Správa hudby

Pomocou knižnice Hudba môžete jednoducho sledovať hudbu vo svojom počítači. V predvolenom nastavení zobrazuje knižnica Hudba všetku hudbu nachádzajúcu sa v priečinku Hudba, no môžete do nej zahrnúť aj ďalšie priečinky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Poznámka

  • Ak chcete v systéme Windows počúvať hudbu, musíte mať k dispozícii program určený na prehrávanie hudobných súborov. Ak takýto program nebol vo vašom počítači nainštalovaný, pred počúvaním hudby v počítači ho budete musieť nainštalovať.

Zobraziť všetko

Otvorenie knižnice Hudba

  • Ak chcete otvoriť knižnicu Hudba, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Hudba.

Otvorenie súboru v knižnici Hudba

Akcia Postup
Akcia

Prehranie hudobného súboru v predvolenom programe pre daný typ súboru.

Postup

Dvakrát kliknite na hudobný súbor.

Akcia

Prehranie hudobného súboru v inom programe.

Postup

Kliknite pravým tlačidlom myši na hudobný súbor, ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na program, ktorý chcete použiť.

Akcia

Prehratie všetkých hudobných súborov v okne priečinka.

Postup

Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Prehrať všetko.

Usporiadanie súborov v knižnici Hudba

Akcia Postup
Akcia

Usporiadanie hudby podľa albumu, interpreta, žánru alebo inej vlastnosti.

Postup

Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na položku v zozname Usporiadať podľa.

Akcia
Obnovenie usporiadania súborov do predvoleného stavu po zmene zobrazenia v ponuke ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia
Postup

V zozname Usporiadať podľa kliknite na položku Vymazať zmeny.

Hľadanie v knižnici Hudba

Akcia Postup
Akcia

Vyhľadanie hudobného súboru podľa jeho názvu alebo vlastnosti.

Postup

Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov alebo vlastnosť súboru. Môžete zadať celý názov alebo iba niekoľko začiatočných písmen.

Informácie o pridávaní vlastností do súboru sa nachádzajú v téme Zmena vlastností súboru.

Akcia

Vyhľadanie hudby podľa albumu.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Album a potom kliknutím na album zobrazte skladby z daného albumu.

Akcia

Návrat do knižnice Hudba po vyhľadávaní.

Postup
Ak sa chcete vrátiť z výsledkov vyhľadávania späť do knižnice hudby, kliknite na tlačidlo SpäťObrázok tlačidla Dozadu.
Akcia

Vyhľadanie hudby podľa interpreta.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Interpreti a potom kliknutím na meno interpreta zobrazte všetky skladby od daného interpreta.

Akcia

Vyhľadanie hudby podľa žánru.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Žáner a potom kliknutím na názov žánru zobrazte všetky skladby z daného žánru.

Akcia

Vyhľadanie hudby podľa dĺžky skladby.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Dĺžka a potom kliknutím na rozsah dĺžky zobrazte všetky skladby v danom rozsahu.

Zahrnutie priečinka do knižnice Hudba

Do knižnice Hudba môžete zahrnúť priečinky a zmeniť tak položky zobrazené v knižnici. Je to vhodné najmä vtedy, ak sú niektoré hudobné súbory uložené v inom umiestnení ako v priečinkoch Hudba alebo Verejná hudba.

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Hudba, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Hudba.

  2. Na table knižníc (nad zoznamom súborov) vedľa položky Zahŕňa kliknite na položku Umiestnenia.

  3. V dialógovom okne Umiestnenia knižnice Hudba kliknite na tlačidlo Pridať.

  4. Kliknite na priečinok alebo jednotku s hudobnými súbormi, kliknite na tlačidlo Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.