Internetové piky: Pravidlá hry

Hra Piky, ktorá bola vymyslená v USA v 30. rokoch minulého storočia, zostáva aj v súčasnosti jednou z najobľúbenejších trikových kartových hier – a je ideálna na hranie v režime online. Teraz si túto hru môžete zahrať s inými ľuďmi prostredníctvom Internetu.

Zobraziť všetko

Spustenie hry

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Dvakrát kliknite na položku Internetové piky.

  (Nezobrazuje sa? Skontrolujte informácie v téme Kde sú ostatné hry?)

 3. Kliknite na tlačidlo Hrať.

  Ak je počítač pripojený na Internet, hra sa začne. Ak nie je pripojený, zobrazí sa výzva na pripojenie. Hru Internetové piky je možné hrať len v režime online.

Prispôsobenie vzhľadu hry

Môžete si vybrať rôzne balíčky kariet a pozadia.

 1. Priečinok Hry otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text hry a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prieskumník hier.

 2. Dvakrát kliknite na položku Internetové piky.

  (Nezobrazuje sa? Skontrolujte informácie v téme Kde sú ostatné hry?)

 3. Kliknite na tlačidlo Hrať.

 4. Kliknite na ponuku Hra a potom kliknite na položku Zmeniť vzhľad.

 5. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Konverzácia so súperom počas hry

Hra Internetové piky obsahuje dva tucty textových správ, prostredníctvom ktorých môžete dať súperovi vedieť, na čo myslíte.

 1. Najprv sa uistite, že funkcia konverzácie je zapnutá: Kliknite na tlačidlo zapnuté v časti Konverzácia v pravom dolnom rohu.

 2. V ľavom dolnom rohu kliknite na položku Vyberte správu na odoslanie a potom kliknite na jednu z preddefinovaných fráz.

Obrázok hry Internetové piky
Internetové piky

Internetové piky: pravidlá a základné informácie

Cieľ

Hra Piky je partnerská hra. Váš tím zvíťazí, ak (a) dosiahne hranicu 500 bodov alebo (b) tím súpera dosiahne hranicu mínus 200 bodov.

Stôl

Hra Piky sa hrá so štyrmi hráčmi a štandardným balíčkom 52 kariet. Hráči – označení ako Zlatá 1, Modrá 2, Zlatá 3 a Modrá 4 – hrajú v pároch, ktoré tvoria tím. Na začiatku hry dostáva každý hráč 13 kariet.

V hre Piky sú karty ohodnotené od najnižšej hodnoty (2) najvyššiu (eso).

Piky sú vždy tromfom, čo znamená, že pika prebije kartu akejkoľvek inej farby. Piková dvojka napríklad prebije srdcové eso.

Pravidlá hry

Ohlásenie

Hra Internetové piky začína jedným kolom ohlásenia. Cieľom ohlásenia je správne predvídať počet štichov, ktoré získate v danom kole. (Štich zahŕňa všetky karty, s ktorými sa hrá počas jedného kola.)

Ak chcete ohlásiť hru, kliknite na číslo v okne ohlásenia hry. Pri ohlasovaní môžete tipovať od 0 do 13 štichov. Ohlásenie s hodnotou 0 sa označuje ako nulové ohlásenie. Ak ste úspešní, môžete pre seba a svojho partnera získať množstvo bonusových bodov (alebo trestné body, ak nie ste úspešní).

Kombinácia ohlásení každého tímu tvorí záväzok. Cieľom hry Piky je, aby každý tím splnil – alebo dosiahol – svoj záväzok. Zapamätajte si, že naozaj sa počíta ohlásenie za celý tím, nie len vaše.

Nedosiahnutý záväzok sa označuje ako nesplnený záväzok. Nesplnené záväzky sa penalizujú na konci kola.

V hre Internetové piky existuje aj možnosť ohlásenia, ktorá sa označuje ako dvojitý zdvih. Ponúka sa len na začiatku kola, keď ste ešte nevideli svoje karty. Funguje rovnako ako nulové ohlásenie - zaväzujete sa, že nezískate žiadne štichy -, no v prípade úspechu získate dvojnásobok bodov.

Víťazné štichy

Keď každý hráč ohlásil hru, začína sa hra. Hráč napravo od hráča, ktorý rozdáva, ide ako prvý, pričom hra pokračuje v smere hodinových ručičiek. Hráča, ktorý je na rade, označuje šípka.

Ak chcete hrať s kartou, dvakrát na ňu kliknite. Môžete tiež kliknúť na kartu len raz a potom kliknúť na tlačidlo Hrať.

Hráči, ktorí získali jednotlivé štichy, môžu hrať s ľubovoľnou kartou – s jednou výnimkou: Nie je možné hrať s pikou, až kým piky nie sú zlomené (teda kým niektorý z hráčov nepoužije danú kartu počas kola). Každý hráč musí priznať farbu. Ak napríklad hráč 1 zlatého tímu hrá so srdcovou dvojkou, všetci ostatní musia takisto hrať so srdcovými kartami.

Ak sa hrá s pikou, získava štich. (Ak sa počas jedného štichu hrá s viacerými pikami, vyhráva najvyššia pika.) Ak v hre nie je žiadna tromfová karta, štich získava najvyššia karta farby, s ktorou sa hrá. V predchádzajúcom príklade by teda štich získalo srdcové eso.

Hodnotenie

Kolo sa hodnotí po odohratí všetkých 13 štichov. Každý štich má hodnotu 10 bodov. Ak tím nesplní svoj záväzok, penalizuje sa celou hodnotou záväzku. Znamená to, že záväzok 6 štichov môže v závislosti od výsledku získať pre tím 60 bodov, no rovnakú hodnotu môže tím aj stratiť.

Ak chcete zobraziť skóre, kliknite na tlačidlo Zobraziť skóre.

Ak tím získa viac štichov, než ohlásil, získa hodnotu záväzku plus jeden bod za každý štich navyše. Ako penalizáciu získa tím aj jeden „trestný“ bod za každý štich navyše.

Trestný bod nemá žiadnu hodnotu. Ak však tím získa 10 trestných bodov, stratí 100 bodov. (Počet trestných bodov pre modrý a zlatý tím sa zobrazuje v ľavom hornom rohu stola.)

Nulové ohlásenie má hodnotu 100 bodov. Dvojitý zdvih má hodnotu 200 bodov. Ak ohlásite nulu alebo dvojitý zdvih a získate jeden alebo viacero štichov, získate 100 alebo 200 trestných bodov (podľa počtu). Za každý štich navyše okrem toho získavate jeden trestný bod.

Tipy

Dajte im štuchanec. Spomaľuje váš protihráč úmyselne hru a dúfa, že skončíte? Počkajte, kým sa zobrazí tlačidlo Štuchanec. Kliknutím na toto tlačidlo donútite druhého hráča vykonať ťah, alebo dôjde k odpojeniu od hry.

Sledujte svojho partnera. Ak váš partner začne vyhadzovať vysoké karty („potopenie“), môže to robiť preto, aby nezískal štichy navyše a trestné body. Ak však váš partner hrá s vysokými kartami a potom ho tromfne súper, môžete mu pomôcť pokryť niekoľko štichov.

Zberajte tromfy. Ak budete mať veľa tromfových kariet, znamená to, že budete mať výhodu oproti ostatným hráčom, čo pre vás môže znamenať štichy navyše. Zapamätajte si, že pikové eso je zaručený štich.

Eso v rukáve. Esá inej farby vám takisto môžu pomôcť získať štichy, a to najmä v prvom kole, ktoré sa hrá s danou farbou. Po uplynutí niekoľkých kôl je pravdepodobné, že hráči už nebudú mať danú farbu, čím môže znamenať tromf.

Pracujte ako tím. Ak váš partner ohlási nulu, budete musieť získať všetky štichy pre svoj tím. Vynášajte s vysokými kartami. Ak sa vášmu partnerovi minú karty určitej farby, vynášajte s danou farbou, aby ste svojmu partnerovi poskytli možnosť zbaviť sa kariet iných farieb.

Poznajte svoje nuly. Ak váš súper ohlási nulu, ohláste nízku hodnotu, aby ste daného hráča prinútili získať štich a trestné body. Sledujte farby, ktoré sa minuli hráčovi s nulovým ohlásením, a zbavte sa ich. Vždy, keď je to možné, zabráňte hráčovi s nulovým ohlásením zbaviť sa vysokých kariet.

Obnovujte si pamäť. Ak ste zabudli, s akými kartami sa hralo v predchádzajúcom štichu, zistite to kliknutím na tlačidlo Posledný štich.