Ochrana detí pred nevhodným internetovým obsahom môže byť zložitá, ale služba Bezpečnosť rodiny v službe Windows Live vám to môže uľahčiť. Služba Bezpečnosť rodiny poskytuje webovú lokalitu a bezplatný program, ktorý môžete nainštalovať do počítačov používaných deťmi. Vďaka tomu im môžete poskytnúť istú mieru samostatnosti, stále však môžete kontrolovať ich používanie počítača.

Tu sú uvedené niektoré zo spôsobov, pomocou ktorých služba Bezpečnosť rodiny pomáha udržiavať bezpečnosť detí:

 • Webové filtrovanie – kontrola kategórií webových lokalít, ktoré môžu deti zobraziť, alebo určenie jednotlivých lokalít, ku ktorým môžu alebo nemôžu získať prístup. Funkcia Bezpečné hľadanie je v prípade vyhľadávacích lokalít, ako je napríklad Bing a Yahoo!, zapnutá.

 • Výkazy aktivít – správy o používaní počítača deťmi: prehľad o webových lokalitách, ktoré deti navštívili alebo sa pokúsili navštíviť, čase strávenom za počítačom, ako aj o použitých hrách a programoch.

 • Časové obmedzenia – obmedzenie času, ktorý deti strávia za počítačom, ako aj určenie času, v ktorom ho deti môžu používať.

 • Obmedzenia pre hry – obmedzenie hier, ktoré môžu deti hrať.

 • Obmedzenia pre programy – obmedzenie programov, ktoré môžu deti spustiť.

Ako funguje služba Bezpečnosť rodiny

Jednotlivé funkcie v službe Bezpečnosť rodiny a v systéme Windows spolu vytvárajú skvelo fungujúci celok:

 • Filter Bezpečnosť rodiny. Softvér, ktorý nainštalujete a nastavíte v každom počítači používanom deťmi. Monitoruje deti pomocou vybratých bezpečnostných nastavení.

 • Webová lokalita služby Bezpečnosť rodiny. Centrálna lokalita online, kde vyberáte a spravujete všetky nastavenia pre každého člena rodiny a kde si prezeráte ich výkazy aktivít. Keď raz vytvoríte tieto nastavenia na webovej lokalite, budú sa používať v každom počítači, v ktorom je nainštalovaný filter Bezpečnosť rodiny.

 • Rodičovská kontrola v systéme Windows. Funkcia systému Windows, ktorá sa zapne pri používaní služby Bezpečnosť rodiny. Pomocou funkcie Rodičovská kontrola v systéme Windows môžete v počítačoch detí nastaviť ďalšie bezpečnostné nastavenia. Ak chcete získať ďalšie informácie o nastavení služieb Rodičovská kontrola v systéme Windows a Bezpečnosť rodiny, pozrite si video o používaní služby Rodičovská kontrola.

Poznámka

 • Pri prvom nastavovaní služby Bezpečnosť rodiny sa vyžaduje prihlásenie prostredníctvom konta Microsoft rodiča alebo zákonného zástupcu. Táto osoba sa stane primárnym rodičom v službe Bezpečnosť rodiny a jediným členom rodiny, ktorý môže odstrániť rodinu zo služby Bezpečnosť rodiny. Musíte použiť konto Microsoft rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý má byť primárnym rodičom, pretože ak použijete iné konto, už to nebude možné zmeniť.

Nastavenie filtra Bezpečnosť rodiny

Tu je postup, ako nastaviť filter Bezpečnosť rodiny:

1. krok: Kontrola, či je už v počítači nainštalovaný filter Bezpečnosť rodiny

Ak máte nainštalovaný Windows 7, filter Bezpečnosť rodiny už môže byť nainštalovaný v počítači. Ak ho chcete nastaviť, kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Bezpečnosť rodiny v službe Windows Live. Potom kliknite na položku Bezpečnosť rodiny v službe Windows Live.
Obrázok položky Bezpečnosť rodiny v službe Windows Live v ponuke Štart
Ak už je filter Bezpečnosť rodiny nainštalovaný v počítači, nájdete ho v ponuke Štart

alebo

Prejdite na stránku na stiahnutie aplikácie Bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Stiahnuť. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte službu Bezpečnosť rodiny.

2. krok: Prihlásenie do filtra Bezpečnosť rodiny pomocou konta Microsoft

Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft rodiča, ktorý má byť primárnym rodičom, a kliknite na položku Prihlásiť sa.

Na nastavenie filtra Bezpečnosť rodiny a používanie webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny budete potrebovať konto Microsoft. Ak nemáte konto Microsoft, môžete si ho vytvoriť pri nastavovaní filtra Bezpečnosť rodiny. (Konto Microsoft je e-mailová adresa, pomocou ktorej sa spolu s heslom prihlasujete do služieb Microsoft, ako sú Outlook.com a Xbox LIVE).

3. krok: Výber členov rodiny, ktorých chcete monitorovať

Začiarknite políčko vedľa konta Windows každého člena rodiny, ktorého chcete v danom počítači monitorovať, a potom kliknite na položku Ďalej alebo Uložiť.

Ak chcete monitorovať niekoho, kto nemá konto Windows, kliknite na položku Vytvoriť nové konto Windows, zadajte meno osoby a potom kliknite na položku Vytvoriť konto.

Každý člen rodiny by mal mať vlastné konto Windows a vlastné nastavenia zabezpečenia. Ak všetci členovia rodiny používajú rovnaké konto Windows, všetci budú používať rovnaké nastavenia služby Bezpečnosť rodiny. Nebudete môcť získavať výkazy o tom, ktoré webové lokality si prezerajú jednotlivé deti.

Obrázok obrazovky, kde môžete vybrať kontá Windows, ktoré chcete monitorovať
Môžete vybrať, ktoré kontá Windows chcete monitorovať.

4. krok: Priradenie existujúcich členov služby Bezpečnosť rodiny k ich kontám Windows

Ak ste službu Bezpečnosť rodiny doteraz nepoužívali, preskočte tento krok. Ak už používate službu Bezpečnosť rodiny, zobrazí sa obrazovka, na ktorej je potrebné priradiť každé konto Windows k menu v zozname Členovia služby Bezpečnosť rodiny. Ak pre niektoré konto Windows neexistuje zodpovedajúce meno v službe Bezpečnosť rodiny, kliknite na položku pridania mena.

Ľudí uvedených v zozname členov služby Bezpečnosť rodiny by malo byť možné rozpoznať ako členov rodiny, ktorí už používajú službu Bezpečnosť rodiny. Keď ich priraďujete k ich kontám Windows, zabezpečujete, aby boli ku každej osobe v službe Bezpečnosť rodiny priradené tie správne nastavenia. Ak je napríklad meno vášho dieťaťa René, môže mať konto Windows s názvom René, ale v zozname členov služby Bezpečnosť rodiny môže byť uvedené ako René Klčo. Pomocou priradenia kont môžete do služby Bezpečnosť rodiny zadať informácie, že ide o rovnakú osobu.

Ak sa v počítači nachádzajú kontá Windows osôb, ktoré ešte nepoužívali službu Bezpečnosť rodiny, zobrazia sa na konci zoznamu. Keď kliknete na položku Pridať (meno osoby), v službe Bezpečnosť rodiny sa vytvorí nový člen s názvom konta Windows.

Obrázok obrazovky, kde môžete vybrať kontá Windows, ktoré chcete monitorovať
Ku kontám Windows môžete priradiť existujúce nastavenia služby Bezpečnosť rodiny

5. krok: Pridanie hesiel.

Je dôležité, aby všetky vaše kontá Windows mali heslá. Ak máte konto bez hesla, deti by sa mohli prihlásiť do tohto konta a obísť svoje nastavenia služby Bezpečnosť rodiny.

Ak kontá Windows, pre ktoré ste nastavili monitorovanie, nemajú heslá, kliknite na položku Pridať heslá.

Ak máte v počítači kontá hosťa, mali by ste ich vypnúť, pretože deti by ich mohli tiež použiť na obídenie bezpečnostných nastavení.

6. krok: Kontrola nastavenia

Kliknutím na tlačidlo Ďalej zobrazíte kontá Windows, ktoré služba Bezpečnosť rodiny monitoruje v počítači.

Obrázok obrazovky filtra Bezpečnosť rodiny s kontami, ktoré sú monitorované
Pozrite sa, ktoré kontá Windows sú monitorované a aké sú ich nastavenia
Zobraziť všetko

Prispôsobenie nastavení rodiny

Nastavenie filtra Bezpečnosť rodiny je vhodný spôsob, ako začať s ochranou vašich detí. Po prechode na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny, kde môžete doladiť ich nastavenia, však získate ešte väčšiu kontrolu nad webovým filtrovaním a ďalšími nastaveniami. Po prvom nastavení filtra Bezpečnosť rodiny budú deti monitorované prostredníctvom základného webového filtrovania. To znamená, že v službe Bezpečnosť rodiny sa zablokujú len webové lokality s obsahom pre dospelých a anonymizačné webové lokality (webové lokality, ktoré umožnia deťom zobrazovať iné webové lokality anonymne tak, aby služba Bezpečnosť rodiny nerozpoznala ich aktivity).

Ak chcete svojim deťom ešte viac sťažiť prístup k neželaným lokalitám, môžete prejsť na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a zmeniť ich nastavenia. Začnite od úrovne webového filtrovania. Pre menšie deti odporúčame nastaviť úroveň webového filtrovania na prísnu, aby sa im zobrazovali len webové lokality vhodné pre deti.

Prispôsobenie nastavení detí

 1. V ľubovoľnom počítači sa prihláste na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny s e-mailovou adresou a heslom konta Microsoft rodiča.

 2. Pod menom dieťaťa, pre ktoré chcete upraviť nastavenie, kliknite na položku Upraviť nastavenie.

 3. Na stránke nastavení dieťaťa môžete zobraziť prehľad jeho aktuálnych nastavení a vybrať, čo chcete prispôsobiť.

  Obrázok stránky Súhrn rodiny, kde je možné spravovať nastavenia, výkazy a žiadosti rodiny
  Prostredníctvom stránky Súhrn rodiny môžete zobraziť všetkých členov rodiny, upraviť ich nastavenia, zobraziť ich výkazy aktivít a sledovať, či treba reagovať na ich žiadosti

Nastavenie webového filtrovania

Zaneprázdnení rodičia často nemajú čas surfovať po webe a kontrolovať všetky webové lokality, ktoré ich deti mohli zobraziť. Tím služby Bezpečnosť rodiny im uľahčuje situáciu tak, že prezerá tisícky webových lokalít a zaraďuje ich do kategórií. Úroveň webového filtrovania, ktorú zvolíte pre svoje deti, určuje, ktoré kategórie môžu zobraziť.

Ak chcete namiesto použitia prednastavených úrovní vybrať vlastné kategórie, vyberte položku Vlastné. Zobrazí sa zoznam všetkých kategórií, z ktorých môžete vybrať to, čo je podľa vás vhodné pre vaše deti. V ponuke Webové filtrovanie môžete tiež zostaviť zoznam blokovaných webových lokalít alebo povolených webových lokalít, ktoré prepisujú nastavenie kategórií a úrovní filtrovania.

Nastavenie webového filtrovania

 1. Kliknite na položku Webové filtrovanie, vyberte možnosť Zapnúť webové filtrovanie a potom vyberte úroveň webového filtrovania:

  • Vyberte možnosť Prísne, ak chcete zablokovať všetky webové lokality, ktoré nie sú vhodné pre deti alebo nie sú v zozname povolených lokalít (zoznam webových lokalít, ktoré ste konkrétne povolili).

  • Vyberte možnosť Vlastné, ak chcete povoľovať a blokovať kategórie webových lokalít manuálne. Ak chcete povoliť určitú kategóriu webových lokalít, začiarknite jej políčko. Ak chcete zablokovať určitú kategóriu webových lokalít, zrušte začiarknutie jej políčka.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Obrázok stránky webového filtrovania, na ktorej môžete zapnúť a prispôsobiť webové filtrovanie pre dieťa
  Zapnite a prispôsobte webové filtrovanie pre dieťa a nezabudnite zmeny uložiť

Povolenie alebo blokovanie webovej lokality

Ak chcete, aby dieťa používalo prísnu úroveň filtrovania a mohlo zobrazovať len webové lokality vhodné pre deti, ale zároveň mu chcete povoliť určitú webovú lokalitu, ktorá je blokovaná, môžete túto webovú lokalitu pridať do zoznamu povolených lokalít dieťaťa. Ak chcete zablokovať webovú lokalitu, ktorá je povolená príslušnou úrovňou webového filtrovania, môžete ju pridať do zoznamu blokovaných lokalít dieťaťa.

Povolenie alebo blokovanie webovej lokality

 1. V ponuke Povolenie alebo blokovanie webovej lokality zadajte alebo prilepte webovú adresu webovej lokality, ktorú chcete povoliť alebo zablokovať.

 2. Vyberte možnosť zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Obrázok stránky webového filtrovania, kde je možné povoliť alebo zablokovať webové stránky
  Povolenie alebo blokovanie konkrétnych webových lokalít pre jedno dieťa, všetky deti alebo celú rodinu

Čo sa bude mojim deťom zobrazovať?

„Webová lokalita, ktorú chcem zobraziť, je zablokovaná.“

Keď sa po nastavení služby Bezpečnosť rodiny vaše dieťa prihlási do svojho konta Windows, aby mohlo používať počítač, a pokúsi sa prejsť na blokovanú webovú lokalitu, zobrazí sa mu takáto stránka:

Obrázok obrazovky, ktorá sa deťom zobrazí, keď je webová lokalita zablokovaná
Namiesto webovej lokality s nevhodným obsahom sa dieťaťu zobrazí táto webová stránka

Ak nie ste k dispozícii v čase, keď sa dieťaťu zablokuje zobrazovanie určitej webovej lokality, dieťa vám môže e-mailom poslať žiadosť o sprístupnenie blokovanej webovej lokality. Vy potom môžete priamo z tejto e-mailovej správy otvoriť lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a okamžite schváliť alebo zamietnuť jeho žiadosť. Keď to urobíte, oznámte svojmu dieťaťu, či už je webová lokalita, ktorú chcelo zobraziť, odblokovaná.

Zobrazovanie žiadostí a odpovedanie na ne

 1. V ľubovoľnom počítači sa prihláste na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny s e-mailovou adresou a heslom vášho konta Microsoft.

 2. Na stránke Súhrn rodiny v časti Žiadosti kliknite na položku (počet) žiadostí.

 3. Ak chcete zobraziť poznámky pridané dieťaťom, kliknite na šípku vedľa webovej adresy.

 4. Kliknite na šípku vedľa položky Vybrať odpoveď a potom kliknite na položku Schváliť len pre toto konto, Schváliť pre všetky kontá alebo Zamietnuť.

 5. Keď ste skončili s odpoveďami na žiadosti, kliknite na položku Uložiť.

  Obrázok stránky so žiadosťami o sprístupnenie webových lokalít, na ktorej môžete posudzovať žiadosti od svojich detí
  Môžete si prezerať žiadosti svojich detí a schváliť ich alebo zamietnuť

„Ktoré webové lokality môžem zobraziť?“

Webová lokalita služby Bezpečnosť rodiny pre deti je skvelé miesto, z ktorého môžu menšie deti začať používať web. Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na najobľúbenejšie z viac než 8 000 webových lokalít, ktoré spoločnosť Microsoft kategorizovala ako vhodné pre deti. Obsahuje aj pole Hľadať na týchto lokalitách, kde deti môžu namiesto celého internetu vyhľadávať len v rámci webových lokalít, ktoré sú vhodné pre deti. Ak chcete svojim deťom uľahčiť hľadanie webových lokalít vhodných pre deti, môžete nastaviť domovskú stránku svojho webového prehľadávača na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny pre deti.

Zmena domovskej stránky dieťaťa v programe Internet Explorer na webovú lokalitu pre deti

 1. Vo všetkých počítačoch, ktoré dieťa používa, sa prihláste do jeho konta Windows.

 2. Otvorte Windows Internet Explorer a potom prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny pre deti.

 3. V programe Internet Explorer kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 4. Na karte Všeobecné v časti Domov kliknite na položku Použiť aktuálnu a potom kliknite na položku OK.

  Obrázok webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny pre deti s prepojeniami na webové lokality s obsahom vhodným pre deti
  Webová lokalita služby Bezpečnosť rodiny pre deti je úžasné miesto, kde deti môžu začať so surfovaním po webe

Skontrolujte, čo majú vaše deti pomocou počítača za lubom

Ak chcete monitorovať, čo robia deti na počítačoch, musíte zapnúť protokolovanie aktivity. Filter Bezpečnosť rodiny potom bude zaznamenávať ich činnosť a ukladať tieto informácie na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny, kde ich môžete prezerať.

Zapnutie protokolovania aktivity

 1. V ľubovoľnom počítači sa prihláste na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny s e-mailovou adresou a heslom vášho konta Microsoft.

 2. Na stránke Súhrn rodiny kliknite na položku Zobraziť výkaz aktivít vedľa mena dieťaťa, pre ktoré chcete zapnúť protokolovanie aktivity.

 3. Začiarknite políčko Zapnúť monitorovanie aktivity.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po určitej dobe používania služby Bezpečnosť rodiny so zapnutým protokolovaním aktivity sa môžete na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny pozrieť na výkazy aktivít online vašich detí. Nájdete tam informácie o webových lokalitách, na ktoré prešli alebo sa pokúsili prejsť, o tom, koľko času strávili pri počítači, aké hry hrali a ďalšie údaje.

Zobrazenie výkazov aktivít

 1. V ľubovoľnom počítači sa prihláste na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny s e-mailovou adresou a heslom vášho konta Microsoft.

 2. Ak chcete zobraziť výkazy webových aktivít svojho dieťaťa, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť zoznam webových lokalít, ktoré dieťa navštívilo alebo sa pokúsilo navštíviť, odkedy sa zaplo protokolovanie aktivity, kliknite na položku Aktivity na webe.

  • Ak chcete filtrovať zoznam zobrazených webových lokalít, vyberte počítač, konto Windows a požadovaný rozsah dátumov a potom kliknite na položku Zobraziť aktivitu. Ak chcete zoradiť zoznam vykázaných webových lokalít podľa určitého stĺpca, kliknite na hlavičku stĺpca. Ak chcete zobraziť len webové lokality, ktoré boli zablokované, kliknite na položku Zobraziť len blokované aktivity.

   Ak v zozname nie je uvedená žiadna aktivita, pokúste sa zadať väčší rozsah dátumov a potom kliknite na položku Zobraziť aktivitu.

  Obrázok výkazu aktivít
  Zobrazte webové lokality, ktoré dieťa navštívilo alebo sa pokúsilo navštíviť
 3. Ak chcete zobraziť zoznam webových lokalít s prístupom z iných programov, než je prehľadávač, ako sú napríklad programy automatickej aktualizácie, kliknite na položku Ďalšie aktivity na internete.

 4. Ak chcete zobraziť výkazy počítačovej aktivity svojho dieťaťa, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť zoznam časových intervalov, kedy vaše dieťa používalo počítač, kliknite na položku Aktivita počítača a potom rozbaľte položku Relácie.

  • Ak chcete zobraziť zoznam programov, ktoré dieťa používalo, kliknite na položku Aktivita počítača a potom rozbaľte položku Programy.

  • Ak v zozname nie je uvedená žiadna aktivita, pokúste sa zadať väčší rozsah dátumov a potom kliknite na položku Zobraziť aktivitu.

  • Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré dieťa stiahlo, kliknite na položku Aktivita počítača a potom rozbaľte položku Sťahovanie súborov.

  • Ak chcete zobraziť zoznam hier, ktoré dieťa hralo, kliknite na položku Aktivita počítača a potom rozbaľte položku Hry.

  Obrázok karty aktivity počítača, kde môžete vidieť, čo dieťa robilo na počítači
  Pozrite sa, ktoré programy vaše dieťa používalo a ako dlho používalo počítač

Ďalšie tipy na zvýšenie bezpečnosti online

Ďalšie informácie o tom, ako môžete zvýšiť ochranu svojej osoby a svojej rodiny online, nájdete v téme Informácie o bezpečnosti online pre rodičov a deti. Skúste kliknúť na jednotlivé prepojenia na tejto stránke a pohovorte si s deťmi o tipoch a návykoch, ktoré zvýšia ich bezpečnosť na internete.