Odosielanie obrázkov v e-maile

Ak chcete zdieľať svoje obľúbené digitálne obrázky s inými osobami, môžete im ich odoslať ako prílohy e-mailových správ. Skontrolujte, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, nachádzajú vo vašom počítači. Potom použite nasledujúci postup.

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

 2. Otvorte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete odoslať e-mailom, a potom kliknite na požadovaný obrázok.

  Ak chcete vybrať viac obrázkov, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na príslušné obrázky.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo E-mail.

  Tento príkaz sa zobrazí len v prípade, ak je v počítači nainštalovaný e-mailový program.

 4. V dialógovom okne Priložiť súbory vyberte veľkosť obrázka v zozname Veľkosť obrázka a potom kliknite na tlačidlo Priložiť.

  Systém Windows otvorí novú e-mailovú správu v preferovanom e-mailovom programe a priloží k nej obrázok.

 5. Po dokončení vytvárania e-mailovej správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámky

 • Ak chcete odoslať obrázky ako prílohu e-mailovej správy pomocou vyššie uvedeného postupu, musíte mať v počítači nainštalovaný e-mailový program.

 • Pred odoslaním obrázkov e-mailom by ste mali optimalizovať veľkosť obrázkov pre e-mail, aby neboli príliš veľké a aby ich e-mailové systémy nezastavili. Niektoré e-mailové servery majú stanovený limit 1 až 2 megabajty (MB) pre jednu správu. Optimalizácia obrázkov pre e-mail neovplyvní veľkosť ani kvalitu pôvodných obrázkov v počítači, iba zmení veľkosť verzií obrázkov pre e-mail. Ak na odoslanie obrázkov e-mailom použijete vyššie uvedený postup, veľkosť obrázkov sa zmení automaticky.

 • Ak chcete, súbory obrázkov môžete presunúť priamo do otvorenej e-mailovej správy. Ak však použijete tento postup, nebudete mať možnosť automaticky zmenšiť veľkosť súborov s obrázkami.