Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Chceli ste sa už niekedy pripojiť k svojmu počítaču, keď ste pri ňom práve neboli? Vďaka vzdialenej pracovnej ploche v systéme Windows 7 je to možné.

Vzdialená pracovná plocha umožňuje pripojenie dvoch počítačov prostredníctvom siete alebo internetu. Po pripojení sa zobrazí pracovná plocha vzdialeného počítača, akoby ste sedeli pri ňom, a budete mať prístup k všetkým programom a súborom v ňom.

Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7, ale pripojiť sa môžete len k počítačom s vydaniami Professional, Ultimate alebo Enterprise.

Obrázok pripojenia vzdialenej pracovnej plochy
Pripojte sa k svojmu počítaču na diaľku pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.