Automatické otvorenie aplikácie Windows Media Center pri spustení systému Windows

Môžete nastaviť automatické otváranie aplikácie Windows Media Center pri zapnutí počítača a spustení systému Windows. Táto možnosť môže byť užitočná, ak je počítač súčasťou domáceho kina.

(Ak nemáte diaľkový ovládač aplikácie Media Center, nasledujúce kroky môžete vykonať pomocou myši.)

  1. Na otvorenie aplikácie Media Center stlačte na diaľkovom ovládači aplikácie Media Center zelené spúšťacie tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart na diaľkovom ovládači.
  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, vyberte položku Nastavenie, potom položku Všeobecné a nakoniec položku Správanie pri spustení a nastavenie okien.

  3. Začiarknite políčko Spustiť aplikáciu Windows Media Center pri spustení systému Windows a potom vyberte položku Uložiť.

Informácie o vypnutí počítača alebo o jeho prepnutí do režimu spánku pomocou aplikácie Media Center sa nachádzajú v téme Vypnutie počítača pomocou aplikácie Windows Media Center.