Inštalácia systému Windows 7: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa inštalácie systému Windows 7.

Zobraziť všetko

Ako inovovať počítač z aktuálnej verzie systému Windows na systém Windows 7?

Ďalšie informácie vrátane informácií o tom, ktorú z verzií systému Windows je možné inovovať na systém Windows 7, nájdete v časti Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na lokalite systému Windows.

Podrobný návod nájdete v časti Inovácia zo systému Windows XP na systém Windows 7 a Inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7 na lokalite Windows.

Mala by sa nainštalovať 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows 7?

Ak má počítač procesor (CPU), ktorý umožňuje spustenie 64-bitovej verzie systému Windows, môžete nainštalovať 64-bitovú verziu systému Windows 7. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Ako nainštalovať systém Windows 7 do počítača netbook?

Ak chcete systém Windows 7 nainštalovať do počítača netbook alebo iného počítača, ktorý nemá vlastnú jednotku DVD, najjednoduchším spôsobom je zakúpenie a prevzatie systému Windows 7 online z lokality Microsoft Store. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia systému Windows 7 do počítača netbook na lokalite Windows.

Mal by som počas inštalácie vybrať možnosť Inovácia alebo Vlastná inštalácia?

Ak sa dá vaša aktuálna verzia systému Windows inovovať na systém Windows 7 a chcete zachovať súbory, nastavenia a programy z predchádzajúcej verzie systému Windows, vyberte položku Inovovať. Táto možnosť inštalácie je najjednoduchšia. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ktorú z verzií systému Windows je možné inovovať na systém Windows 7, prejdite na stránku Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na lokalite systému Windows.

Ak nie je možné inovovať aktuálnu verziu systému Windows, vyberte možnosť Vlastná. Pri výbere možnosti vlastnej inštalácie sa však vlastné súbory, nastavenia ani programy nezachovajú. Takáto inštalácia sa preto niekedy nazýva čistá. Svoje súbory budete musieť zálohovať a po dokončení inštalácie ich obnoviť. Programy budete musieť znova nainštalovať. Preto skontrolujte, či vlastníte všetky potrebné inštalačné disky a kódy Product Key pre programy, ktoré chcete použiť v systéme Windows 7, ako aj inštalačné súbory programov, ktoré ste prevzali z Internetu.

Možnosť vlastnej inštalácie môžete použiť aj v prípade, ak chcete vykonávať rozšírené úlohy na správu diskov počas inštalácie, ako napríklad vytváranie a formátovanie oblastí disku na pevnom disku počítača, alebo výber presnej oblasti, na ktorú sa systém Windows 7 nainštaluje. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Je potrebné naformátovať pevný disk pred inštaláciou systému Windows 7?

Nie. Možnosť formátovania pevného disku je dostupná počas vlastnej inštalácie pri spustení alebo zavádzaní systému počítača pomocou Windows 7 inštalačného disku alebo jednotky USB flash, formátovanie však nie je potrebné. Ďalšie informácie o formátovaní pevného disku počas inštalácie systému Windows 7 nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Poznámka

  • Ak použijete verziu na inováciu systému Windows 7, pred inštaláciou systému Windows 7 nepoužívajte na formátovanie pevného disku program od iného výrobcu softvéru. Namiesto toho naformátujte pevný disk počas inštalácie systému Windows 7.

Je potrebné zavádzať systém z inštalačného disku alebo z jednotky USB flash, ak chcem nainštalovať systém Windows 7?

Niekedy. Obvykle môžete spustiť inštaláciu systému Windows 7 počas spustenia predchádzajúcej verzie systému Windows. V tomto prípade sú k dispozícii obe možnosti – Inovácia aj Vlastná inštalácia.

Zaviesť systém alebo spustiť počítač z inštalačného disku systému Windows 7 alebo z jednotky USB flash musíte v prípade, keď chcete urobiť niektorú z nasledujúcich činností:

  • inštalácia 64-bitovej verzie systému Windows 7 do počítača s 32-bitovou verziou systému Windows,

  • formátovanie pevného disku alebo vykonávanie rozšírených úloh na správu diskov, napríklad vytvorenie, rozšírenie alebo odstránenie oblastí disku počas inštalácie systému Windows 7,

  • inštalácia systému Windows 7 do počítača, ktorý nemá nainštalovaný operačný systém.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7 a Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Poznámka

  • Ak používate verziu na inováciu na systém Windows 7, pred inštaláciou systému Windows 7 nepoužívajte na formátovanie pevného disku program od iného výrobcu softvéru. Namiesto toho naformátujte pevný disk počas inštalácie systému Windows 7.

Môžem odinštalovať systém Windows 7?

Systém Windows 7 nie je možné odinštalovať. Ak však máte pôvodné inštalačné disky predchádzajúceho operačného systému, môžete predchádzajúci systém znovu nainštalovať. Pri preinštalovaní na predchádzajúci operačný systém sa však nielen nahradí systém Windows 7, ale odstránia sa aj všetky programy, súbory a nastavenia počítača. Svoje súbory a nastavenia budete musieť zálohovať a po dokončení inštalácie ich obnoviť. Programy budete musieť znova nainštalovať, preto skontrolujte, či vlastníte všetky potrebné inštalačné disky a kódy Product Key pre programy, ktoré chcete použiť v systéme Windows 7, ako aj inštalačné súbory pre všetky programy, ktoré ste prevzali z Internetu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7‍.

Poznámka

Budú programy pracovať v systéme Windows 7?

Väčšina programov vytvorených pre systém Windows Vista pracuje aj v systéme Windows 7, ale niektoré staršie programy môžu pracovať pomaly alebo nemusia pracovať vôbec. Ak chcete skúsiť vyriešiť problém s kompatibilitou, informácie nájdete v časti Spustenie Sprievodcu kompatibilitou programu‍. Ďalšie informácie o kompatibilite programov sa nachádzajú v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Ak nástroj Poradca pri riešení problémov s kompatibilitou programov daný problém nedokázal vyriešiť, môžete sa pokúsiť program spustiť pomocou režimu Windows XP Mode. Ďalšie informácie získate vyhľadaním termínu „režim Windows XP“ na stránke Pomoc a technická podpora.

Poznámky

  • Niektoré programy, napríklad Windows Mail a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako e-mailový program používali program Windows Mail alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov budete musieť po ukončení inštalácie systému Windows 7 nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, sa nachádzajú na webovej stránke Hľadáte program Windows Mail? na webovej lokalite systému Windows.

  • Ak uskutočníte vlastnú inštaláciu systému Windows 7, bude potrebné ručne preinštalovať programy, ktoré chcete v systéme Windows 7 používať. Dbajte na to, aby ste mali inštalačné disky a kódy Product Key pre svoje programy, ako aj inštalačné súbory všetkých programov prevzatých z Internetu.

  • Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows a plánujete nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows 7, programy, ktoré boli navrhnuté na používanie výhradne v 64-bitovom operačnom systéme, nemusia fungovať. Ďalšie potrebné informácie o softvéri a hardvéri, ktorý bol testovaný na kompatibilitu s 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému Windows 7 nájdete na webovej lokalite Windows 7 Compatibility Center.

Môžem kód Product Key používať vo viacerých počítačoch?

Rovnaký kód Product Key systému Windows na aktiváciu systému Windows 7 nie je možné použiť na viacerých počítačoch, ako umožňujú Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky zvyčajne umožňujú používať jeden kód Product Key systému iba na jednom počítači.

Ak použijete inštalačný disk alebo jednotku USB flash na inštaláciu systému Windows 7 do druhého počítača, budete musieť zakúpiť ďalšiu kópiu rovnakého vydania systému Windows 7, aby ste získali nový kód Product key. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7.

Identifikácia článku: MSW700062