Otáčanie obrázka pomocou programu Windows Photo Viewer

Ak sa digitálny obrázok zobrazuje otočený nabok, môžete ho napraviť otočením o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Je to skvelé riešenie v prípade obrázkov, ktoré boli nasnímané pootočeným fotoaparátom.

Pozrite si toto video a zistite, ako otočiť obrázok pomocou programu Windows Zobrazovač fotografií. (0:52)

Otáčanie obrázka

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

  2. V knižnici Obrázky kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť, kliknite na šípku nadol vedľa položky Ukážka na paneli s nástrojmi a potom kliknite na položku Windows Photo Viewer.

  3. Kliknutím na tlačidlá Otočiť otočte obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

    Obrázok tlačidiel otáčania v programe Windows Zobrazovač fotografií
    Tlačidlá otáčania v programe Windows Photo Viewer

Ďalšie informácie o zobrazovaní digitálnych obrázkov sa nachádzajú v téme Zobrazovanie a používanie obrázkov v programe Windows Photo Viewer.