Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení

V programe Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení, ktorý je k dispozícii v prenosných počítačoch s vydaniami Home Premium, Professional, Enterprise a Ultimate systému Windows 7, sa najbežnejšie používané nastavenia prenosného počítača nachádzajú v spoločnom umiestnení, takže k nim máte počas cestovania rýchly prístup.

Rýchle nastavenia

Pomocou Centra nastavenia mobilných zariadení môžete upraviť jas obrazovky a hlasitosť, skontrolovať stav batérie, zmeniť nastavenie napájania, zapnúť alebo vypnúť prijímač bezdrôtového pripojenia a vykonávať ďalšie úlohy. Všetko je na jednom mieste, takže nemusíte strácať čas hľadaním jednotlivých nastavení, keď idete na schôdzu alebo na letisko. (V závislosti od výrobcu hardvéru a počítača môžu byť k dispozícii rôzne možnosti nastavenia.)

Obrázok programu Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení
Program Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení je navrhnutý pre prenosné počítače a vždy a všade vám uľahčí prácu.

Jednoduchšie prezentovanie

Vo vydaniach Professional, Ultimate a Enterprise systému Windows 7 obsahuje Centrum nastavenia mobilných zariadení aj nastavenia prezentácie. Ide o súbor vopred definovaných nastavení, ktoré môžete jediným kliknutím použiť ešte predtým, než začnete s prezentáciou pomocou svojho prenosného počítača. Počítač neprejde do režimu spánku a oznámenia systému (napríklad upozornenia na prichádzajúce e-maily) zostanú vypnuté. Môžete tiež vypnúť šetrič obrazovky, nastaviť hlasitosť reproduktorov a zmeniť pozadie pracovnej plochy.

Obrázok nastavení prezentácie v systéme Windows
Vyhnite sa stresu pri prezentáciách používaním nastavení prezentácie v programe Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení.