Možnosti zjednodušenia ovládania programu Internet Explorer 9

V programe Windows Internet Explorer 9 je k dispozícii viacero možností zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžete jednoduchšie pristupovať k informáciám.

Zobraziť všetko

Použitie klávesnice pri prehľadávaní webu

Ak chcete prechádzať medzi prvkami obrazovky smerom dopredu, stlačte kláves Tab. Ak chcete prechádzať smerom dozadu, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Stlačením klávesov Tab alebo Shift + Tab môžete prechádzať medzi nasledujúcimi časťami obrazovky:

 • prepojenia s textom alebo obrázkami,

 • textové polia formulárov na webových lokalitách,

 • aktívne body na obrázkoch prepojení,

 • panel s adresou,

 • panel kariet.

 • Rámy HTML

Stlačením klávesu F7 môžete spustiť funkciu Prehľadávanie vsuviek. Táto funkcia umožňuje vybrať text a premiestňovanie v rámci webovej stránky pomocou štandardných navigačných klávesov na klávesnici – Home, End, Page Up, Page Down a klávesov so šípkami.

Ďalšie informácie o možnostiach prístupu pomocou klávesnice sa nachádzajú v téme Klávesové skratky programu Internet Explorer.

Zmena veľkosti písma, formátovania a farieb obrazovky

Môžete určiť typ a veľkosť písma alebo farby popredia a pozadia používané na zobrazenie webových stránok. Môžete určiť aj farbu prepojení na webových stránkach.

Zobraziť všetko

Výber písma webovej lokality

Pri webových lokalitách, ktoré takéto nastavenia nemajú, môžete vybrať písmo.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a v časti Vzhľad kliknite na tlačidlo Písma.

 4. Vyberte požadované písmo, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Výber farby webovej lokality

Pri webových lokalitách, ktoré takéto nastavenia nemajú, môžete vybrať farbu.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a v časti Vzhľad kliknite na tlačidlo Farby.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Použiť farby systému Windows.

 5. Pri každej farbe, ktorú chcete zmeniť, kliknite na panel farieb, vyberte novú farbu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Prepísanie všetkého písma a všetkých farieb na webových lokalitách

Bez ohľadu na to, či tvorca webovej lokality určil jej písmo a farby, v programe Internet Explorer 9 je možné tieto hodnoty pre všetky webové lokality zmeniť.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a v časti Vzhľad kliknite na tlačidlo Zjednodušenie ovládania.

 4. Začiarknite políčka Ignorovať farby určené na webových stránkach, Ignorovať štýly písiem určené na webových stránkach a Ignorovať veľkosti písma určené na webových stránkach.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie programu Internet Explorer 9 tak, aby fungoval s čítacím zariadením obrazovky alebo so softvérom na rozpoznávanie hlasu

Niektoré funkcie programu Internet Explorer 9 môžu zapríčiniť podanie nezrozumiteľnej alebo nesprávnej informácie čítaciemu zariadeniu obrazovky.

Zlepšenie fungovania programu Internet Explorer 9 s čítacími zariadeniami obrazovky.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Rozšírené.

 4. Urobte niektoré z nasledujúcich zmien:

  • Nastavenie kurzora na sledovanie aktivácie obrazovky.

   Ak chcete, aby sa čítacie zariadenie obrazovky alebo zväčšovacie sklo riadilo polohou kurzora (známeho aj pod názvami bod vsúvania alebo systémová vsuvka) pri určení bodu čítania alebo zväčšovania, postupujte nasledovne:

   V časti Zjednodušenie ovládania začiarknite políčko So zmenami výberu premiestniť aj systémovú vsuvku.

  • Zobrazovanie textu namiesto obrázkov.

   V časti Zjednodušenie ovládania začiarknite políčko Vždy rozbaliť alternatívny text (ALT) pre obrázky. V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčka Zobraziť obrázky.

  • Zastavenie prechodov spôsobujúcich problémy s čítacím zariadením obrazovky alebo softvérom na rozpoznávanie hlasu.

   V časti Prehľadávanie zrušte začiarknutie políčka Používať plynulé posúvanie.

   V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčok Zobraziť obrázky a Prehrávať animácie na webových stránkach.

  • Zabránenie rušeniu čítacieho zariadenia obrazovky zvukmi webovej stránky.

   V časti Multimédiá zrušte začiarknutie políčka Prehrávať zvuk na webových stránkach.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zlepšenie čitateľnosti tlačených webových stránok

Aby bol kontrast textu oveľa výraznejší, môžete vypnúť tlač farieb a obrázkov pozadia.

Vypnutie tlače farieb a obrázkov pozadia

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje, ukážte na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany.
 3. V časti Možnosti papiera zrušte začiarknutie políčka Tlačiť farby a obrázky pozadia a kliknite na tlačidlo OK.