Obnovenie stratených alebo odstránených súborov

Ak nemôžete nájsť určitý súbor vo svojom počítači alebo ak ste omylom upravili alebo odstránili určitý súbor, môžete ho obnoviť zo zálohy (ak používate zálohu systému Windows) alebo sa môžete pokúsiť o jeho obnovenie z predchádzajúcej verzie. Predchádzajúce verzie sú kópie súborov a priečinkov, ktoré systém Windows automaticky ukladá ako súčasť bodu obnovenia. Predchádzajúce verzie sa občas označujú ako tieňové kópie.

Zobraziť všetko

Obnovenie súborov zo zálohy

Ak chcete obnoviť súbor zo zálohy, skontrolujte, či je k dispozícii médium alebo jednotka, na ktorej je záloha uložená, a potom použite tento postup:

Pozrite si toto video a zistite, ako obnoviť súbory zo zálohy. (1:08)

Obnovenie súborov zo zálohy

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Obnoviť moje súbory a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Obnovenie súborov z predchádzajúcich verzií

Môžete obnoviť odstránené súbory a priečinky, alebo môžete obnoviť súbor alebo priečinok do predchádzajúceho stavu.

Pozrite si toto video a zistite, ako obnoviť odstránený súbor alebo priečinok. (1:04)

Obnovenie odstráneného súboru alebo priečinka

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Prejdite k priečinku, ktorý obsahoval súbor alebo priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie. Ak sa priečinok nachádza na najvyššej úrovni jednotky, ako je napríklad úroveň C:\, kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie.

  Zobrazí sa zoznam dostupných predchádzajúcich verzií súboru alebo priečinka. Tento zoznam bude obsahovať súbory uložené v zálohe (ak používate program Windows Zálohovanie na zálohovanie svojich súborov), ako aj body obnovenia, ak sú k dispozícii oba tieto typy.

  Poznámka

  • Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru alebo priečinka, ktorá je zahrnutá v knižnici, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo na priečinok v umiestnení, v ktorom je uložený, a nie na položku v knižnici. Ak napríklad chcete obnoviť predchádzajúcu verziu obrázka, ktorý sa nachádza v knižnici obrázkov, ale je uložený v priečinku My Pictures, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok My Pictures a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie. Ďalšie informácie o knižniciach sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

  Obrázok karty Predchádzajúce verzie
  Karta Predchádzajúce verzie, na ktorej sa zobrazujú niektoré predchádzajúce verzie súborov
 3. Dvakrát kliknite na predchádzajúcu verziu priečinka obsahujúceho súbor alebo priečinok, ktorý chcete obnoviť. (Ak bol napríklad súbor odstránený dnes, vyberte včerajšiu verziu priečinka, ktorý by mal obsahovať súbor.)

 4. Myšou presuňte súbor alebo priečinok, ktorý chcete obnoviť, na iné miesto, napríklad na pracovnú plochu alebo do iného priečinka.

  Verzia súboru alebo priečinka sa uloží do vybratého umiestnenia.

Tip

 • Ak si nepamätáte presný názov alebo umiestnenie súboru alebo priečinka, môžete ho vyhľadávať zadaním časti názvu do poľa hľadania v knižnici dokumentov.

Pozrite si toto video a zistite, ako obnoviť predchádzajúci stav súboru alebo priečinka. (0:54)

Obnovenie súboru alebo priečinka do predchádzajúceho stavu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie.

  Zobrazí sa zoznam dostupných predchádzajúcich verzií súboru alebo priečinka. Tento zoznam bude obsahovať súbory uložené v zálohe (ak používate program Windows Zálohovanie na zálohovanie svojich súborov), ako aj body obnovenia, ak sú k dispozícii oba tieto typy.

  Obrázok karty Predchádzajúce verzie
  Karta Predchádzajúce verzie, na ktorej sa zobrazujú niektoré predchádzajúce verzie súborov
 2. Pred obnovením predchádzajúcej verzie súboru alebo priečinka vyberte predchádzajúcu verziu a potom kliknite na položku Otvoriť a skontrolujte, či naozaj ide o verziu, ktorú ste chceli použiť.

  Poznámka

  • Predchádzajúce verzie súborov, ktoré boli vytvorené pomocou programu Windows Zálohovanie, nemôžete otvoriť ani kopírovať, ale môžete ich obnoviť.

 3. Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu, vyberte predchádzajúcu verziu a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Upozornenie

  • Súbor alebo priečinok nahradí aktuálnu verziu súboru alebo priečinka v počítači a toto nahradenie nie je možné vrátiť späť.

  Poznámka

  • Ak tlačidlo Obnoviť nie je k dispozícii, nemôžete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru alebo priečinka v jeho pôvodnom umiestnení. Môžete ho otvoriť alebo uložiť na iné miesto.