Správa obrázkov

Obrázky v počítači môžete jednoducho vyhľadať a zobraziť tak, že použijete knižnicu Obrázky. Podľa predvoleného nastavenia zobrazuje knižnica Obrázky všetky obrázky umiestnené v priečinku Obrázky, ale môžete sem zahrnúť aj iné priečinky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Zobraziť všetko

Otvorenie knižnice Obrázky

  • Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

Prehľadávanie knižnice Obrázky a zobrazenie obrázkov

Úloha Postup
Úloha

Zobraziť zväčšenú ukážku miniatúry obrázka

Postup
Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Tabla ukážkyObrázok tlačidla tably ukážky a potom kliknite na obrázok.
Úloha

Zobraziť obrázok v zväčšenom náhľade

Postup

Kliknite na obrázok, na paneli s nástrojmi kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Ukážka a potom kliknite na položku Windows Zobrazovač fotografií.

Usporiadanie súborov v knižnici Obrázky

Úloha Postup
Úloha

Usporiadajte svoje obrázky podľa priečinka, mesiaca, dňa, hodnotenia, značky alebo inej vlastnosti

Postup

Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na položku v zozname Usporiadať podľa.

Úloha
Obnovenie usporiadania súborov do predvoleného stavu po zmene zobrazenia v ponuke ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia
Postup

V zozname Usporiadať podľa kliknite na položku Vymazať zmeny.

Vyhľadávanie v knižnici Obrázky

Úloha Postup
Úloha

Vyhľadať obrázok podľa názvu súboru alebo značky

Postup

Zadajte názov alebo značku súboru do vyhľadávacieho poľa. Je možné zadať celý názov alebo iba niekoľko začiatočných písmen.

Ďalšie informácie o pridávaní značiek k obrázkom sa nachádzajú v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.

Obrázok poľa Hľadať
Pole hľadania
Úloha

Vyhľadať obrázok podľa značky

Postup

Na navigačnej table prejdite do časti Knižnice, kliknite na položkuObrázky, kliknite na pole hľadania, kliknite na položku Značky a potom kliknutím na určitú značku zobrazte všetky obrázky, ktoré používajú túto značku.

Obrázok značiek v poli Hľadať
Značky v poli hľadania
Úloha

Vrátiť sa po vykonaní vyhľadávania do knižnice Obrázky

Postup
Po vyhľadaní obrázkov kliknite na tlačidlo DozaduObrázok tlačidla Dozadu, čím prejdete z výsledkov vyhľadávania späť do knižnice Obrázky.
Úloha

Vyhľadať obrázok podľa viacerých značiek

Postup

V poli hľadania kliknite na položku Značky, kliknite na určitú značku, zadajte operátor AND a potom zadajte druhú značku, ak chcete zobraziť všetky obrázky používajúce obe tieto značky.

Ak chcete napríklad nájsť obrázky označené značkou „kvet“ aj „hory“, zadajte do poľa hľadania nasledujúci reťazec: Značky: kvet AND hory.

Ak chcete nájsť obrázky označené jednou alebo druhou značkou, použite operátor OR. Ak chcete napríklad nájsť obrázky označené značkou „kvet“ alebo „hory“, zadajte do poľa hľadania nasledujúci reťazec: Značky: kvet OR hory.

Úloha

Vyhľadať obrázok podľa prípony súboru

Postup

V poli hľadania kliknite na položku Typ a potom kliknite na typ súborov obrázkov, ktorý chcete vyhľadať.

Úloha

Vyhľadať obrázok podľa roka, mesiaca, rozsahu dní alebo dňa nasnímania

Postup

V poli hľadania kliknite na položku Dátum nasnímania a potom kliknite na niektoré z kritérií uvedených v poli. Ak napríklad chcete nájsť všetky obrázky nasnímané tento rok, kliknite na položku Tento rok.

Ak chcete nájsť obrázky nasnímané v konkrétnom mesiaci, nájdite a vyberte požadovaný mesiac v kalendári.

Úloha

Vyhľadať obrázky nasnímané v rôznych dátumoch

Postup

V poli hľadania kliknite na položku Dátum nasnímania, zadajte prvý dátum, zadajte operátor OR a potom zadajte druhý dátum. Ak napríklad chcete vyhľadať obrázky nasnímané 18. mája 2008 alebo 20. mája 2008, zadajte do vyhľadávacieho poľa nasledujúci reťazec: Datetaken: 18. 5. 2008 OR 20. 5. 2008.

Úloha

Vyhľadať obrázok podľa hodnotenia

Postup

Do poľa hľadania zadajte Hodnotenie: a kliknite na počet hviezdičiek. Zobrazia sa všetky obrázky ohodnotené požadovaným počtom hviezdičiek.

Zahrnutie priečinka do knižnice Obrázky

Do knižnice Obrázky môžete zahrnúť priečinky a zmeniť tak položky zobrazené v knižnici. Je to vhodné najmä vtedy, ak sú niektoré obrázky uložené v inom umiestnení ako v priečinkoch Obrázky alebo Verejné obrázky.

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

  2. Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na položku Umiestnenia vedľa položky Obsahuje.

  3. V dialógovom okne Umiestnenia knižnice Obrázky kliknite na tlačidlo Pridať.

  4. Prejdite do priečinka alebo jednotky obsahujúcej obrázky, kliknite na tlačidlo Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.