Skvelá príležitosť na prezentácie

Vytvorenie prispôsobenej prezentácie pomocou programu PowerPoint je neuveriteľne jednoduché. Tu je podrobný návod, ako vytvoriť vlastnú presvedčivú prezentáciu:

1. Pomenovanie prezentácie a výber písma

Pri spustení programu PowerPoint sa v programe otvorí prázdny dokument. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte nadpis:

Pridanie nadpisu v programe PowerPoint

Ak chcete zmeniť písmo prezentácie, vyberte text a potom v ponuke na karte Domov vyberte písmo.

Zmena písma v programe PowerPoint

2. Vloženie obrázka

Prejdite na kartu Vložiť a vyberte možnosť Obrázok. Potom v počítači vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť. Môžete vybrať aj možnosť ClipArt a vložiť obrázok ClipArt alebo vybrať možnosť Album fotografií a vložiť fotoalbum. Po vložení obrázka do prezentácie môžete kliknúť na jeho rohy a zmeniť jeho veľkosť alebo premiestniť obrázok na iné miesto.

Vloženie obrázka v programe PowerPoint

3. Výber motívu

Motív automaticky zmení písma, pozadia a farby motívu prezentácie a dodá jej tak profesionálny vzhľad. Prejdite na kartu Návrh a vyberte niektorú z možností v časti Vstavané motívy.

Motívy v programe PowerPoint

Môžete tiež kliknúť na zoznamy FarbyPísma na karte Návrh a vytvoriť vlastný motív.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tento článok. Môžete si tiež stiahnuť bezplatné motívy, ktoré vám umožnia vytvoriť nezabudnuteľnú prezentáciu.

4. Vloženie grafu

Nič nedokáže tak účinne zaujať ako graf. A takýto graf teraz môžete jednoducho vytvoriť priamo v programe PowerPoint.

Na karte Vložiť vyberte možnosť Graf a môžete vytvoriť graf v prakticky ľubovoľnom štýle, aký si len viete predstaviť. Program PowerPoint vás bude sprevádzať celým procesom vytvárania a prispôsobovania grafu.

Typy grafov v programe PowerPoint

Môžete tiež skopírovať graf z programu Excel a prilepiť ho do programu PowerPoint. Môžete pri tom postupovať tak, ako pri kopírovaní a prilepovaní ľubovoľného iného obsahu. Môžete teda použiť kliknutie pravým tlačidlom alebo klávesové skratky pre príkazy Kopírovať (Ctrl+C) a Prilepiť (Ctrl+V).

Ďalšie informácie o grafoch nájdete v tomto podrobnom návode.

5. Vloženie videa

Ak chcete pridať video do svojej prezentácie, prejdite na kartu Vložiť a kliknite na položku Video. Môžete pridať video z počítača alebo môžete vložiť video online pomocou vkladacieho kódu.

Vloženie videa do prezentácie

Po vložení videa môžete zmeniť jeho veľkosť a formátovať ho tak, že kliknete pravým tlačidlom na video a potom kliknete na položku Formátovať video.

Po dokončení môžete prezentáciu spustiť kliknutím na položku Spustiť prezentáciu v pravom dolnom roku okna programu PowerPoint (prezentácia sa spustí aj stlačením klávesu F5).

A je to. To je v podstate všetko, čo potrebujete. Ste na najlepšej ceste zvládnuť umenie prezentovania. Predpokladáme, že budete mať úspech bez ohľadu na to, kto bude vaším publikom. Ak chcete získať ďalšie informácie na rozvíjanie svojej zručnosti v používaní programu PowerPoint, prečítajte si tento článok.

Čo potrebujete