Maximalizovanie okien na pracovnej ploche pomocou funkcie prichytenia

Pomocou funkcie prichytenia môžete okno maximalizovať, aby ste sa mohli lepšie upriamiť na jeho obsah a nerušili vás ostatné otvorené okná.

Pozrite si toto video a zistite, ako maximalizovať okno na pracovnej ploche pomocou funkcie Prichytiť. (0:49)

Maximalizovanie okna

  1. Presuňte myšou záhlavie okna k hornému okraju obrazovky. Obrys okna sa roztiahne na celú obrazovku.

  2. Pustite okno a zobrazí sa na celej pracovnej ploche.

Ak chcete okno zobraziť v pôvodnej veľkosti, presuňte myšou záhlavie okna smerom od horného okraja obrazovky.

Tip

  • Ak používate viacero monitorov, maximalizované okno sa dá myšou presunúť z obrazovky jedného monitora na druhý monitor.

Iné spôsoby maximalizovania otvoreného okna:

  • Dvakrát kliknite na hornú časť otvoreného okna, ktorá sa nachádza hneď pod jeho horným okrajom. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť maximalizovaného okna, znovu dvakrát kliknite na hornú časť okna.

  • Na paneli úloh stlačte kláves Shift a kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo panela úloh alebo ukážku otvoreného okna a potom kliknite na príkaz Maximalizovať.

Poznámky

  • Ak ste minimalizovali okno stlačením klávesu s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a klávesu so šípkou nadol, okno obnovíte tak, že kliknete na jeho ukážku na paneli úloh alebo stlačíte kláves Shift a kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo programu na paneli úloh a potom kliknete na položku Obnoviť.
  • Prichytenie nemusí fungovať v niektorých programoch, ktoré majú vlastné správanie okien.