Zobrazenie ukážky otvoreného okna na pracovnej ploche pomocou rozhrania Peek

Keď máte na pracovnej ploche otvorené viaceré okná, zobrazovanie jednotlivých okien a prepínanie medzi nimi môže byť niekedy zložité.

Pomocou rozhrania Peek môžete rýchlo zobraziť ukážky ostatných otvorených okien aj bez kliknutia mimo okna, s ktorým práve pracujete. Rozhranie Aero Peek vám umožňuje zobrazovať ukážky obsahu otvorených okien a prepnúť do požadovaného okna.

Pozrite si toto video a naučte sa zobraziť otvorené okno na pracovnej ploche pomocou rozhrania Peek (1:09)

Zobrazenie ukážok otvorených súborov

  1. Na paneli úloh ukážte na tlačidlo programu, v ktorom sú otvorené určité súbory.

  2. Ukážte na miniatúru. Všetky ostatné otvorené okná prechodne vyblednú, aby vybraté okno vystúpilo do popredia.

    Ak chcete zobraziť ukážku iného okna, ukážte na inú miniatúru.

    Ak chcete obnoviť zobrazenie pracovnej plochy, prejdite ukazovateľom na iné miesto na pracovnej ploche.

Tip

  • Ak chcete otvoriť okno, ktorého ukážku zobrazujete, kliknite na miniatúru.

Ďalšie informácie o rozhraní Peek a ostatných funkciách pracovnej plochy systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Čo je rozhranie Aero?