Nastavenie širokopásmového káblového pripojenia alebo pripojenia DSL

Ak chcete nastaviť pripojenie DSL (Digital Subscriber Line) alebo káblové pripojenie, najprv potrebujete získať konto od poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľom internetových služieb je v prípade pripojenia DSL zvyčajne telekomunikačná spoločnosť, pri káblovom pripojení je to zvyčajne poskytovateľ služieb káblovej televízie.

Budete potrebovať aj modem, smerovač alebo zariadenie, ktoré v sebe kombinuje obe tieto zariadenia. Niektorí poskytovatelia internetových služieb tieto zariadenia poskytujú, ale ak nie, budete si ich musieť kúpiť. Ak máte modem, smerovač alebo kombinované zariadenie, postupujte podľa pokynov od poskytovateľa internetových služieb, alebo postupujte podľa príslušných krokov uvedených nižšie.

Zobraziť všetko

Ak máte jedno zariadenie (kombinácia modemu a smerovača)

Znázornenie správneho pripojenia kombinácie modemu a smerovača
Zapojený kombinovaný modem a smerovač
 1. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do portusiete WAN‌ na zariadení, druhý koniec kábla zapojte do zásuvky na stene. Port pre sieť WAN by mal byť označený ako „WAN“. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec kábla pre sieť Ethernet do portu pre lokálnu počítačovú sieť LAN na zariadení a potom zapojte druhý koniec do sieťového portu na počítači, ktorý chcete pripojiť na Internet. Port pre sieť LAN by mal byť označený ako „LAN“. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, preskočte tento krok.)

 4. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

 5. Ak chcete otvoriť sprievodcu pripojením na Internet, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí, kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť a potom dvakrát kliknite na položku Pripojiť sa na Internet.

 6. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Ak máte dve zariadenia (samostatný modem aj smerovač)

Znázornenie správneho pripojenia modemu a smerovača
Zapojený modem alebo smerovač
 1. Zapojte modem do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do modemu a druhý koniec do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do modemu a jeho druhý koniec do portusiete WAN‌ na smerovači.

 4. Zapojte smerovač do elektrickej zásuvky.

 5. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do portu pre lokálnu počítačovú sieť LAN na smerovači a druhý koniec zapojte do sieťového portu na počítači, ktorý chcete pripojiť na Internet. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, preskočte tento krok.)

 6. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

 7. Ak chcete otvoriť sprievodcu pripojením na Internet, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí, kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť a potom dvakrát kliknite na položku Pripojiť sa na Internet.

 8. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.