Windows XP Mode

Dôležité upozornenie

  • 8. apríla 2014 prestáva byť k dispozícii technická podpora pre Windows XP a Windows XP Mode vrátane aktualizácií, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Znamená to, že ak budete používať Windows XP alebo ak budete používať Windows XP Mode v počítači so systémom Windows 7 aj po skončení podpory, počítač môže byť menej odolný voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Ak teda chcete zachovať zabezpečenie počítača so systémom Windows 7 aj po 8. apríli 2014, odporúčame vám používať Windows XP Mode iba v prípade, ak je počítač odpojený od internetu. Získajte ďalšie informácie o ukončení podpory pre Windows XP.

To najlepšie z oboch svetov: nový režim Windows XP Mode vám umožňuje spúšťať starší podnikový softvér pre Windows XP priamo na pracovnej ploche systému Windows 7.

Režim Windows XP Mode, ktorý bol vyvinutý najmä pre malé a stredne veľké podniky, je k dispozícii ako samostatná súčasť na stiahnutie a funguje iba vo vydaniach Windows 7 Professional, Ultimate a Enterprise. Režim Windows XP Mode tiež vyžaduje virtualizačný softvér, napríklad aplikáciu Windows Virtual PC. Oba sú k dispozícii zdarma na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.