Ochráňte svoje osobné údaje pomocou programu Internet Explorer 9

Pomocou týchto dvoch funkcií na ochranu osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v programe Windows Internet Explorer, môžete ostatným používateľom zabrániť v zobrazení informácií o prehľadávaní: Ochrana pred sledovaním a Prehľadávanie v režime InPrivate. Fungujú nasledovne:

Zobraziť všetko

Ochrana pred sledovaním

Pri návšteve webovej lokality môže byť určitý jej obsah poskytovaný inou webovou lokalitou. Tento obsah je možné použiť na zhromažďovanie informácií o tom, ktoré stránky na Internete navštevujete.

Pomocou funkcie Ochrana pred sledovaním sa tento obsah blokuje na tých webových lokalitách, ktoré sú uvedené v zoznamoch funkcie Ochrana pred sledovaním. K dispozícii je Upravený zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním, ktorý je súčasťou programu Internet Explorer. Generuje sa automaticky na základe navštívených lokalít. Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním je možné aj prevziať, v takom prípade program Internet Explorer pravidelne vyhľadáva ich aktualizácie.

Ďalšie informácie o funkcii Ochrana pred sledovaním sa nachádzajú v téme Používanie funkcií Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX.

Prehľadávanie v režime InPrivate

Prehľadávanie v režime InPrivate zabraňuje programu Windows Internet Explorer 9 v ukladaní údajov počas relácie prehľadávania, ako aj ostatným používateľom, ktorí používajú počítač, v zobrazovaní webových stránok, ktoré ste navštívili, a obsahu, ktorý ste zobrazovali.

Zapnutie prehľadávania v režime InPrivate

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, Obrázok tlačidla Nástroje ukážte na položku Bezpečnosť a kliknite na možnosť Prehľadávanie v režime InPrivate.

Ako funguje prehľadávanie v režime InPrivate

Po spustení prehľadávania v režime InPrivate sa v programe Internet Explorer otvorí nové okno. Ochrana, ktorú poskytuje prehľadávanie v režime InPrivate, je účinná iba počas používania tohto okna. V tomto okne môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet, ktoré budú pri prehľadávaní chránené režimom InPrivate. Ďalšie otvorené okno prehľadávača však nebude pri prehľadávaní v režime InPrivate chránené. Ak chcete ukončiť reláciu prehľadávania v režime InPrivate, zatvorte okno prehľadávača.

Počas prehľadávania webu v režime InPrivate, sa v programe Internet Explorer ukladajú niektoré informácie, ako napríklad súbory „cookie“ alebo dočasné internetové súbory, z dôvodu správneho fungovania navštívených webových stránok. Na konci prehľadávania v režime InPrivate sa však tieto informácie vymažú. Nasledujúca tabuľka popisuje, ktoré informácie sa pri prehľadávaní v režime InPrivate vymažú po zatvorení prehľadávača, a ako sa s nimi počas relácie prehľadávania narába:

Informácie Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate
Informácie

Súbory "cookie"

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto súbory sú uložené v pamäti, aby stránky správne fungovali, ale po skončení prehľadávania sa odstránia.

Informácie

Temporary Internet Files

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Súbory, ktoré sa ukladajú v počítači, aby sa zabezpečilo správne fungovanie stránok. Pri zatvorení prehľadávača sa odstránia.

Informácie

História webových stránok

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Údaje formulára a heslá

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Vyrovnávacia pamäť funkcie proti neoprávnenému získavaniu údajov

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Dočasné informácie sú zašifrované a uložené tak, aby stránky správne fungovali.

Informácie

Panel s adresou a Automatické dokončovanie hľadaných výrazov

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Automatická obnova zlyhania počítača (ACR)

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Funkcia ACR dokáže obnoviť kartu, ktorá zlyhala počas relácie. Ak však zlyhá celé okno, údaje sa odstránia a okno už nemôže byť obnovené.

Informácie

Úložný priestor platformy DOM

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Úložný priestor platformy DOM je druh nadradeného súboru cookie, ktorý využívajú weboví vývojári na uchovávanie informácií. Podobne ako obyčajné súbory „cookie“, aj platforma sa DOM po zatvorení okna odstráni.

Čo prehľadávanie v režime InPrivate nedokáže

  • Nedokáže zabrániť iným používateľom siete, napríklad správcovi siete alebo hakerovi, aby zistili, aké stránky ste prehľadávali.

  • Pri prehľadávaní na Internete nemusí nutne poskytovať anonymitu. Na webových lokalitách je možné vás identifikovať pomocou webovej adresy. Všetko, čo na webových lokalitách vykonáte alebo zadáte, sa môže na daných lokalitách ukladať.

  • Po zatvorení relácie prehľadávania v režime InPrivate sa neodstraňujú pridané obľúbené položky ani informačné kanály. Zmeny v nastaveniach programu Internet Explorer, ako sú pridanie novej domovskej stránky, sa po ukončení relácie prehľadávania v režime InPrivate tiež zachovajú.