Tlač webových stránok v programe Internet Explorer 9: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tlače v programe Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Prečo je pri tlači text taký malý?

Pri tlači webovej stránky zmenší program Internet Explorer obsah webovej stránky tak, aby sa prispôsobil šírke papiera. Ak je webová stránka široká, prispôsobenie textu úpravou veľkosti písma tak, aby sa celý obsah zmestil na stránku, môže spôsobiť, že text bude nečitateľne malý. Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zmena orientácie tlače na šírku.

  • Vyberte časti webovej stánky a tlačte ich samostatne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Ako je možné vytlačiť vybraté časti webovej stránky? tejto témy.

  • Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Tlačiť a kliknite na položku Ukážka pred tlačou. Z ponuky Zmeniť veľkosť pre tlač vyberte možnosť Vlastné. Zadajte požadovanú veľkosť vytlačenej webovej stránky pomocou nastavenia percenta v textovom poli Vlastná veľkosť. Týmto sa veľkosť tlače celej webovej stránky zväčší, čo môže viesť k tomu, že na vytlačenom dokumente budú niektoré webové stránky orezané.

Ako zlepšiť čitateľnosť tlačených webových stránok?

V tomto prípade môže pomôcť vypnutie tlače farieb a obrázkov pozadia. Postupujte nasledovne:

Vypnutie tlače farieb a obrázkov pozadia v programe Internet Explorer 9

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany.
  3. Zrušte začiarknutie políčka Tlačiť farby a obrázky pozadia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prečo pri tlači niektorých webových stránok nefunguje funkcia Prispôsobiť?

Niektoré webové stránky presne určujú, kde na stránke sa má text vytlačiť. Ak webová stránka, ktorú chcete vytlačiť, presne určuje umiestnenie textu pri tlači, funkcia Prispôsobiť nefunguje. Tomuto problému predídete nastavením vlastnej mierky v ukážke pred tlačou. Ďalšie informácie o ukážke pred tlačou sa nachádzajú v téme Ukážka vzhľadu webovej stránky pred tlačou.

Ako je možné vytlačiť vybraté časti webovej stránky?

Ak chcete vytlačiť konkrétnu časť webovej stránky (namiesto tlače celej stránky), postupujte nasledovne:

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Prejdite na webovú stránku a vyberte požadovaný obsah, ktorý chcete tlačiť.

  3. Kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Tlač.
  4. V dialógovom okne Tlač kliknite na položku Výber a potom kliknite na položku Tlačiť.