Správa videí

Pomocou knižnice Videá môžete jednoducho sledovať videá vo svojom počítači. V predvolenom nastavení zobrazuje knižnica Videá všetky videá nachádzajúce sa v priečinku Videá, no môžete do nej zahrnúť aj ďalšie priečinky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Poznámka

  • Ak chcete v systéme Windows sledovať videá, musíte mať k dispozícii program určený na prehrávanie videosúborov. Ak takýto program nebol vo vašom počítači nainštalovaný, pred sledovaním videí v počítači ho budete musieť nainštalovať.

Zobraziť všetko

Otvorenie knižnice Videá

  • Otvorte knižnicu Videá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na svoje meno používateľa a následným dvojitým kliknutím na priečinok Videá.

Otvorenie súboru v knižnici Videá

Akcia Postup
Akcia

Otvorenie videa v predvolenom programe pre daný typ súboru.

Postup

Dvakrát kliknite na videosúbor.

Akcia

Otvorenie videa v inom programe.

Postup

Kliknite pravým tlačidlom myši na video, ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na program, ktorý chcete použiť.

Usporiadanie súborov v knižnici Videá

Akcia Postup
Akcia

Usporiadanie videí podľa roku, hodnotenia alebo inej vlastnosti

Postup

Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na položku v zozname Usporiadať podľa.

Akcia
Obnovenie usporiadania súborov do predvoleného stavu po zmene zobrazenia v ponuke ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia
Postup

V zozname Usporiadať podľa kliknite na položku Vymazať zmeny.

Hľadanie v knižnici Videá

Akcia Postup
Akcia

Vyhľadanie videa podľa názvu súboru alebo vlastnosti.

Postup

Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov alebo vlastnosť súboru. Môžete zadať celý názov alebo iba niekoľko začiatočných písmen.

Informácie o pridávaní vlastností do súboru sa nachádzajú v téme Zmena vlastností súboru.

Akcia

Návrat do knižnice Videá po vyhľadávaní.

Postup
Ak sa chcete vrátiť z výsledkov vyhľadávania späť do knižnice Videá, kliknite na tlačidlo DozaduObrázok tlačidla Naspäť.
Akcia

Vyhľadanie videa podľa dĺžky.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Dĺžka a potom kliknutím na rozsah dĺžky zobrazte všetky videá v danom rozsahu.

Akcia

Vyhľadanie videa podľa dátumu vytvorenia.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Dátum vytvorenia a potom kliknite na dátum alebo rozsah dátumov.

Akcia

Vyhľadanie videa podľa typu súboru.

Postup

Kliknite na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Typ a potom kliknite na typ súboru.

Zahrnutie priečinka do knižnice Videá

Do knižnice Videá môžete zahrnúť priečinky a zmeniť tak položky zobrazené v knižnici. Je to vhodné najmä vtedy, ak sú niektoré videosúbory uložené v inom umiestnení ako v priečinkoch Videá alebo Verejné videá.

  1. Otvorte knižnicu Videá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na svoje meno používateľa a následným dvojitým kliknutím na priečinok Videá.

  2. Na table knižníc (nad zoznamom súborov) vedľa položky Zahŕňa kliknite na položku Umiestnenia.

  3. V dialógovom okne Umiestnenia knižnice Videá kliknite na tlačidlo Pridať.

  4. Kliknite na priečinok alebo jednotku s videosúbormi, kliknite na tlačidlo Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.