Zabránenie zdieľaniu niektorých súborov a priečinkov s domácou skupinou

Pri vytváraní domácej skupiny alebo pri pridávaní k tejto skupine vyberáte knižnice, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi v domácej sieti. Knižnice sa najprv zdieľajú s prístupom na čítanie, čo znamená, že môžete prezerať alebo počúvať obsah tejto knižnice, ale nemôžete vykonávať zmeny v jej súboroch. Úroveň prístupu môžete neskôr upraviť a niektoré súbory a priečinky môžete vylúčiť zo zdieľania.

Zobraziť všetko

Zabránenie zdieľaniu knižnice (počas vytvárania domácej skupiny alebo pridávania k domácej skupine)

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním textu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť novú domácu skupinu, kliknite na položku Vytvoriť domácu skupinu.

  • Ak sa chcete pridať k domácej sieti, kliknite na položku Pripojiť sa teraz.

 3. Na ďalšej obrazovke sprievodcu zrušte začiarknutie políčok pre knižnice, ktoré nechcete zdieľať.

  Obrázok dialógového okna Vytvoriť domácu skupinu
  Dialógové okno Vytvorenie domácej skupiny
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zabránenie zdieľaniu knižnice (po vytvorení domácej skupiny alebo pridaní k domácej skupine)

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním textu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Zrušte začiarknutie políčok pre knižnice, ktoré nechcete zdieľať, a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

Zabránenie zdieľaniu konkrétnych súborov alebo priečinkov (po vytvorení domácej skupiny alebo pridaní k domácej skupine)

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a kliknite na svoje meno používateľa.
 2. Prejdite na súbor alebo priečinok, ktorý chcete vylúčiť zo zdieľania, a vyberte ho.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zabrániť zdieľaniu súboru alebo priečinka so všetkými používateľmi, kliknite na položku Zdieľať s a potom kliknite na položku Nikto.

  • Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať iba s niektorými používateľmi, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Zdieľať s, potom kliknite na položku Konkrétni ľudia, vyberte osoby, s ktorými chcete zdieľať, a kliknite na položku Pridať. Po dokončení kliknite na položku Zdieľať.

  • Ak chcete zmeniť úroveň prístupu k súboru alebo priečinku, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Zdieľať s a potom vyberte položku Domáca skupina (čítanie) alebo Domáca skupina (čítanie/zápis).

Pozrite si toto video a naučte sa, ako zabrániť zdieľaniu konkrétnych súborov a priečinkov. (2:03)