Správa dokumentov

Pomocou knižnice Dokumenty môžete jednoducho sledovať dokumenty vo svojom počítači. Podľa predvoleného nastavenia sa v knižnici Dokumenty zobrazujú všetky dokumenty, ktoré sa nachádzajú v priečinku Moje dokumenty, môžete však do nej zahrnúť aj iné priečinky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Zobraziť všetko

Otvorenie knižnice Dokumenty

  • Ak chcete otvoriť knižnicu Dokumenty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.

Ukážka a otvorenie súboru v knižnici Dokumenty

Akcia Postup
Akcia

Zobrazenie ukážky dokumentu bez otvorenia programu, v ktorom bol dokument vytvorený.

Postup
Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Tabla ukážkyObrázok tlačidla tably ukážky a potom kliknite na dokument.

Niektoré typy súborov vyžadujú, aby bol v počítači nainštalovaný ďalší softvér.

Akcia

Otvorenie dokumentu v predvolenom programe pre daný typ súboru dokumentu.

Postup

Dvakrát kliknite na dokument.

Akcia

Otvorenie dokumentu v inom programe.

Postup

Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument, ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na program, ktorý chcete použiť.

Usporiadanie súborov v knižnici Dokumenty

Akcia Postup
Akcia

Usporiadanie dokumentov podľa priečinka, autora, značky alebo inej vlastnosti.

Postup

Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na položku v zozname Usporiadať podľa.

Akcia
Obnovenie usporiadania súborov do predvoleného stavu po zmene zobrazenia v ponuke ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia
Postup

V zozname Usporiadať podľa kliknite na položku Vymazať zmeny.

Hľadanie v knižnici Dokumenty

Akcia Postup
Akcia

Vyhľadanie dokumentu podľa názvu súboru alebo vlastnosti.

Postup

Zadajte názov súboru alebo vlastnosť do vyhľadávacieho poľa. Môžete zadať celý názov alebo iba niekoľko začiatočných písmen.

Informácie o pridávaní vlastností do súboru sa nachádzajú v téme Zmena vlastností súboru.

Akcia

Vyhľadanie dokumentu podľa autora.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Autori a potom kliknutím na meno zobrazte všetky dokumenty vytvorené daným autorom.

Akcia

Návrat do knižnice Dokumenty po vyhľadávaní.

Postup
Ak sa chcete vrátiť z výsledkov vyhľadávania späť do knižnice Dokumenty, kliknite na tlačidlo DozaduObrázok tlačidla Naspäť.
Akcia

Vyhľadanie dokumentu podľa prípony súboru.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Typ a potom kliknite na typ súboru dokumentu.

Akcia

Vyhľadanie dokumentov, ktoré boli upravené v určitý deň alebo v rozsahu dátumov.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Dátum úpravy a potom kliknite na dátum alebo rozsah dátumov.

Akcia

Vyhľadanie dokumentov, ktoré boli vytvorené v určitý deň alebo v rozsahu dátumov.

Postup

Do vyhľadávacieho poľa zadajte text datecreated: a potom kliknite na dátum alebo rozsah dátumov.

Zahrnutie priečinka do knižnice Dokumenty

Do knižnice Dokumenty môžete zahrnúť priečinky a zmeniť tak položky zobrazené v knižnici. Je to užitočné najmä vtedy, ak sú niektoré dokumenty uložené v inom umiestnení ako v priečinkoch Dokumenty alebo Verejné dokumenty.

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Dokumenty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.

  2. Na table knižníc (nad zoznamom súborov) vedľa položky Zahŕňa kliknite na položku Umiestnenia.

  3. V dialógovom okne Umiestnenia knižnice Dokumenty kliknite na tlačidlo Pridať.

  4. Kliknite na priečinok alebo jednotku s dokumentmi, kliknite na tlačidlo Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.