Výber textu a premiestňovanie v rámci webovej stránky pomocou klávesnice

Klávesy Home, End, Page Up, Page Down, klávesy so šípkami a kláves Tab na klávesnici možno použiť na navigáciu medzi tlačidlami, obsahom a poľami na zadávanie textu na väčšine webových stránok. Táto funkcia sa nazýva Prehľadávanie vsuviek.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Prehľadávanie vsuviek

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje Obrázok tlačidla Nástroje, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na položku Prehľadávanie vsuviek.
  3. Kliknutím na položku Áno funkciu zapnete, kliknutím na položku Nie ju vypnete.

Tip

  • Funkciu Prehľadávanie vsuviek je možné rýchlo spustiť aj klávesom F7.

Zapnutie prehľadávania vsuviek pre všetky okná a karty

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje Obrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
  3. Kliknite na kartu Rozšírené.

  4. V položke Zjednodušenie ovládania začiarknite políčko Povoliť prehľadávanie vsuviek pre nové okná a karty a kliknite na položku OK.