Zabránenie vykonaniu zmien v súbore jeho nastavením iba na čítanie

Nastavením dôležitých alebo osobných súborov do stavu iba na čítanie môžete súbory ochrániť pred neúmyselnými alebo neoprávnenými zmenami. Ak je súbor nastavený iba na čítanie, nedá sa zmeniť.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete nastaviť iba na čítanie, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak budete neskôr potrebovať vykonať v súbore zmeny, môžete nastavenie iba na čítanie vypnúť zrušením začiarknutia políčka Iba na čítanie.

    Obrázok začiarkavacieho políčka Iba na čítanie v dialógovom okne Vlastnosti
    Začiarkavacie políčko Iba na čítanie v dialógovom okne Vlastnosti.

Rovnakým spôsobom, akým ste nastavili súbor iba na čítanie, môžete nastaviť aj priečinok. Toto nastavenie však neovplyvňuje samotný priečinok. Nastavenie priečinka ako priečinka iba na čítanie spôsobí, že všetky súbory, ktoré sa aktuálne nachádzajú v danom priečinku, budú iba na čítanie. Súbory, ktoré do priečinka pridáte po jeho nastavení iba na čítanie, nebudú automaticky určené iba na čítanie.

Upozornenie

  • Súbory určené iba na čítanie nie je možné upravovať, je ich však možné kopírovať, presúvať, premenovať alebo odstrániť. Presunutie, premenovanie alebo odstránenie súboru iba na čítanie môže spôsobiť, že program, ktorý na svoju činnosť potrebuje daný súbor, prestane správne pracovať.