Vyriešenie konfliktov nahrávania v aplikácii Windows Media Center

Pri nahrávaní televíznych relácií v aplikácii Windows sa môže stať, že vznikne konflikt, keď ste naplánovali viac nahrávok, ako je dostupných televíznych kariet počítača v príslušnom čase. Napríklad, ak máte jednu televíznu kartu, ale dve relácie nastavené na nahrávanie v rovnakom čase, v aplikácii Media Center sa zobrazí oznámenie o konflikte nahrávania a môžete si vybrať, ktorá relácia sa nahrá.

Ak sa v aplikácii Media Center zaznamená konflikt nahrávania, oznámenie sa zobrazí už pri plánovaní nahrávania. Konflikt môžete okamžite vyriešiť. Informácie o plánovaní nahrávania sa nachádzajú v téme Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Obrázok obrazovky Konflikt nahrávania v aplikácii Media Center
Obrazovka Konflikt nahrávania v aplikácii Media Center.

Ak počítač nepoužívate v čase, kedy sa má vyskytnúť konflikt nahrávania, aplikácia Media Center sa sama pokúsi konflikt vyriešiť. Ak je to možné, aplikácia Media Center dokáže určiť alternatívny dátum a čas pre jednu z relácií a prispôsobiť plán nahrávania tak, aby sa nahrali obe relácie. V ostatných prípadoch sa vyberie relácia, ktorá sa nahrá, na základe nasledujúceho poradia:

 1. Jednorazové nahrávanie (ktoré nie je časťou seriálu)

 2. Hodnotenie priority seriálu

 3. Relácia, ktorá bola naplánovaná prvá

Pomocou nasledujúcich rád sa môžete vyhnúť konfliktom nahrávania alebo konflikty riešiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo sa televízna relácia nenahrala v aplikácii Windows Media Center?.

Zobraziť všetko

Kontrola existujúcich konfliktov nahrávania

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Nahraté TV vysielanie.

 3. Kliknite na položku Zobraziť plánované. Ak sa zobrazí ikona konfliktu nahrávania (Obrázok ikony jednorazového konfliktu nahrávania alebo Obrázok ikony pravidelného konfliktu nahrávania) vedľa plánovaného vysielania, nenahrá sa pre konflikt nahrávania.

  (Na vyriešenie konfliktu kliknite na reláciu v zozname, potom na položku Vyriešiť konflikt a postupujte podľa inštrukcií v časti Vyriešenie konfliktov nahrávania uvedenej nižšie.)

Zmena nastavení priority

Ak sa vyskytne konflikt medzi požiadavkami na nahrávanie dvoch epizód rozličných seriálov, aplikácia Media Center určí reláciu, ktorá sa nahrá, na základe nastavenia priorít seriálov. Nastavenie priority seriálov môžete zmeniť tak, aby sa zaistilo nahratie vášho obľúbeného seriálu aj v prípade výskytu konfliktu.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované, na položku Seriál a potom na položku Zmeniť priority.

 2. Kliknutím na šípku nahorObrázok šípky nahor alebo na šípku nadolObrázok šípky nadol premiestnite plánovaný seriál v zozname priorít nižšie alebo vyššie a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.

  Keď naplánujete nahrávanie nového seriálu, seriál sa automaticky pridá na koniec zoznamu a bude mať najnižšiu prioritu.

Vyriešenie konfliktov nahrávania

Keď plánujete nahrávanie a v aplikácii Media Center sa zaznamená konflikt nahrávania, zobrazí sa obrazovka Konflikt nahrávania, kde sú uvedené všetky programy naplánované pre príslušný vysielací čas. Nahrajú sa len programy, vedľa ktorých názov sa zobrazuje červená bodka.

 1. Na obrazovke Konflikt nahrávania vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na zmenu nahrávaných programov kliknite na program, vedľa ktorého sa nezobrazuje červená bodka. Tento program sa nahrá a druhý program v rovnakom vysielacom čase sa príslušne upraví.

  • Na úpravu priority plánovaného nahrávania pre vysielací čas kliknite na položku Rozšírené a na šípku horeObrázok šípky nahor alebo doleObrázok šípky nadol na presun plánovaného programu na zozname.
 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Predĺženie nahrávania v prípade dlhšieho trvania vysielania

Ak nahrávate v aplikácii Media Center zápas alebo iné živé vysielanie, zvážte predĺženie vysielacieho času pre prípad, že vysielanie neskončí v plánovanom čase.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie a kliknite na položku Zobraziť plánované.

 3. Kliknite na plánované nahrávanie, ktoré chcete predĺžiť a kliknite na položky Akcie (nad názvom) a Nastaviť nahrávanie.

 4. V časti Zastaviť kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a zmeňte čas zastavenia nahrávania. Plánované nahrávanie môžete predĺžiť o tri hodiny. (Ak sa možnosť končí na spojenie „keď je možné“, znamená to, že nahrávanie sa predĺži dovtedy, kým nevznikne konflikt.)
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tipy

 • Ak predĺžite nahrávanie, je vhodné skontrolovať, či nevznikli konflikty nahrávania, aby ste sa uistili, že predĺženie nekoliduje s inými naplánovanými nahrávaniami. Ak máte len jednu televíznu kartu a máte naplánované nahrávanie relácie hneď po predĺžení nahrávania, musíte jedno zahrávanie zrušiť.

 • Ak sa často vyskytujú konflikty nahrávania, zvážte pridanie ďalšej televíznej karty do počítača, aby ste mohli súčasne nahrávať dva televízne programy na rôznych kanáloch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.