Počítač môžete prispôsobiť zmenou motívu, farieb, zvukov, pracovnej plochy pozadia, šetriča obrazovky, veľkosti písma a obrázka používateľského konta. Môžete tiež vybrať konkrétne miniaplikácie pre svoju pracovnú plochu.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Personalizing your PC.

Motívy

Motív zahŕňa pozadie pracovnej plochy, šetrič obrazovky, farbu orámovania okna, zvuky a niekedy aj ikony a ukazovatele myši. Môžete si vyberať z niekoľkých motívov rozhrania Aero. Môžete použiť celý motív alebo môžete zmeniť jednotlivé obrázky, farby a zvuky a vytvoriť prispôsobený motív. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je motív?

Obrázok častí motívu
Časti motívu

Do svojej zbierky môžete pridať ďalšie motívy z časti Galéria možností prispôsobenia na webovej lokalite systému Windows.

Aero

Aero je najmodernejšie grafické rozhranie tejto verzie systému Windows. Vyznačuje sa priehľadným skleneným dizajnom s jemnými animáciami v okne, novou ponukou Štart, novým panelom úloh a novými farbami orámovania okien. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je rozhranie Aero?

Obrázok farieb orámovania okien
Farby orámovania okien systému Windows dostupné v rozhraní Aero

Informácie o možnostiach zmeny farieb v systéme Windows nájdete v téme Zmena farieb počítača.

Zvuky

Môžete zmeniť zvuky počítača, ktoré znejú napríklad pri prijatí e-mailovej správy, pri spustení systému Windows alebo pri vypnutí počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zvukov počítača.

Pozadie pracovnej plochy

Pozadie pracovnej plochy, ktoré sa označuje aj ako tapeta, je obrázok, farba alebo vzor na pracovnej ploche. Slúži ako pozadie otvorených okien. Môžete vybrať jeden obrázok, ktorý bude pozadím vašej pracovnej plochy, alebo môžete zobrazovať prezentáciu obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v témach Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy a Zmena pozadia pracovnej plochy (tapety).

Obrázok pozadí pracovnej plochy, ktoré ponúka systém Windows
Niektoré možnosti výberu pozadia pracovnej plochy v systéme Windows

Množstvo ďalších pozadí pracovnej plochy je k dispozícii v časti Galéria možností prispôsobenia na webovej lokalite systému Windows.

Šetrič obrazovky

Šetriče obrazovky sú obrázky alebo animácie, ktoré sa zobrazia na obrazovke po určitom čase nečinnosti klávesnice alebo myši. Môžete si vybrať z množstva šetričov obrazovky systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena šetriča obrazovky.

Poznámka

  • Ak ste inovovali na systém Windows 7 zo systému Windows XP alebo Windows Vista, nezabudnite, že motívy fungujú v systéme Windows 7 trochu inak. Pri každej zmene motívu sa nastavenie nového motívu použije na pracovnú plochu vrátane šetriča obrazovky. V niektorých prípadoch sa môže pri novom motíve zmeniť nastavenie šetriča obrazovky na možnosť Žiadny a bude potrebné opätovne použiť požadované nastavenie šetriča obrazovky.

Veľkosť písma

Text, ikony a ďalšie položky na obrazovke môžete zväčšiť tak, že zvýšite hodnotu mierky počtu bodov na palec (DPI). Mierku DPI je možné aj zmenšiť, aby sa text a ďalšie položky na obrazovke zobrazovali v menšej veľkosti a aby na obrazovku bolo možné umiestniť viac informácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Obrázok používateľského konta

Obrázok používateľského konta slúži na identifikáciu konta v počítači. Obrázok sa zobrazí na uvítacej obrazovke a v ponuke Štart. Obrázok používateľského konta môžete zmeniť na niektorý z obrázkov zahrnutých do systému Windows alebo môžete použiť vlastný obrázok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber obrázka pre používateľské konto a ponuku Štart.

Miniaplikácie pre pracovnú plochu

Miniaplikácie pre pracovnú plochu sú prispôsobiteľné miniprogramy, ktoré môžu zobrazovať informácie, ako sú napríklad neustále aktualizované titulky alebo prezentácia obrázkov, bez potreby otvárania nových okien. Ďalšie informácie nájdete v témach Miniaplikácie pre pracovnú plochu: najčastejšie otázky a Prispôsobenie miniaplikácií pre pracovnú plochu.

Obrázok miniaplikácií na pracovnej ploche
Miniaplikácie na pracovnej ploche