Vyhľadávanie v systéme Windows: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa vyhľadávania súborov, priečinkov a programov.

Ak chcete diagnostikovať a opraviť bežné problémy s vyhľadávaním a indexovaním, skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Zobraziť všetko

Ako možno vyhľadávať?

Vyhľadávať možno viacerými spôsobmi. Jedným zo spôsobov je zadanie textu do vyhľadávacieho poľa v hornej časti ľubovoľného otvoreného okna alebo do vyhľadávacieho poľa v ponuke Štart. Keď začnete písať, vyhľadávanie sa automaticky spustí.

Môžete tiež použiť vyhľadávací priečinok:

 • Otvorte okno Hľadanie stlačením klávesu s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +F.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní sa nachádzajú v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Ako možno rozšíriť vyhľadávanie?

Ak nemôžete nájsť hľadaný súbor, môžete vyhľadávanie rozšíriť tak, aby zahŕňalo rôzne umiestnenia. Ak napríklad hľadáte súbor v knižnici Dokumenty, no nie ste si istí, kde sa súbor nachádza, môžete vyhľadávať vo všetkých knižniciach alebo v celom počítači. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.
 2. Začnite písať do vyhľadávacieho poľa v hornej časti otvoreného okna.

 3. Prejdite na koniec zoznamu výsledkov vyhľadávania. V časti Hľadať znova v postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknutím na položku Knižnice prehľadáte všetky knižnice.

  • Kliknutím na položku Počítač prehľadáte celý počítač. (Takto môžete vyhľadať neindexované súbory, ako sú napríklad systémové alebo programové súbory, nezabudnite však, že hľadanie bude pomalšie.)

  • Po kliknutí na položku Vlastné môžete prehľadať konkrétne umiestnenia.

  • Ak kliknete na položku Internet, môžete vyhľadávať online pomocou predvoleného webového prehľadávača a predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.

Čo je index hľadania a ako ho možno zmeniť?

Systém Windows používa index na rýchle vyhľadávanie väčšiny bežných typov súborov v počítači. Namiesto toho, aby musel systém Windows vyhľadať názov alebo vlastnosť súboru na celom pevnom disku, prehľadá index.

Ak hľadáte v neindexovaných umiestneniach, hľadanie môže byť pomalé, pretože systém Windows musí počas hľadania prezrieť každý súbor v daných umiestneniach. Tieto umiestnenia môžete pridať do indexu, aby sa vyhľadávanie v budúcnosti zrýchlilo. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zlepšenie vyhľadávania v systéme Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam indexovaných umiestnení alebo pridať umiestnenia do indexu, otvorte okno Indexovanie – možnosti.

 • Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

  Indexované umiestnenia sa zobrazia v zozname Indexovať tieto umiestnenia.

Poznámky

 • Keď pridáte priečinok do knižnice, automaticky sa pridá do indexu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

 • Z dôvodu ochrany osobných údajov sa do indexu pridávajú iba vlastné súbory používateľa, a preto systém Windows nebude v predvolenom nastavení prehľadávať súbory, ktoré patria iným používateľom počítača.

Čo znamená hlásenie s informáciou o tom, že výsledky hľadania môžu byť pomalé?

Znamená to, že umiestnenie, ktoré prehľadávate, nie je indexované. Za normálnych okolností sa výsledky vyhľadávania zobrazia rýchlo, pretože hľadanie zahŕňa iba indexované umiestnenia v počítači. Ak zmeníte prehľadávané umiestnenia alebo ak otvoríte priečinok, ktorý nie je v indexe, a začnete v ňom vyhľadávať, hľadanie bude trvať dlhšie. Hľadania mimo indexu hľadajú súbory len podľa ich názvu, zatiaľ čo hľadania s využitím indexu prehľadávajú aj obsah súborov a časť ich vlastností. Ak sa pri hľadaní v konkrétnom umiestnení v počítači zobrazuje toto hlásenie často, mali by ste dané umiestnenie pridať do indexu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zlepšenie vyhľadávania v systéme Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

Čo znamená hlásenie s informáciou o tom, že výsledky hľadania môžu byť neúplné?

Znamená to, že stále prebieha indexovanie súborov. Aby mohol systém Windows vyhľadávať rýchlo a presne, zhromažďuje informácie o súboroch v počítači. Tieto informácie sú uložené v indexe. Systém Windows vyžaduje pravidelnú aktualizáciu indexu. Ak vyhľadávanie vykonáte počas aktualizácie indexu, výsledky nemusia byť aktuálne.

Čo znamená hlásenie s informáciou o tom, že umiestnenie nie je možné prehľadať alebo že sa v umiestnení pre hľadanie nenachádza žiadne médium?

Vyskytol sa problém s prehľadávaním niektorých vybratých umiestnení. Zvyčajne je to preto, lebo ste vybrali sieťové umiestnenie alebo zariadenie, ktoré momentálne nie je pripojené k počítaču. Možné je aj to, že ste vybrali zariadenie používajúce vymeniteľné médiá, ale v danom zariadení sa žiadne médium (napríklad pamäťová karta alebo disk CD) nenachádza. Skontrolujte umiestnenia a skúste vyhľadávať znova.