Výber bezdrôtového smerovača alebo iného bezdrôtového sieťového zariadenia

Vzhľadom na to, že počítačové technológie sa vyvíjajú tak rýchlo, výber nového sieťového zariadenia môže byť komplikovaný. Nasleduje niekoľko tipov na výber bezdrôtového sieťového smerovača alebo iného bezdrôtového sieťového zariadenia.

Aspekty, ktoré treba pri kúpe zariadenia zvážiť

Na obale zariadenia hľadajte logo systému Windows 7 alebo vetu Compatible with Windows 7. Udávajú, že zariadenie podporuje technológiu Windows Connect Now (WCN), sieťovú technológiu, ktorá zjednodušuje bezdrôtové nastavenie.

Obrázok loga systému Windows 7
Logo systému Windows 7

Niekoľko aspektov, ktoré treba zvážiť pred výberom zariadenia:

  • Rýchlosť a technológia (802.11a, 802.11b, 802.11g alebo 802.11n). 802.11a a 802.11b sú staršie technológie. Technológie 802.11g a 802.11n sú novšie, rýchlejšie a flexibilnejšie. Ďalšie informácie o odlišnostiach nájdete na webovej lokalite Pomoc a technická podpora vyhľadaním výrazu „Bezdrôtové siete: najčastejšie otázky“.

  • Informácie o záruke. Lepšia záruka vám môže pomôcť pri výbere z dvoch zariadení, ktoré sú v iných ohľadoch takmer totožné.

  • Náklady. Niektoré smerovače a zariadenia vyššej triedy majú funkcie, ktoré možno nepotrebujete, alebo nevyužívate. Na druhej strane, úplne základnému smerovaču budú pravdepodobne chýbať niektoré požadované funkcie.

  • Predajnosť a komentáre používateľov. Skúsenosti iných používateľov s určitým smerovačom alebo zariadením vám môžu veľa napovedať. Ide o dobrý spôsob, ako sa vyhnúť technickému slangu, a i tak nájsť vynikajúce zariadenie.

  • Recenzie – buď online, alebo v elektronických časopisoch o počítačoch. Je to ďalší dobrý spôsob, ako sa dozvedieť o najlepších funkciách určitého zariadenia (aj o jeho funkciách, ktoré také skvelé nie sú).

Ak kupujete sieťový adaptér, smerovač a ďalšie zariadenia naraz, zvážte výber rovnakej značky. Môže vám to pomôcť vyhnúť sa problémom s kompatiblitou.