Jednoduchšie vykonávanie úloh

Množstvo informácií na obrazovke môžete zredukovať a klávesnicu nastaviť tak, aby ste zjednodušili čítanie a písanie.

Tieto nastavenia môžete upraviť na stránke Jednoduchšie čítanie a písanie v programe Stredisko uľahčenia prístupu.

 1. Otvorte stránku Uľahčiť sústredenie sa na úlohy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Uľahčiť sústredenie sa na úlohy.

 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

  • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví spustenie programu Moderátor pri prihlásení do systému Windows. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom. Ďalšie informácie o používaní programu Moderátor nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

  • Odstrániť obrázky na pozadí. Táto možnosť vypne nepotrebný prekrývajúci sa obsah a obrázky na pozadí. Zlepší sa tým viditeľnosť objektov na obrazovke.

  • Zapnúť funkciu Jedným prstom. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Jedným prstom pri prihlásení do systému Windows. Ak zapnete funkciu Jedným prstom a upravíte nastavenia, namiesto stláčania kombinácie troch klávesov (napríklad stlačenie kombinácie klávesov Ctrl, Alt a Delete na prihlásenie do systému Windows) môžete použiť iba jediný kláves. Takýmto spôsobom môžete stlačiť modifikačný kláves a ponechať ho v aktívnom stave až do stlačenia ďalšieho klávesu.

  • Zapnúť funkciu Signál prepnutia. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Ozvučenie klávesov pri prihlásení do systému Windows. Funkcia Signál prepnutia umožňuje prehrať tón upozornenia pri každom stlačení klávesu Caps Lock, Num Lock alebo Scroll Lock. Tón upozornenia môže zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z náhodného stlačenia tlačidiel.

  • Zapnúť funkciu Filtrovanie klávesov. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Filtrovanie klávesov pri prihlásení do systému Windows. Systém Windows môžete nastaviť tak, aby ignoroval klávesy stlačené v rýchlom poradí alebo neúmyselné stlačenie klávesov.

  • Vypnúť nepotrebné animácie. Táto funkcia vypne animované efekty, napríklad efekty postupného strácania obrazu pri zatváraní okien a ďalších elementov.

  • Nastavte, ako dlho majú zostať otvorené dialógové okná systému Windows s upozorneniami. Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť dobu, počas ktorej zostanú oznámenia zobrazené na obrazovke, kým sa nezavrú.

  • Umožňuje zabrániť automatickému usporiadaniu okien po ich presunutí k okraju obrazovky. Táto možnosť zabraňuje automatickej zmene veľkosti a ukotveniu okien na stranách obrazovky pri ich presunutí do tejto oblasti.