Nácvik používania rýchlych pohybov perom

Ak máte počítač Tablet PC alebo dotykovú obrazovku, jednoduchým spôsobom môžete vykonávať navigačné skratky a skratky úprav (napríklad kopírovanie, prilepovanie, vrátenie späť a odstránenie) pomocou jednoduchého rýchleho pohybu pera tabletu alebo prsta. Ak si chcete nacvičiť používanie rýchlych pohybov perom, absolvujte nácvik rýchlych pohybov perom.

  • Ak chcete otvoriť okno Trénovanie rýchlych pohybov, dotknite sa tlačidla ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom položky Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pero a dotyk a potom sa dotknite položky Pero a dotyk. (Ak nepoužívate počítač Tablet PC alebo počítač s dotykovou obrazovkou, položka Pero a dotyk sa nezobrazí.) Dotknite sa karty Rýchle pohyby perom a potom sa dotknite položky Nácvik používania rýchlych pohybov.

Poznámka

  • Nevykonávajte rýchly pohyb perom nad povrchom s povoleným písaním rukou, napríklad nad vstupným panelom počítača Tablet PC alebo programom Windows Denník, pretože systém túto akciu vyhodnotí ako ťah perom, nie ako rýchly pohyb perom.