Prijatie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie

Ak chcete prijať fax, počítač musí byť pripojený k faxovému modemu alebo k faxovému serveru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie počítača na odosielanie a prijímanie faxov.

Ak používate faxový modem, máte niekoľko možností, ako prijímať faxy pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie. Faxový server automaticky doručuje faxy do vášho priečinka doručených položiek.

Zobraziť všetko

Automatické prijímanie faxov

Ak je vybraté automatické prijímanie faxov, modem bude odpovedať na všetky prichádzajúce hovory. Ak chcete odpovedať na bežný telefonický hovor, musíte zdvihnúť telefón skôr, než modem prijme hovor.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do poľa hľadania zadajte text Fax a potom kliknite na položku Windows Faxovanie a skenovanie.
 2. Ak chcete použiť faxové zobrazenie, kliknite na položku Faxovanie v spodnej časti ľavej tably.

 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Nastavenie faxu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na kartu Všeobecné a v časti Možnosti odosielania a prijímania začiarknite políčko Povoliť prijímanie faxových volaní týmto zariadením.

 5. Kliknite na políčko Automaticky odpovedať po počte zvonení:Xa vyberte počet zvonení, po ktorých má modem prijať prichádzajúci hovor, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Možnosť ponuky Nastavenia faxu nie je dostupná v systéme Windows Server 2008 R2.

Manuálne prijímanie faxov

Ak nie je nastavené automatické prijímanie faxov, systém Windows vás upozorní počas prichádzajúceho hovoru. Ak chcete hovor prijať ako fax, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do poľa hľadania zadajte text Fax a potom kliknite na položku Windows Faxovanie a skenovanie.
 2. Ak chcete použiť faxové zobrazenie, kliknite na položku Faxovanie v spodnej časti ľavej tably.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Prijať fax teraz. V okne Monitor stavu faxu sa zobrazí priebeh faxovania.

Automatické uloženie kópie každého prijatého faxu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do poľa hľadania zadajte text Fax a potom kliknite na položku Windows Faxovanie a skenovanie.
 2. Ak chcete použiť faxové zobrazenie, kliknite na položku Faxovanie v spodnej časti ľavej tably.

 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Nastavenie faxu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

 5. V časti Po prijatí faxu začiarknite políčko Uložiť kópiu do a vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete kópie uložiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom opäť kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Možnosť ponuky Nastavenia faxu nie je dostupná v systéme Windows Server 2008 R2.

Tipy

 • Ak chcete zobraziť ukážku faxu v priečinku doručených položiek, kliknite na daný fax. V okne ukážky sa zobrazí prvá strana faxu.

 • Ak chcete otvoriť fax v priečinku doručených položiek, dvakrát kliknite na daný fax.

 • Ak chcete fax zväčšiť alebo zmenšiť, kliknite na ponuku Zobraziť, kliknite na položku Lupa a potom vyberte požadovanú možnosť.