Prehrávanie videí v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prehrávania videí v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo sa nedá prehrať videosúbor?

Aplikácia Media Center v systéme Windows 7 je kompatibilná s väčšinou typov videosúborov, no vždy sa môže stať, že sa nájde súbor, ktorý nie je možné prehrať. Môže to byť spôsobené niektorou z nasledovných príčin:

 • Súbor je vo formáte, ktorý nie je podporovaný. Ak máte program na úpravu videa, skúste video otvoriť v tomto programe a uložiť ho znovu v inom formáte, ktorý podporuje aplikácia Media Center. Ďalšie informácie o type videosúborov, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou Media Center, sa nachádzajú v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.

 • Môže ísť o problém s kodekom, ktorý je potrebný na prehrávanie súboru. Skúste otvoriť videosúbor v prehrávači Windows Media Player. Je možné, že v prehrávači Media Player sa potrebný kodek prevezme automaticky.

  1. Zatvorte aplikáciu Media Center a nájdite súbor v programe Windows Prieskumník.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na položku Windows Media Player.

  Niekedy môžete nainštalovať do počítača dodatočné kodeky, no buďte opatrní. Ďalšie informácie o kodekoch sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

 • Súbor je chránený pomocou správy digitálnych prístupových práv (DRM) Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa digitálnych práv v programe Windows Media Player: najčastejšie otázky.

 • Súbor je poškodený. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s poškodenými súbormi sa nachádzajú v téme Poškodené súbory: Najčastejšie otázky.

Prečo nie je možné video posúvať rýchlo dopredu alebo previnúť dozadu?

Niektoré formáty videa nepodporujú tieto možnosti. V takom prípade sa po kliknutí na tlačidlo Rýchlo posunúť dopredu alebo Previnúť nič nestane. Skúste použiť tlačidlo Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu alebo Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu.

Prečo sa nezobrazuje video prevzaté v aplikácii Media Center?

Ak ste prevzali video do počítača, ale nezobrazuje sa v aplikácii Media Center, môže to mať niekoľko príčin:

 • Videosúbor sa prevzal do priečinka, ktorý aplikácia Media Center nemonitoruje z hľadiska videoobsahu. Ak pravidelne preberáte videosúbory do určitého priečinka, môžete ho pridať do aplikácie Media Center, aby sa súbory automaticky prevzali do knižnice videí. Informácie o postupe nájdete v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

 • Môže ísť o problém s kodekom, ktorý je potrebný na prehrávanie súboru. Skúste otvoriť videosúbor v prehrávači Windows Media Player. Je možné, že v prehrávači Media Player sa potrebný kodek prevezme automaticky.

  1. Zatvorte aplikáciu Media Center a nájdite súbor v programe Windows Prieskumník.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na položku Windows Media Player.

  Niekedy môžete nainštalovať do počítača dodatočné kodeky, no buďte opatrní. Ďalšie informácie o kodekoch sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

 • Ak je prevzaté video určené pre konkrétny softvér na prehrávanie videa iný ako aplikácia Media Center, je možné, že video bude kompatibilné len s príslušným softvérom.

 • Videosúbor je chránený a platnosť práv na používanie médií pre súbor uplynula, alebo sa vyskytol problém s právami. Ak ste video kúpili v obchode online, skúste ho otvoriť v prehrávači Windows Media Player (alebo inom programe, pomocou ktorého ste súbor prevzali) a prevziať aktualizované práva na používanie média. Informácie o právach na používanie médií sa nachádzajú v téme Správa digitálnych práv v programe Windows Media Player: najčastejšie otázky.