Zlepšenie čitateľnosti informácií na obrazovke počítača

Ak sú niekedy prvky na obrazovke ťažko viditeľné, zmenou nastavenia je možné zväčšiť zobrazenie textu a obrázkov, zvýšiť kontrast medzi zobrazenými prvkami a obrazovkou alebo počúvať nahlas prečítaný text zobrazený na obrazovke.

Mnohé z týchto nastavení možno upraviť na stránke Uľahčiť používanie vizuálnych prvkov počítača v Centre zjednodušenia prístupu. Informácie o iných nastaveniach nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora

 1. Otvorte stránku Uľahčenie používania vizuálnych prvkov počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Uľahčiť používanie vizuálnych prvkov počítača.

 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

  • Vybrať motív vysokého kontrastu. Táto možnosť vám umožňuje nastaviť farebnú schému s vysokým kontrastom, ktorá zvýši farebný kontrast niektorých textov a obrázkov na obrazovke počítača, čím sa zlepší ich viditeľnosť a zjednoduší identifikácia.

  • Zapnúť alebo vypnúť funkciu vysokého kontrastu súčasným stlačením ľavého klávesu Alt, ľavého klávesu Shift a klávesu Print Screen. Táto možnosť vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť motív vysokého kontrastu súčasným stlačením ľavého klávesu Alt, ľavého klávesu Shift a klávesu Print Screen.

  • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví program Moderátor tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom. Ďalšie informácie o používaní programu Moderátor nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

  • Zapnúť zvukový popis. Táto možnosť nastaví zvukový popis tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Zvukové popisy poskytujú zvukový popis obrazu.

  • Zmeniť veľkosť písma textu a ikon. Táto možnosť vám umožňuje zväčšiť písmo textu a ďalšie položky na obrazovke tak, aby sa zlepšila ich viditeľnosť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

  • Zapnúť zväčšovacie sklo. Táto možnosť nastaví nástroj Zväčšovacie sklo tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Zväčšovacie sklo zväčší časť obrazovky, na ktorú ukazuje myš. Tento nástroj môže byť užitočný najmä pri prezeraní zle viditeľných objektov. Ďalšie informácie o používaní programu Zväčšovacie sklo nájdete v téme Zväčšenie objektov zobrazených na obrazovke (Zväčšovacie sklo).

  • Upraviť farbu a priehľadnosť okrajov okna. Táto možnosť vám umožňuje zmeniť vzhľad okrajov okna a zlepšiť tak ich viditeľnosť.

  • Jemne doladiť efekty zobrazovania. Táto možnosť vám umožňuje prispôsobiť spôsob, akým sa určité položky zobrazujú na pracovnej ploche.

  • Zväčšiť hrúbku obdĺžnika výberu. Táto možnosť zväčší hrúbku obdĺžnika okolo aktuálne vybratého prvku v dialógovom okne a zlepší jeho viditeľnosť.

  • Nastaviť hrúbku blikajúceho kurzora. Táto možnosť vám umožňuje zväčšiť hrúbku kurzora blikajúceho v dialógovom okne a zlepšiť tak jeho viditeľnosť.

  • Vypnúť nepotrebné animácie. Táto možnosť vypne animované efekty, ako je napríklad efekt postupného strácania pri zatváraní okien a ďalších prvkov.

  • Odstrániť obrázky na pozadí. Táto možnosť vypne nepotrebný prekrývajúci sa obsah a obrázky na pozadí. Zlepší sa tým viditeľnosť objektov na obrazovke.