Rádio v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

So správnym vybavením môžete v aplikácii Windows Media Center počúvať rádio FM. Ďalšie informácie o vyhľadávaní a počúvaní rádiových staníc sa nachádzajú v téme Počúvanie rádia v aplikácii Windows Media Center.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa počúvania rádia FM v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Čo je potrebné na počúvanie rádia FM v aplikácii Media Center?

Potrebujete kartu FM, ktoré je pripojená k počítaču alebo nainštalovaná do počítača, a anténu pripojenú ku karte na príjem signálu. Karty FM sa veľmi podobajú televíznym kartám. Mnohé televízne karty majú integrované aj karty FM.

Prečo sa neprehráva rozhlasové vysielanie vo formáte FM?

Môže to byť spôsobené niektorou z nasledovných príčin:

 • Aplikácia Media Center je naladená na frekvenciu, ktorá nie je k dispozícii, alebo má slabý signál.

 • Anténa nie je pripojená k správnemu vstupu karty, alebo niečo blokuje signál antény. Skontrolujte, či je anténa pripojená k vstupu pre rádio FM (zvyčajne je na rádiu označený FM), a či je umiestnená tak, aby bolo možné prijímať terestriálny signál antény.

 • Karta nie je nastavená v aplikácii Media Center. Na nastavenie karty postupujte nasledovne:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte položku Nastavenie, položku Všeobecné, položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom vyberte položku Nastavenie TV signálu.

  2. Podľa pokynov na obrazovke nastavte prijímač. Po nastavení karty by sa mala na úvodnej obrazovke zobraziť možnosť rádia.

 • Možno nie sú nainštalované ovládače hardvéru karty alebo nie sú aktuálne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Prečo sa rozhlasové vysielanie vo formáte FM neočakávane prestalo prehrávať?

Príčinou môže byť to, že karta je potrebná na nahrávanie televíznej relácie. Väčšina kariet FM alebo televíznych kariet a hardvéru dokáže spracovať len jeden signál naraz. Napríklad, ak počúvate rádio FM a televízna karta je potrebná na plánované nahrávanie, karta prepne zo signálu FM na televízny signál.

Ak máte zariadenie Extender aplikácie Media Center pripojené k počítaču, niekto v inej miestnosti si môže zapnúť televíznu reláciu alebo rádiovú stanicu FM na zariadení Extender aplikácie Media Center.

Prečo pri počúvaní rádia FM nie je možné rýchlo prevíjať dopredu a dozadu?

Pri prehrávaní rozhlasového vysielania vo formáte FM nie je v aplikácii Media Center podporované rýchle prevíjanie dopredu a dozadu. Namiesto toho sa kliknutím na tlačidlo Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu vráťte niekoľko sekúnd a kliknutím na tlačidlo Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu sa posuňte dopredu.

Prečo nie je možné zobraziť možnosť prehrávania rozhlasového vysielania vo formáte FM na úvodnej obrazovke?

Ak ste nedávno inštalovali alebo pripojili kartu podporujúcu rádio FM, môže sa stať, že nebudete v aplikácii Media Center vidieť, že tam je. Skôr, ako sa prehrávanie rádia FM zobrazí na úvodnej obrazovke, je potrebné nastaviť kartu.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, vyberte položku Nastavenie, položku Všeobecné, položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom vyberte položku Nastavenie TV signálu.

 2. Podľa pokynov na obrazovke nastavte prijímač. Po nastavení karty by sa mala na úvodnej obrazovke zobraziť možnosť rádia.

Kde sa vyhľadávajú internetové rádiové stanice v aplikácii Media Center?

Internetové rádiové stanice sú v časti Doplnky.

Zobrazenie zoznamu dostupných internetových hudobných služieb

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Doplnky, kliknite na položku Prehľadávať a potom kliknite na položku Hudba a rádio. (Niektoré tieto služby vyžadujú prihlásenie na odber.)