Inštalácia alebo odinštalovanie senzora

Inštalácia senzora

  • Prečítajte si informácie dodané so senzorom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu senzorov. Po nainštalovaní senzora musíte senzor povoliť. Programy tým získajú možnosť pristupovať k informáciám zo senzora. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Povolenie alebo zakázanie senzora.

Odinštalovanie senzora

  1. Ak chcete otvoriť okno Lokalizačné a ďalšie senzory, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text senzory a potom kliknite na položku Lokalizačné a ďalšie senzory.

  2. Kliknite na senzor, ktorý chcete odinštalovať.

  3. V časti Ďalšie možnosti kliknite na položku Odinštalovať tento senzor a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.