Zabezpečenie a ochrana osobných údajov pri vysielaní prúdov mediálnych údajov: najčastejšie otázky

Ak máte súkromnú sieť, môžete na vysielanie prúdov obsahu z knižnice prehrávača do počítačov a zariadení v domácnosti použiť prehrávač Windows Media Player. Nižšie sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečenia pri vysielaní prúdov mediálnych údajov v sieti.

Zobraziť všetko

Ak zapnem vysielanie prúdov údajov, bude mať každý v domácnosti prístup do obsahu mojej knižnice prehrávača?

Závisí to od vás. Nastavenie vysielania prúdov údajov určuje, čo sa z knižnice prehrávača vysiela, a tiež definuje zariadenia, ktoré prúdy údajov prijímajú. Pri prvom zapnutí vysielania prúdov údajov sa budú automaticky vysielať ako prúdy údajov všetky súbory v knižnici prehrávača a budú sa vysielať do všetkých mediálnych zariadení alebo počítačov, ktoré sa zistili v sieti. Nastavenie ale môžete upraviť tak, aby sa vysielaný obsah filtroval a blokovali sa zariadenia a počítače v sieti tak, aby neprijímali vysielané prúdy údajov. Ďalšie informácie o výbere nastavení vysielania prúdu údajov sa nachádzajú v téme Zmena nastavení pre vysielanie prúdov médií v prehrávači Windows Media Player.

Ak zapnem vysielanie prúdov údajov, môžu ostatní používatelia v domácnosti upraviť obsah mojej knižnice prehrávača?

Nie. Funkcia vysielania prúdov údajov povoľuje používateľom používať ich počítače a zariadenia iba na prehrávanie položiek z vašej knižnice prehrávača. Nie je im umožnené položky pridávať, odstraňovať ani upravovať.

Ak je vysielanie prúdov mediálnych údajov zapnuté, môžu ostatní používatelia získať prístup k položkám v mojom počítači, napríklad k mojim dokumentom, ktoré sa nenachádzajú v knižnici prehrávača?

Nie. Funkcia vysielania prúdov údajov vysiela iba položky, ktoré sú v knižnici prehrávača. Ak položka nie je mediálnym súborom, ktorý sa používa prehrávačom, nedá sa vysielať ako prúd údajov.

Ak zapnem vysielanie prúdov údajov, môžu iní používatelia mimo domácnosti získať prístup do obsahu mojej knižnice prehrávača?

To závisí od zabezpečenia domácej siete. Bez ohľadu na to, či je vysielanie prúdov údajov zapnuté, by ste mali vykonať kroky potrebné na zabezpečenie domácej siete pred útočníkmi. Napríklad:

  • Ak používate na pripojenie na Internet káblový modem alebo modem DSL, zvážte inštaláciu smerovača, ktorý bude izolovať oblasť vašej siete od susediacich oblastí.

  • Ak používate v domácnosti bezdrôtovú sieť, mali by ste zapnúť zabezpečenú službu overovania, ako je napríklad WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo WPA (Wi-Fi Protected Access).

Prečo by som nemal vysielať prúdy mediálnych údajov vo verejnej sieti?

Z dôvodu zaistenia dostatočnej ochrany by sa nemalo vysielanie prúdov mediálnych údajov používať, keď máte počítač pripojený k verejnej sieti (ako je napríklad bezdrôtová sieť na letisku, v kaviarni alebo v knižnici).

Pri vysielaní prúdu údajov vo verejnej sieti sa vystavujete riziku, že sa vaše médiá sprístupnia pre všetkých používateľov verejnej siete. Zvyšujete tiež riziko získania neoprávneného prístupu do počítača osobami, ktoré danú sieť používajú.