Prehrávanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player

V prehrávači Windows Media Player je možné prehrávať zvukové alebo údajové disky CD a údajové disky DVD, ktoré obsahujú hudobné súbory alebo videosúbory (označované tiež ako mediálne disky CD). Môžete tiež prehrávať videodisky CD (VCD), ktoré sú podobné diskom DVD, kvalita videozáznamu však v tomto prípade nie je až taká vysoká.

Ak máte v počítači nainštalovanú jednotku DVD alebo kompatibilný dekodér DVD, môžete použiť prehrávač Windows Media Player na prehrávanie diskov DVD-Video, čiže diskov DVD, na ktorých sa distribuujú filmy. Ak sa zobrazí chyba, ktorá signalizuje chýbajúci dekodér DVD, kliknutím na tlačidlo Pomocník na webe v dialógovom okne chybového hlásenia sa dozviete, akým spôsobom ho môžete získať.

Pozrite si toto video a naučte sa prehrávať disky CD alebo DVD v prehrávači Windows Media Player (1:06)

Prehrávanie disku CD alebo DVD

  1. Vložte disk, ktorý chcete prehrať, do jednotky.

    Prehrávanie disku sa zvyčajne spustí automaticky. Ak sa nespustí, alebo ak chcete prehrať disk, ktorý už je vložený, otvorte prehrávač Windows Media Player a potom v knižnici prehrávača kliknite na navigačnej table na názov disku.

  2. Ak ste vložili disk DVD, kliknite na názov disku DVD alebo kapitoly.

Poznámky

  • Ak spustíte prehrávanie disku DVD alebo VCD v knižnici prehrávača, prehrávač sa automaticky prepne do režimu Prehráva sa. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača a režime Prehráva sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

  • Formát diskov Blu-ray nie je v prehrávači Windows Media Player podporovaný. Na prehrávanie disku Blu-ray potrebujete program inej spoločnosti ako spoločnosti Microsoft, ktorý podporuje prehrávanie diskov Blu-ray, a zariadenie na čítanie diskov Blu-ray.

  • Ak ste predtým vybrali položku Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky na karte Kopírovať a konvertovať hudbu v dialógovom okne Možnosti alebo v ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania, disk CD sa po vložení do jednotky začne okamžite kopírovať a konvertovať. Ďalšie informácie o nastavení kopírovania a konvertovania sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby.

Ak máte problémy s prehrávaním diskov DVD, použite na automatické vyhľadávanie a riešenie niektorých bežných problémov Poradcu pri riešení problémov s jednotkou DVD prehrávača Windows Media Player.

Otvorte nástroj na riešenie problémov s jednotkou DVD prehrávača Windows Media Player kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Windows Media Player DVD.

Ak máte problém s jednotkou Blu-ray, môžete sa pokúsiť použiť Poradcu pri riešení problémov s prehrávaním a napaľovaním diskov CD, DVD a Blu-ray.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s prehrávaním a napaľovaním diskov CD, DVD a Blu-ray, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Na ľavej table kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Prehrávanie a napaľovanie diskov CD, DVD a Blu-ray.

Ak sa zobrazí hlásenie, že v počítači chýba kodek alebo že je potrebný dekodér DVD, pravdepodobne sa snažíte prehrať, napáliť alebo synchronizovať súbor, ktorý bol komprimovaný pomocou kodeku, ktorý operačný systém Windows alebo prehrávač predvolene neobsahuje. Ďalšie informácie o kodekoch sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.