Riešenie chýb pri zastavení (modrá obrazovka) v systéme Windows 7

Chyby pri zastavení (niekedy tiež nazývané ako chyby s modrou obrazovkou alebo chyby s čiernou obrazovkou) sa môžu vyskytnúť, keď vážny problém spôsobí neočakávané vypnutie alebo reštartovanie systému Windows 7. Môže sa zobraziť hlásenie: Systém Windows sa vypol, aby sa zabránilo poškodeniu počítača. (Systém Windows sa vypol s cieľom predísť poškodeniu počítača.)

Tieto chyby môžu byť spôsobené problémami s hardvérom alebo softvérom a ich vyriešenie môže byť náročné. Pomoc s prebudením a opätovným spustením systému Windows môžu poskytnúť nasledujúce nástroje a metódy.

Ak je možné spustiť systém Windows

Tieto nástroje a metódy môžu pomôcť obnoviť predchádzajúci stav systému a zabezpečiť, aby sa na počítač nainštalovali najnovšie aktualizácie.

Zobraziť všetko

Zrušenie naposledy použitých zmien pomocou nástroja Obnovovanie systému

Najjednoduchšie je použitie nástroja Obnovovanie systému ako prvej z možností. Môže vrátiť späť posledné zmeny systémových súborov počítača, ktoré mohli problém spôsobiť. Nástroj Obnovovanie systému neovplyvní vaše osobné súbory, ako napríklad e-mail, dokumenty alebo fotografie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?

Otvorenie funkcie Obnovovanie systému

 1. Ak chcete otvoriť okno Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnovovanie systému a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie Centra akcií na vyhľadanie riešení problémov

Pri výskyte určitých problémov hardvéru alebo softvéru sa zobrazí hlásenie systému Windows. Pomocou Centra akcií je možné zistiť, či pre nahlásený problém existuje riešenie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako Centrum akcií kontroluje výskyt problémov?

Zisťovanie dostupnosti riešení

 1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

 2. Kliknite na položku Údržba.

 3. V časti Vyhľadať riešenia na ohlásené problémy kliknite na položku Zistiť dostupnosť riešení. Systém Windows vás bude informovať, či pre váš počítač existujú riešenia daného problému.

Poznámka

 • Niektoré problémy a riešenia môže zobraziť a vyriešiť len správca. Ak chcete zobraziť tieto problémy, prihláste sa pomocou konta správcu.

Vyhľadanie aktualizácií softvéru na lokalite Windows Update

Problém môžu pomôcť vyriešiť najnovšie aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Lokalita Windows Update pomáha aktualizovať počítač najnovšími systémovými aktualizáciami a ovládačmi. Lokalitu Windows Update môžete prehľadávať manuálne, aby ste mali istotu, že pre systém Windows 7 máte nainštalované najnovšie aktualizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácie: najčastejšie otázky.

Vyhľadávanie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sú k dispozícii aktualizácie alebo že máte skontrolovať aktualizácie, kliknutím na hlásenie zobrazte a následne vyberte požadované aktualizácie.

 4. Kliknutím na jednotlivé aktualizácie v zozname zobrazíte o nich ďalšie informácie. Začiarknite políčka aktualizácií, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie.

  Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, potvrďte svoj súhlas a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Vyhľadávanie ovládačov na webovej lokalite výrobcu

Ak ste nedávno nainštalovali hardvérové zariadenie, ako napríklad zvukovú kartu alebo videokartu, problém môže byť spôsobený nesprávnym nainštalovaním ovládača zariadenia.

Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač zariadenia. Ovládače môžete bežne nájsť na webovej lokalite výrobcu zariadenia. Mnohé ovládače sa po prevzatí nainštalujú automaticky, zvyčajne na spustenie inštalácie stačí iba dvojité kliknutie na súbor. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládačov: odporúčané prepojenia.

Ak sa ovládač neinštaluje automaticky, postupujte podľa týchto krokov:

Aktualizácia ovládača

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V zozname kategórií hardvéru vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete aktualizovať, a dvakrát kliknite na názov zariadenia.

 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Použitie núdzového režimu na riešenie problémov

V núdzovom režime sa systém Windows spustí v obmedzenom stave. Spúšťajú sa len základné súbory a ovládače potrebné na spustenie systému Windows, čo vám môže pomôcť pri riešení problémov so softvérom.

Ak sa napríklad program spustí hneď po spustení systému Windows a nedá sa vypnúť, môžete systém Windows spustiť v núdzovom režime a potom skúsiť program odinštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je núdzový režim?

Spustenie počítača v núdzovom režime

 1. Z počítača vyberte všetky diskety, disky CD a DVD a potom ho reštartujte.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus zopakovať. Počkajte, kým sa zobrazí prihlasovacie okno systému Windows a potom počítač vypnite a znovu zapnite.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou zvýraznite operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options) zvýraznite pomocou klávesov so šípkami požadovanú možnosť núdzového režimu a stlačte kláves ENTER. Ďalšie informácie o možnostiach sa nachádzajú v téme Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu).

 4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim. Ak chcete ukončiť núdzový režim, reštartuje počítač a spustite systém Windows normálne.

Vyhľadanie chýb pevného disku a pamäte na počítači

Niektoré chyby môžu byť spôsobené problémami s pevným diskom alebo s pamäťou RAM (Random Access Memory) počítača a nemuseli ich vyvolať problémy so softvérom systému Windows alebo iným softvérom nainštalovaným na počítači.

Systém Windows 7 obsahuje nástroje, pomocou ktorých je možné identifikovať a opraviť určité chyby súvisiace s hardvérom. V prípade vážnych chýb bude možno potrebné požiadať o technickú podporu výrobcu hardvéru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zisťovanie chýb na disku a Diagnostika problémov s pamäťou v počítači.

Vyhľadanie chýb pevného disku

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku, ktorú chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Nástroje a potom v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  • Ak chcete, aby sa zistené problémy so súbormi a priečinkami automaticky opravili, začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov. V opačnom prípade kontrola disku problémy ohlási, ale neopraví ich.

  • Ak chcete vykonať komplexnú kontrolu, vyberte možnosť Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory. Táto kontrola sa pokúsi nájsť a opraviť fyzické chyby na samotnej jednotke, čo môže trvať oveľa dlhšie.

  • Ak chcete zistiť chyby súborov, ako aj fyzické chyby, začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov aj políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory.

 4. Kliknite na tlačidlo Štart.

Vyhľadanie problémov s pamäťou

 1. Ak chcete otvoriť Nástroj na diagnostiku pamäte, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Pamäť a potom kliknite na položku Diagnostikovať problémy s pamäťou počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Vyberte, kedy sa má nástroj spustiť. Ak vyberiete reštartovanie počítača s okamžitým spustením diagnostického nástroja, uložte všetky rozpracované projekty a zatvorte všetky spustené programy. Nástroj na diagnostiku pamäte sa spustí automaticky po reštartovaní systému Windows.

Ak sa systém Windows nedá vôbec spustiť

Nasledujúce nástroje môžu poskytnúť pomoc s odinštalovaním alebo vrátením zmien softvéru, opravou spúšťacích súborov systému Windows a obnovením systému z predchádzajúcej zálohy. Ak sa problém nevyrieši pomocou žiadnej z navrhnutých možností, môžete preinštalovať systém Windows 7.

Niektoré z nasledujúcich nástrojov sa nachádzajú v ponuke možností obnovenia systému. Ponuka je predinštalovaná na pevnom disku počítača a nachádza sa tiež inštalačnom médiu systému Windows 7.

Pri pokuse o obnovenie systému Windows:

 • Ak používate počítač Tablet PC alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, pravdepodobne bude potrebné pripojiť myš a klávesnicu, aby bolo možné spustiť nástroj Oprava pri spustení systému a iné nástroje v ponuke možností obnovenia systému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké sú možnosti obnovenia systému Windows 7?

 • Ak bol systém Windows 7 na vašom počítači predinštalovaný, výrobca počítača možno zahrnul ďalšie možnosti obnovenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Zobraziť všetko

Pokus o spustenie systému Windows v núdzovom režime

V núdzovom režime sa systém Windows spustí v obmedzenom stave. Spúšťajú sa len základné súbory a ovládače potrebné na spustenie systému Windows, čo vám môže pomôcť pri riešení problémov so softvérom.

Ak napríklad poškodený ovládač videokarty bráni zobrazeniu systému Windows alebo ak sa program spúšťa hneď po spustení systému Windows a nedá sa vypnúť, je možné spustiť systém Windows v núdzovom režime skôr, než sa spustí príslušný ovládač alebo program, a potom sa pokúsiť problém odstrániť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je núdzový režim?

Spustenie počítača v núdzovom režime

 1. Z počítača vyberte všetky diskety, disky CD a DVD a potom ho reštartujte.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus zopakovať. Počkajte, kým sa zobrazí prihlasovacie okno systému Windows a potom počítač vypnite a znovu zapnite.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou zvýraznite operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options) zvýraznite pomocou klávesov so šípkami požadovanú možnosť núdzového režimu a stlačte kláves ENTER. Ďalšie informácie o možnostiach sa nachádzajú v téme Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu).

 4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim. Ak chcete ukončiť núdzový režim, reštartuje počítač a spustite systém Windows normálne.

Použitie nástroja Oprava pri spustení systému na opravu spúšťacích súborov systému Windows

Pomocou nástroja Oprava pri spustení systému je možné zistiť a opraviť určité typy problémov systému, ktoré by mohli brániť spusteniu systému Windows, ako napríklad chýbajúce alebo poškodené systémové súbory. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.

Nástroj Oprava pri spustení systému sa spustí automaticky v prípade zistenia určitých problémov systému, môžete ho však spustiť aj manuálne.

Spustenie nástroja Oprava pri spustení systému pomocou predinštalovaných možností obnovenia

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD a potom počítač reštartujte pomocou tlačidla napájania počítača.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkami zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options) zvýraznite pomocou klávesov so šípkami položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. (Ak položka Oprava počítača nie je v zozname uvedená ako jedna z možností, počítač neponúka predinštalované možnosti obnovenia alebo ich vypol správca siete.)

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. V ponuke možností obnovenia systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému a potom postupujte podľa pokynov.

Spustenie nástroja Oprava pri spustení systému pomocou inštalačného disku systému Windows 7, disku USB flash alebo disku na opravu systému

Ak je systém počítača vážne poškodený a nemôžete získať prístup k ponuke možností obnovenia systému v počítači, môžete ju otvoriť pomocou inštalačného disku systému Windows 7 alebo disku USB flash alebo pomocou disku na opravu systému, ak ste ho predtým vytvorili.

Ak chcete použiť túto metódu, musíte počítač reštartovať (zaviesť systém) pomocou disku alebo disku USB flash.

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows 7, disk USB flash alebo disk na opravu systému a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows alebo na stránke možností obnovenia systému vyberte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak používate inštalačný disk systému Windows, kliknite na položku Oprava počítača.

 6. Vyberte inštaláciu systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V ponuke možností obnovenia systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému a potom postupujte podľa pokynov.

Zrušenie naposledy použitých zmien pomocou nástroja Obnovovanie systému

Môžete použiť nástroj Obnovovanie systému z ponuky možností obnovenia systému. Je to podobné, ako keď sa nástroj Obnovovanie systému spustí normálne, avšak s jednou výnimkou: V tomto režime sa pomocou nástroja Obnovovanie systému nedajú vytvárať nové body obnovenia, operáciu obnovenia teda nie je možné vrátiť späť. Môžete však spustiť funkciu Obnovovanie systému znova a vybrať iný bod obnovenia, ak je k dispozícii.

Spustenie nástroja Obnovovanie systému pomocou predinštalovaných možností obnovenia

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD a potom počítač reštartujte pomocou tlačidla napájania počítača.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkami zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options) zvýraznite pomocou klávesov so šípkami položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. (Ak položka Oprava počítača nie je v zozname uvedená ako jedna z možností, počítač neponúka predinštalované možnosti obnovenia alebo ich vypol správca siete.)

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. V ponuke možností obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému a potom postupujte podľa pokynov.

Spustenie nástroja Obnovovanie systému pomocou inštalačného disku systému Windows 7, disku USB flash alebo disku na opravu systému

Ak je systém počítača vážne poškodený a nemôžete získať prístup k ponuke možností obnovenia systému v počítači, môžete ju otvoriť pomocou inštalačného disku systému Windows 7 alebo disku USB flash alebo pomocou disku na opravu systému, ak ste ho predtým vytvorili.

Ak chcete použiť túto metódu, musíte počítač reštartovať (zaviesť systém) použitím disku.

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows 7, disk USB flash alebo disk na opravu systému a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows alebo na stránke možností obnovenia systému vyberte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak používate inštalačný disk systému Windows, kliknite na položku Oprava počítača.

 6. Vyberte inštaláciu systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V ponuke možností obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému a potom postupujte podľa pokynov.

Obnovenie počítača zo zálohy obrazu systému

Ak sa na vytvorenie zálohy obrazu systému ako súčasti plánu zálohovania použilo zálohovanie Windows Complete PC, obraz systému je možné použiť na obnovenie počítača.

Obraz systému je kópia oblasti na pevnom disku, ktorá obsahuje systém Windows. Obsahuje tiež všetko, čo sa na tejto oblasti nachádzalo v deň vytvorenia obrazu, vrátane systému Windows, vašich programov a používateľských údajov, ako sú napríklad dokumenty, obrázky a hudba. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte mať vytvorený obraz systému.

Pri obnovovaní počítača z obrazu systému sa obsah pevného disku nahradí obsahom obrazu systému. Znamená to, že všetky zmeny, ktoré boli vykonané, programy, ktoré boli nainštalované, a súbory, ktoré boli uložené po vytvorení obrazu systému, sa pravdepodobne stratia, ak nie je k dispozícii novšia záloha údajov.

Obnovenie z obrazu systému pomocou predinštalovaných možností obnovenia

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD a potom počítač reštartujte pomocou tlačidla napájania počítača.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkami zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options) zvýraznite pomocou klávesov so šípkami položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. (Ak položka Oprava počítača nie je v zozname uvedená ako jedna z možností, počítač neponúka predinštalované možnosti obnovenia alebo ich vypol správca siete.)

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. V ponuke možností obnovenia systému (System Recovery Options) kliknite na položku Obnovenie z obrazu systému (System Image Recovery) a potom postupujte podľa pokynov.

Obnovenie z obrazu systému pomocou inštalačného disku systému Windows 7, disku USB flash alebo disku na opravu systému

Ak je systém počítača vážne poškodený a nemôžete získať prístup k ponuke možností obnovenia systému v počítači, môžete ju otvoriť pomocou inštalačného disku systému Windows 7 alebo disku USB flash alebo pomocou disku na opravu systému, ak ste ho predtým vytvorili.

Ak chcete použiť túto metódu, musíte počítač reštartovať (zaviesť systém) použitím disku.

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows 7, disk USB flash alebo disk na opravu systému a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows alebo na stránke možností obnovenia systému vyberte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak používate inštalačný disk systému Windows, kliknite na položku Oprava počítača.

 6. Vyberte inštaláciu systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V ponuke možností obnovenia systému (System Recovery Options) kliknite na položku Obnovenie z obrazu systému (System Image Recovery) a potom postupujte podľa pokynov.

Preinštalovanie systému Windows 7

Ak systém Windows 7 nie je možné obnoviť iným spôsobom, môžete systém Windows 7 preinštalovať pomocou originálneho inštalačného disku systému Windows 7 alebo inštalačných súborov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Preinštalovaním systému Windows 7 sa odstránia všetky nainštalované programy a obnovia sa predvolené nastavenia systému Windows. Budete musieť obnoviť svoje používateľské súbory a pomocou inštalačných diskov alebo súborov preinštalovať všetky programy, ktoré ste nainštalovali.

Použitie vlastnej inštalácie a naformátovanie pevného disku pri inštalácii systému Windows 7

Ak chcete počas inštalácie systému Windows 7 naformátovať pevný disk, musíte spustiť alebo zaviesť systém pomocou inštalačných diskov systému Windows 7 alebo disku USB flash.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk systému Windows 7 alebo jednotku USB flash a potom počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows zadajte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa stránka Inštalácia systému Windows nezobrazí a nezobrazí sa ani výzva na stlačenie klávesu, budete pravdepodobne musieť zmeniť niektoré systémové nastavenia. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

 5. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Aký typ inštalácie chcete vykonať? kliknite na možnosť Vlastná.

 7. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? (Where do you want to install Windows?) kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené).

 8. Kliknite na oblasť, ktorú chcete zmeniť, vyberte požadovanú možnosť formátovania a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 9. Po dokončení formátovania kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu systému Windows 7 vrátane pomenovania počítača a nastavenia úvodného používateľského konta.