Nastavenie možností nahrávania v aplikácii Windows Media Center

V aplikácii Windows Media Center si môžete prispôsobiť spôsob, akým sa nahrajú televízne relácie. Môžete napríklad priradiť určitým nahrávaniam záznamu vyššiu prioritu ako ostatným nahrávaniam alebo zmeniť kvalitu budúcich nahrávaní záznamu.

Ak neviete, ako začať používať aplikáciu Media Center na nahrávanie televízneho vysielania na počítači, prečítajte si tému Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Ak máte problémy s pozeraním alebo nahrávaním televíznych relácií, pozrite si tému Prečo sa televízna relácia nenahrala v aplikácii Windows Media Center? a Sledovanie televízie v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Zmena umiestnenia, do ktorého aplikácia Media Center nahráva televízne relácie

Pri nahrávaní televíznej relácie v aplikácii Media Center sa vytvorí súbor, ktorý sa ukladá do verejného priečinka s nahratým TV vysielaním na primárnej jednotke pevného disku (zvyčajne na ceste C:\Users\Public\Recorded TV). Ak máte v počítači nainštalovaný aj ďalší pevný disk alebo externé ukladacie zariadenie, umiestenie, do ktorého aplikácia Media Center ukladá nahraté televízne relácie, môžete zmeniť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Ukladací priestor pre nahrávanie.

 3. V možnosti Nahrávať na jednotku kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber novej jednotky na ukladanie nahrávaných televíznych relácií v aplikácii Media Center. (Ak nemá počítač nainštalovanú ani pripojenú ďalšiu jednotku, tieto tlačidlá budú nedostupné.)
 4. Kliknite na položku Uložiť.

Tipy

 • Ak neviete, koľko je na určitej jednotke voľného miesta, jednotku vyberte a pred uložením si pozrite si graf v časti Celkový čas nahrávania.

 • Ak chcete obmedziť miesto, ktoré na pevnom disku používa aplikácia Media Center pre nahraté relácie, znížte číselnú hodnotu nastavenia Maximálny limit pre televízne nahrávanie.

Zmena priečinkov, v ktorých aplikácia Media Center sledujte nahraté televízne relácie

Aplikácia Media Center dokáže nahrávať televízne relácie iba do jedného umiestnenia, no dokáže sledovať viacero priečinkov a zisťovať, či obsahujú nahratý obsah. Táto funkcia je užitočná, keď nahrávate veľa televíznych relácií a chcete ich ukladať do rôznych umiestnení.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Knižnice médií.

 3. Kliknite na položku Pridať priečinky do knižnice a potom postupujte podľa pokynov a vyberte nový priečinok (alebo priečinky), ktorý má aplikácia Media Center sledovať a kontrolovať, či sa v ňom vyskytujú nahraté televízne relácie.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

Nastavenie času automatického odstránenia relácií

Predvolené nastavenie, ktoré určuje, kedy sa automaticky odstránia nahraté televízne relácie, môžete zmeniť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Predvolené nastavenia nahrávania.

 3. V časti Ponechať vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Kým nebude potrebné voľné miesto: Automaticky odstráni nahraté záznamy, aby sa uvoľnilo miesto pre nové záznamy.

  • 1 týždeň Automaticky odstráni nahratý záznam po uplynutí jedného týždňa od jeho nahratia.

  • Do skončenia sledovania: Automaticky odstráni nahratý záznam, keď ho dopozeráte.

  • Do odstránenia: Automaticky sa neodstránia žiadne nahraté záznamy.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena času začatia a skončenia nahrávania

V predvolenom nastavení aplikácia Media Center spúšťa nahrávanie relácie dve minúty pred jej plánovaným začiatkom a končí nahrávanie tri minúty po jej plánovanom konci. Toto nastavenie môžete zmeniť a oba časové úseky môžete predĺžiť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Nahrávanie a kliknite na položku Predvolené nastavenia nahrávania.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • V možnosti Podľa možností spustiť kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber času, kedy chcete spustiť nahrávanie.
  • V možnosti Podľa možností spustiť kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber času, kedy chcete spustiť nahrávanie.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena nastavenia nahrávania seriálu

Ak v aplikácii Media Center nastavíte nahrávanie televízneho seriálu, aplikácia automaticky nahratá jednotlivé časti podľa možností nastavených na tomto mieste.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Nahrávanie a kliknite na položku Predvolené nastavenia nahrávania.

 3. Posuňte sa nadol na časť Predvolené nastavenie len pre nahrávanie seriálov.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • V možnosti Typ vysielania kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na snímanie len nových epizód, repríz alebo živých epizód.
  • V možnosti Kanály kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na nahrávanie epizód série na akomkoľvek alebo len vybranom kanáli.
  • V možnosti Čas vysielania kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na nahrávanie epizód série v akomkoľvek čase alebo len vo vybranom čase.
  • V časti Uchovať pokiaľ zvoľte, koľko nahratých záznamov sa má uchovať, kým sa automaticky odstránia najstaršie časti.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámky

 • Keď nahrávate televíznu reláciu alebo film, uloží sa ako televízna relácia nahratá v systéme Windows s príponou súboru .wtv. Ďalšie informácie o konverzii súborov .wtv na formát .dvr-ms (alebo starší typ predchádzajúcich verzií aplikácie Media Center) sa nachádzajú v téme Konvertovanie nahratého televízneho súboru (.wtv) na starší formát.

 • Na prehrávanie a nahrávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, vo väčšine prípadov môžete kartu pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty nájdete v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo kontaktujte výrobcu počítača.