Prehrávanie diskov DVD v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prehrávania diskov DVD v aplikácii Windows Media Center.

Ďalšie informácie o prehrávaní diskov DVD sa nachádzajú v téme Prehrávanie disku CD alebo DVD v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo pri prehrávaní disku DVD nepočuť zvuk?

Tento problém môže mať niekoľko príčin. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Ak používate zvukový systém Dolby, skontrolujte, či sú v aplikácii Media Center správne nastavené nastavenia zvuku disku DVD:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Disk DVD a nakoniec na položku Zvuk.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Automatická hlasitosť, vyberte vhodné nastavenie v ponuke Nastavenie dekodéra Dolby a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Ak sú k počítaču pripojené reproduktory, skontrolujte, či sú zapojené do konektora vstupu zvuku na počítači, či sú zapnuté a fungujú správne.

  Obrázok konektora pre mikrofón, vstup a výstup zvuku
  Konektory na mikrofón, vstup zvuku a výstup zvuku v bežnom stolnom počítači

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie mikrofónu, prehrávača hudby alebo iného zvukového zariadenia k počítaču.

 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na príliš nízku úroveň alebo úplne stlmená. Ak chcete zvýšiť úroveň (alebo zrušiť stlmenie) zvuku v aplikácii Media Center, opakovane klikajte na tlačidlo Zvýšiť hlasitosťObrázok tlačidla na zvýšenie hlasitosti, až kým nebude hlasitosť na požadovanej úrovni. (Keď zmeníte úroveň hlasitosti v aplikácii Media Center, zmení sa aj úroveň zvuku v systéme Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úprava hlasitosti v počítači.)
 • Konfigurácia reproduktorov v aplikácii Media Center:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte položku Nastavenie, položku Všeobecné, položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom vyberte položku Nastavenie reproduktorov.

  2. Podľa pokynov nakonfigurujte a vyskúšajte reproduktory v aplikácii Media Center.

 • Skontrolujte, či je rozpoznaná zvuková karta a či je nainštalovaný najnovší ovládač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Prečo je video pri prehrávaní disku DVD skreslené?

Môže to spôsobovať iný program na prehrávanie diskov DVD nainštalovaný v počítači. Niektoré programy na prehrávanie diskov DVD inštalujú ďalší softvér na dekódovanie videa DVD. Ak tento problém v aplikácii Media Center pretrváva, odinštalujte iný program na prehrávanie diskov DVD.

Prečo sa disk DVD neprehráva?

Tento problém môže mať niekoľko príčin:

 • V počítači je nainštalovaný iný program na prehrávanie diskov DVD a ten môže brániť aplikácii Media Center v prehrávaní diskov DVD. Zatvorte iný program. Ak to nefunguje, bude tento program potrebné odinštalovať.

 • Jednotka DVD je odpojená alebo v počítači nie je inštalovaný správny ovládač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Rozlíšenie obrazovky nie je kompatibilné s prehrávaným diskom DVD. Treba zmeniť rozlíšenie obrazovky počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

 • Kábel použitý na prepojenie počítača s displejom nie je kompatibilný s prehrávaným diskom DVD. Ak používate starší typ káblového pripojenia, je potrebné prepojiť počítač s displejom pomocou kábla VGA, DVI alebo HDMI. Ďalšie informácie o typoch káblov a pripojení sa nachádzajú v téme Pripojenie počítača k televízoru.

 • Jednotka DVD nie je kompatibilná s prehrávaným diskom DVD. Niektoré jednotky DVD môžu napríklad čítať iba disky typu DVD+R alebo DVD-R. Napaľovaný disk DVD sa neprehrá, ak ho jednotka DVD-ROM nepodporuje.

 • Disky DVD sú kódované pre odlišné regióny. Väčšina prehrávačov diskov DVD v počítačoch prehráva len tie disky DVD, ktoré sú kódované pre ten istý región, v ktorom bol zakúpený aj počítač. Disky DVD zakúpené v inej krajine nemusia vo vašom počítači fungovať.

Prečo sa zobrazuje nesprávna informácia o filme alebo obale alebo prečo táto informácia chýba?

Tento problém môže mať niekoľko príčin:

 • Počítač nie je pripojený na Internet alebo internetové pripojenie dočasne nie je k dispozícii. Aplikácia Media Center tieto informácie získava z Internetu.

 • Informácie o filme a obale nie sú pre prehrávaný disk DVD dostupné.

 • Aplikácia Media Center je nakonfigurovaná tak, aby sa tieto informácie po vložení disku DVD nepreberali. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa v aplikácii Media Center informácie o filme prevezmú:

  1. Skontrolujte, či internetové pripojenie funguje správne.

  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenia, Všeobecné a potom na položku Možnosti automatického preberania.

  3. Začiarknite políčko Získať obal albumu CD, informácie o multimediálnom obsahu pre disky DVD a filmy a internetové služby z Internetu.

  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prečo sa po vložení disku DVD do počítača otvorí vždy iný program?

Spôsobuje to nastavenie funkcie Automatické prehrávanie. Ak na prehrávanie diskov DVD vždy používate aplikáciu Media Center, môžete zmeniť nastavenie funkcie Automatické prehrávanie tak, aby sa po vložení disku DVD neotváral program automaticky. Po vložení disku DVD kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať, aby sa aplikácia Media Center zobrazila na celú obrazovku. Disk DVD by sa mal prehrať automaticky.

Zmena nastavenia funkcie Automatické prehrávanie:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Vyberte film DVD a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa dialógové okno Automatické prehrávanie nemá zobrazovať, vyberte položku Žiadna akcia.

  • Ak potrebujete vybrať akciu pri každom vložení disku DVD, vyberte položku Vždy sa opýtať.