Minimalizovanie okien na pracovnej ploche pomocou funkcie roztrasenia

Pomocou funkcie roztrasenia môžete rýchlo minimalizovať všetky otvorené okná okrem okna, ktorým potrasiete. Táto funkcia vám pomáha ušetriť čas, ak sa chcete zamerať na jedno okno a nechcete po jednom minimalizovať všetky ostatné otvorené okná. Opätovným potrasením otvoreného okna potom môžete obnoviť pôvodnú veľkosť všetkých týchto okien.

Pozrite si toto video a naučte sa minimalizovať okná na pracovnej ploche pomocou funkcie roztrasenia (0:59)

Poznámka

  • Niektoré okná, ako sú napríklad otvorené dialógové okná, nie je možné minimalizovať pomocou potrasenia.

Minimalizovanie okien pomocou potrasenia

  • V okne, ktoré chcete nechať otvorené, rýchlo potiahnite (alebo potraste) záhlavím okna nahor a nadol.

    Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť minimalizovaných okien, znova potraste oknom.

Tip

  • Ak chcete minimalizovať všetky okná okrem aktuálne aktívneho okna, stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves Home. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť všetkých okien, znova stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves Home.