Nastavenie zariadenia Extender aplikácie Windows Media Center

So zariadením Extender aplikácie Windows Media Center a správnym nastavením môžete vysielať prúd mediálnych údajov z počítača so systémom Windows 7 do inej miestnosti v dome. Počítač a zariadenie Extender musia byť prepojené prostredníctvom domácej siete. Všeobecné informácie o domácich sieťach sa nachádzajú v téme Vytvorenie domácej siete.

Ďalšie informácie o zariadeniach Extender sa nachádzajú v téme Používanie zariadenia Windows Media Center Extender a Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky.

Diagram domácej siete s jedným počítačom a troma zariadeniami Extender
Zariadenia Extender v rozličných miestnostiach a pripojené k domácej sieti umožňujú prístup k hudbe, fotografiám a ďalšiemu obsahu z jedného počítača so systémom Windows 7.

Na prístup k obsahu jedného počítača so systémom Windows 7 môžete používať až päť zariadení Extender. No výkon zariadení Extender závisí od možností domácej siete a hardvéru a konfigurácie počítača. Napríklad, ak plánujete pravidelne vysielať prúd mediálnych údajov s vysokým rozlíšením do viac ako jedného zariadenia Extender, zvážte zvýšenie rýchlosti procesora, rozšírenie pamäte a implementáciu drôtovej gigabitovej siete. Vo všeobecnosti by ste mali mať jedno jadro procesora a jeden gigabajt pamäte na každé zariadenie Extender. Napríklad, ak plánujete vysielať prúd mediálnych údajov do dvoch zariadení Extender, počítač by mal mať dvojjadrové procesory s dvoma gigabajtmi (2 GB) pamäte.

Táto téma vysvetľuje postup pripojenia zariadenia Extender pomocou bezdrôtového alebo káblového pripojenia (použitím pripojenia Ethernet) k domácej sieti a postup nastavenia a konfigurácie zariadenia Extender v aplikácii Media Center.

Zobraziť všetko

Pripojenie zariadenia Extender k bezdrôtovej sieti

Zariadenie Extender aplikácie Media Center môžete k domácej sieti pripojiť pomocou kábla siete Ethernet. Tento druh pripojenia sa nazýva drôtové pripojenia a odporúča sa viac ako bezdrôtové pripojenie, pretože je vo všeobecnosti rýchlejšie a spoľahlivejšie. Ďalšie informácie o nastavení domácej siete a kladoch a záporoch rôznych sieťových pripojení sa nachádzajú v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

 1. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do portu siete Ethernet na smerovači, rozbočovači alebo prepínači.

 2. Druhý koniec ethernetového kábla pripojte do portu siete Ethernet na zariadení Extender.

 3. Zapojte napájací kábel zariadenia Extender.

 4. Skontrolujte, či je pre kábel Ethernet pripojený k zariadeniu Extender zapnutý indikátor sieťovej činnosti.

Pripojenie zariadenia Extender k bezdrôtovej sieti

Zariadenie Extender môžete pripojiť k domácej sieti pomocou bezdrôtového pripojenia. Tento typ pripojenia umožňuje pripojenie zariadenia Extender k domácej sieti bez potreby naťahovania káblov Ethernet po celej domácnosti. Ďalšie informácie o nastavení domácej siete a kladoch a záporoch rôznych sieťových pripojení sa nachádzajú v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

Počas pripájania k bezdrôtovej sieti sa zariadenie Extender pokúsi pripojiť automaticky bez vášho zásahu.. Ak sú však pre bezdrôtovú sieť zapnuté protokoly zabezpečenia, ako je napríklad kľúč WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo heslo WPA (Wi-Fi Protected Access), tieto informácie musíte zadať do zariadenia Extender manuálne. Tri najčastejšie funkcie zabezpečenia sú tieto:

 • Názov siete (známe tiež ako SSID).

 • Kľúč WEP.

 • Heslo WPA.

Pri pripájaní zariadenia Extender sa vyžadujú len dve tieto možnosti: názov siete a kľúč WEP alebo heslo WPA.

Každý výrobca bezdrôtového sieťového hardvéru má konfiguračný softvér, kde je určený názov siete a ďalšie funkcie zabezpečenia. Ďalšie informácie o rôznych typoch metód zabezpečenia bezdrôtových sietí sa nachádzajú v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete

Ďalšie informácie môžete nájsť aj v dokumentácii dodanej so sieťou alebo kontaktujte výrobcu sieťového hardvéru.

 1. Podľa potreby odpojte zariadenie Extender z drôtovej siete odpojením kábla Ethernet zo sieťového portu na zadnej strane zariadenia Extender a potom ho vypnite.

 2. Reštartujte zariadenie Media Center Extender.

 3. Po reštarte sa zariadenie Extender pripojí k bezdrôtovej sieti.

 4. Na zadanie potrebných nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete postupujte podľa inštrukcií na obrazovke alebo si prečítajte príručku dodanú so zariadením Extender.

Nastavenie konzoly Xbox 360 (alebo iného zariadenia) ako zariadenia Extender

Ak je konzola Xbox 360 pripojená k domácej sieti, môžete ju používať ako zariadenie Extender aplikácie Media Center. Je to jednoduchý spôsob, ako vysielať pomocou prúdu údajov obrázky, hudbu alebo videá, prípadne iné médiá z počítača so systémom Windows 7 do televízora. Ak chcete získať ďalšie informácie, zadajte slovo „extender“ do vyhľadávania na webovej lokalite Xbox 360 online.

Ak máte iné zariadenie Extender ako konzolu Xbox 360, môžete sa pripojiť k domácej sieti rovnakým spôsobom. K dispozícii je mnoho zariadení Extender kompatibilných so systémom Windows 7. Niektoré prehrávače DVD majú napríklad integrovanú funkciu zariadenia Extender. Tieto zariadenia majú väčšinou pribalený diaľkový ovládač so zeleným tlačidlom aplikácie Media Center Zelené tlačidlo Štart na diaľkovom ovládači.
 1. Zapnite počítač a prihláste sa do systému Windows. Overte, či je počítač pripojený k domácej sieti. (Jednoduchým spôsobom overenia je otvoriť webový prehľadávač a prejsť na webovú lokalitu.)

 2. Zapnite zariadenie Extender (napríklad konzolu Xbox 360) a skontrolujte, či je pripojené k domácej sieti.

 3. V počítači otvorte aplikáciu Windows Media Center kliknutím na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, potom na položky Všetky programy a Windows Media Center.
 4. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Pridať Extender a postupujte podľa pokynov.

  Možnosť Pridať Extender na úvodnej obrazovke Windows Media Center
  Možnosť Pridať Extender na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center
 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak používate konzolu Xbox 360, prejdite pomocou radiča konzoly Xbox 360 na možnosť My Xbox a vyberte možnosť Windows Media Center.

  • Ak používate iný typ zariadenia Extender, stlačte zelené tlačidlo Štart Zelené tlačidlo Štart na diaľkovom ovládači na diaľkovom ovládači zariadenia Extender.
 6. Na televízore postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a získajte 8-miestny kód pre nastavenie aplikácie Windows Media Center. Zapíšte si 8-miestny kľúč pre nastavenie. Tento kód sa bude používať na spojenie zariadenia Extender s počítačom, v ktorom je aplikácia Windows Media Center.

  Nie je potrebné preberať žiadny ďalší softvér, pretože funkcie zariadenia Extender sú vstavané do aplikácie Windows Media Center.

 7. Na obrazovke Zadanie kľúča pre nastavenie aplikácie Media Center zadajte 8-miestny kľúč pre nastavenie, ktorý sa zobrazuje v zariadení Extender, a postupujte podľa inštrukcií.

  Počas inštalácie zariadenia Extender sa automaticky vykoná niekoľko zmien nastavení počítača vrátane brány Windows Firewall. Ďalšie informácie o bráne Windows Firewall sa nachádzajú v téme Brána Windows Firewall: odporúčané prepojenia.

  Ak máte v počítači inú bránu Firewall ako bránu Windows Firewall, skontrolujte, či softvér brány firewall umožňuje zariadeniu Extender pripojenie k počítaču. Niektoré brány firewall sú takto predvolene konfigurované. No niektoré brány firewall vyžadujú zmenu nastavenia softvéru brány firewall. Ďalšie informácie o tom, ktoré brány firewall sú nastavené tak, že umožňujú pripojenie zariadenia Media Center Extender, a informácie, ako nastaviť brány firewall tak, aby fungovali so zariadením Extender, sa nachádzajú v článku Brány firewall a zariadenie Media Center Extender na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 8. Po skončení inštalácie v aplikácii Media Center kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Na televíznom prijímači, ku ktorému je pripojené zariadenie Extender, sa zobrazí používateľské rozhranie aplikácie Media Center. Pomocou radiča konzoly Xbox 360 alebo diaľkového ovládača aplikácie Media Center budete mať cez televízor prístup k živému vysielaniu, nahratému vysielaniu, fotografiám, hudbe, videám a iným digitálnym médiám. Ďalšie informácie o špeciálnych funkciách aplikácie Windows Media Center, ktoré nie sú k dispozícií vo vašom zariadení Extender, nájdete v téme Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky.