Internetový backgammon: Pravidlá hry

Backgammon je obľúbená stolová hra pre dvoch hráčov, ktorá sa hrá s figúrkami označovanými ako kamene. Má zdanlivo jednoduchý cieľ. Ako prvý presunúť svoje kamene mimo stola. Teraz si túto hru môžete zahrať s inými ľuďmi prostredníctvom Internetu.

Zobraziť všetko

Spustenie hry

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Dvakrát kliknite na položku Internetový backgammon.

  (Nezobrazuje sa? Skontrolujte informácie v téme Kde sú ostatné hry?)

 3. Kliknite na tlačidlo Hrať.

  Ak je počítač pripojený na Internet, hra sa začne. Ak nie je pripojený, zobrazí sa výzva na pripojenie. Hru Internetový backgammon je možné hrať len v režime online.

Prispôsobenie vzhľadu hry

Môžete si vybrať rôzne figúrky a stoly.

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Dvakrát kliknite na položku Internetový backgammon.

  (Nezobrazuje sa? Skontrolujte informácie v téme Kde sú ostatné hry?)

 3. Kliknite na ponuku Hra a potom kliknite na položku Zmeniť vzhľad.

 4. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Konverzácia so súperom počas hry

Hra Internetový backgammon obsahuje dva tucty textových správ, prostredníctvom ktorých môžete dať súperovi vedieť, na čo myslíte.

 1. Ak sa chcete uistiť, že funkcia konverzácie je zapnutá, kliknite na tlačidlo zapnuté v časti Konverzácia v pravom dolnom rohu.

 2. V ľavom dolnom rohu kliknite na položku Vyberte správu na odoslanie a potom kliknite na jednu z preddefinovaných fráz.

Obrázok hry Internetový backgammon
Internetový backgammon

Internetový backgammon: pravidlá a základné informácie

Cieľ

Ako prvý presunúť všetky svoje kamene mimo stola.

Stôl

Backgammon je hra pre dvoch hráčov, ktorá sa hrá s figúrkami označovanými ako kamene. Každá strana – hnedá a biela – začína s 15 kameňmi.

Kamene sa umiestňujú na stôl obsahujúci 24 úzkych trojuholníkov. Tieto trojuholníky – nazývané body – majú striedavú farbu a sú usporiadané do štvrtín, z ktorých každá obsahuje šesť trojuholníkov.

Body na každej strane sú očíslované od 1 do 12. Stôl je v strede rozdelený takzvaným panelom.

Napravo od stola je uvedený počet bodiek na kocke. Tento počet predstavuje celkový počet bodov, o ktoré je potrebné posunúť kamene, aby sa odstránili zo stola (v backgamonne sa to označuje ako odnášanie). Počet bodiek na kocke začína na 167 bodoch.

Ak chcete odniesť svoje kamene, musíte ich všetky presúvať proti smeru hodinových ručičiek z bodu 1 v pravom hornom rohu obrazovky do bodu 1 v pravom spodnom rohu obrazovky.

Pravidlá hry

Presúvanie kameňov

Aby sa určilo, kto bude hrať ako prvý, obaja hráči kliknutím na tlačidlo Hádzať hodia jednou kockou. Vyhráva hráč s vyšším číslom. Hráči sa potom striedajú a každý hádže dvoma kockami.

Hodené čísla určujú, ako ďaleko môžete presunúť svoje kamene. Ak napríklad hodíte čísla 4 a 2, môžete jeden kameň posunúť o štyri body proti smeru hodinových ručičiek – a potom posunúť ten istý alebo iný kameň o ďalšie dva body. (Ak hádžete so zdvojnásobením, môžete o daný počet bodov posunúť obidve kocky dvakrát, čo znamená, že môžete posunúť až štyri kocky.)

Ak chcete posunúť kameň, kliknite naň, presuňte ho na nový bod a potom naň znova kliknite, čím ho uvoľníte. Systém Windows nepovoľuje neplatné ťahy. Keď podržíte ukazovateľ myši na kameni alebo naň kliknete, vedľa bodov, na ktoré môžete kameň platným ťahom posunúť, sa zobrazí plný diamant.

Kamene môžete presúvať ponad body obsadené súperom. Môžete ich však umiestniť len na body, ktoré obsahujú vaše vlastné kamene alebo menej než dva súperove kamene. Bod, na ktorom sa nachádzajú dva alebo viaceré súperove kamene, je uzavretý a nedá sa použiť.

Ak vám uzavretý bod umožňuje použiť len jeden hod kockou, musíte hrať s vyšším číslom. Ak nie je možné použiť žiadny hod, prehrávate kolo.

Odnášanie

Ak chcete začať odstraňovať (alebo odnášať) kamene zo stola, musíte najprv presunúť všetkých 15 kameňov do svojho domovského poľa – šesť bodov v štvrtine, ktorá sa nachádza v pravej spodnej časti. Kameň odnesiete tak, že ho posuniete mimo stola doprava.

Ohrozené polia

Bod obsadený jedným kameňom sa označuje ako ohrozené pole. Ak váš súper umiestni svoj kameň na vaše ohrozené pole (alebo naň udrie, ako by povedali hráči), daný kameň sa presunie na panel. Kamene, ktoré máte na paneli, musíte vrátiť späť do hry skôr, než budete môcť presúvať iné kamene.

Ak je všetkých 6 bodov v domovskom poli vášho súpera uzavretých, ste zablokovaní na paneli. Musíte počkať, až kým váš súper nevytvorí otvorený bod.

Hodnotenie

Každá hra má hodnotu 1 bodu. Hodnotu hry môžete zvýšiť zdvojnásobením. Keď kliknete na tlačidlo Zdvojnásobiť, váš súper musí zdvojnásobenie prijať alebo sa musí vzdať.

Ako ho prijme, môže znova zdvojnásobiť. Ak zdvojnásobenie prijmete, právo na použitie tlačidla Zdvojnásobiť sa vám vracia späť. Takáto situácia môže pokračovať, až kým hráči nedosiahnu maximálny počet 64 bodov. Meniacu sa hodnotu hry možno sledovať pomocou kocky zdvojnásobenia na pravej strane stola.

Ak všetky svoje kamene odnesiete zo stola skôr, než váš súper zo stola odnesie niektoré zo svojich kameňov, hra sa označuje ako gammon. Získavate dvojnásobok skóre hry.

Ak všetky svoje kamene odnesiete zo stola skôr, než váš súper zo stola odnesie niektoré zo svojich kameňov, a váš súper má kameň na paneli alebo vo vašom domovskom poli, hra sa označuje ako backgammon. Získavate trojnásobok skóre hry.

Vzdanie sa môže ovplyvniť vaše skóre rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ako to urobíte. Ak váš súper ponúkne zdvojnásobenie skóre a rozhodnete sa vzdať sa, váš súper získa všetky body, ktoré boli v stávke pred ponukou.

Ak sa vzdáte počas hry kliknutím na tlačidlo Vzdať sa, musíte priznať určitý počet bodov svojmu súperovi.

Tipy

Dajte im štuchanec. Spomaľuje váš protihráč úmyselne hru a dúfa, že skončíte? Počkajte, kým sa zobrazí tlačidlo Štuchanec. Kliknutím na toto tlačidlo donútite druhého hráča vykonať ťah, alebo dôjde k odpojeniu od hry.

Čas na uzavretie. Svoje body 5 a 7 uzavrite čo najrýchlejšie. V prípade potreby si pomôžte kameňmi zo súperovho bodu 12. Potom uzavrite bod 4 a všetky ďalšie body vo svojom domovskom poli.

Ochrana ohrozených polí. Ak na začiatku hry presuniete kameň z domovského poľa vášho súpera, čo najskôr ho dostaňte na bod 12 vášho súpera. Ťahom na bod 9 alebo 7 by ste sa mali vyhýbať, pretože umožňujú jednoduchý úder na ohrozené pole.

Rozdeľovanie bežcov. Dva kamene (označované ako bežci) v bode 1 vášho súpera môžete na začiatku hry predčasne rozdeliť. Vo všeobecnosti sa však odporúča nechať ich na začiatku hry tak, pokiaľ nehrozí, že by mohli udrieť na ohrozené pole alebo sa spoločne presunúť. Môže sa to stať napríklad hodením dvoch šestiek alebo štvoriek.

Vytváranie blokád. Udrite na ohrozené pole na svojom bode 5, aj za cenu opustenia ohrozenej oblasti, s očakávaním, že ho budete môcť obsadiť pri ďalšom ťahu. Môžete tak vytvoriť skupinu šiestich susediacich uzavretých bodov (označovaných ako blokáda) – bariéru, ktorá vám umožní získať silnú pozíciu na výhru.

Sledujte počet bodiek na kocke. Počítadlo bodiek na kocke sleduje, o koľko bodov musíte ťahať, aby ste mohli odniesť svoje kamene. Ak je váš počet výrazne vyšší ako súperov, môže byť potrebné hrať agresívnejšie, než keď je počet bodiek na kocke nižší.

Plánujte koniec hry. Ak vám váš súper ponúkne, že sa vzdá, môžete to odmietnuť a pokúsiť sa získať gammon, čím sa zdvojnásobí počet bodov zobrazených na kocke zdvojnásobenia.