisto ich možno prevziať z webu. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi jazykovými balíkmi a balíkmi Language Interface Pack, ako aj o možnostiach, ako ich získať, sa nachádzajú v téme Ako získať ďalšie jazyky zobrazenia?

Poznámka

  • Jazykové balíky sú dostupné v systéme Windows 7 Ultimate prostredníctvom služby Windows Update ako voliteľné aktualizácie. Neinštalujú sa automaticky. Ak používate systém Windows 7 Enterprise, informácie o inštalácii ďalších jazykov vám poskytne správca systému.

Zobraziť všetko

Inštalácia jazyka rozhrania

Ak chcete nainštalovať balík Language Interface Pack (LIP), dvakrát kliknite na súbor a otvorí sa inštalačný program. Pri inštalácii jazykového balíka postupujte nasledovne:

  1. Otvorte ovládací panel Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. V časti Jazyk rozhrania kliknite na položku Nainštalovať alebo odinštalovať jazyky a potom postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

  • Časť Jazyk zobrazenia bude viditeľná iba v prípade, ak už je nainštalovaný balík Language Interface Pack alebo ak vydanie systému Windows podporuje jazykový balík. Jazykové balíky sú k dispozícii iba v systémoch Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise.

Zmena jazyka rozhrania

Po zmene jazyka rozhrania sa text v ponukách a dialógových oknách nemusí v niektorých programoch zobraziť v požadovanom jazyku. Je to spôsobené tým, že daný program nemusí podporovať kódovanie Unicode. Ďalšie informácie o zmene textu v ponukách a dialógových oknách pre programy, ktoré nepodporujú kódovanie Unicode, sa nachádzajú v téme Zmena miestneho nastavenia.

Ak chcete nastaviť jazyk rozhrania pre viacerých používateľov alebo pre úvodnú obrazovku, prečítajte si tému Použitie miestneho a jazykového nastavenia pre vyhradené kontá.

  1. Otvorte ovládací panel Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. V časti Jazyk rozhrania vyberte v zozname jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak sa zoznam jazykov rozhrania nezobrazuje, musíte najskôr nainštalovať ďalšie jazykové súbory.