Zdieľanie súborov pomocou verejných priečinkov

Verejné priečinky predstavujú vhodný spôsob zdieľania súborov uložených v počítači. Súbory uložené vo verejných priečinkoch môžete zdieľať s osobami, s ktorými používate rovnaký počítač, a tiež s používateľmi iných počítačov pripojených k tej istej sieti. Súbory a priečinky, ktoré umiestnite do verejného priečinka, sa automaticky zdieľajú s používateľmi, ktorí majú prístup k verejným priečinkom.

Obrázok položky Verejné priečinky
Verejné priečinky v knižniciach systému Windows

Kde sa nachádzajú verejné priečinky?

Verejné priečinky sú v knižnici dokumentov.

Otvorenie verejných priečinkov

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Dokumenty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.

 2. Na ľavej table v časti Knižnice kliknite na šípku vedľa jednej z knižníc (Dokumenty, Hudba, Obrázky alebo Videá).

  Zobrazí sa verejný priečinok pre každú knižnicu.

Je v systéme Windows možné zdieľať súbory aj iným spôsobom ako prostredníctvom verejných priečinkov?

Áno. Súbory môžete priamo zdieľať z akéhokoľvek priečinka uloženého v počítači bez toho, aby ste ich museli skopírovať alebo presunúť do verejných priečinkov. Zdieľanie priamo z priečinka umožňuje lepšiu kontrolu používateľov, s ktorými zdieľate súbory. Výber používateľov môžete realizovať na báze jednotlivcov a pre každého používateľa môžete nastaviť úroveň povolení na zdieľanie. Informácie o tom, kedy súbory zdieľať prostredníctvom verejného priečinka a kedy priamo z iných priečinkov uložených v počítači, sa nachádzajú v témach Základné informácie o zdieľaní súborov a Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Poznámka

 • Nový spôsob zdieľania predstavuje používanie domácej skupiny. Domáca skupina je skupina počítačov, medzi ktorými sa zdieľajú obrázky, hudba, videá, dokumenty, a dokonca aj tlačiarne. K domácej skupine sa môžu pridať iba počítače so systémom Windows 7. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Čo je to domáca skupina? a Domáca skupina: Najčastejšie otázky.

Čo je uložené vo verejných priečinkoch?

Verejné priečinky obsahujú podpriečinky, ktoré uľahčujú usporiadanie. Kým do nich vy alebo iní používatelia používajúci váš počítač nepridajú súbory, neobsahujú žiadne súbory. Priečinky sú usporiadané podľa typu obsahu a môžu obsahovať:

 • verejné dokumenty,

 • verejnú hudbu,

 • verejné obrázky,

 • verejné videá.

Čo je vhodné umiestniť do verejných priečinkov?

Závisí to od vás. Do verejných priečinkov môžete umiestniť súbory alebo priečinky určené na zdieľanie. Skladby, ktoré chcete zdieľať, skopírujte alebo premiestnite do priečinka Verejná hudba, fotografie do priečinka Verejné obrázky atď. Verejné priečinky sú vhodné miesto na uloženie ľubovoľných súborov, ktoré chcete zdieľať s osobami, ktoré majú prístup k verejným priečinkom.

Poznámka

 • Do verejných priečinkov umiestnite len tie súbory, ktoré sú určené na prehliadanie inými osobami. Ak chcete, aby k súboru mali prístup len určití používatelia, zvážte zdieľanie súboru prostredníctvom neverejného priečinka. Ďalšie informácie o zdieľaní súborov týmto spôsobom sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Kto má prístup k verejným priečinkom?

Zdieľanie verejných priečinkov je predvolene vypnuté (s výnimkou domácej skupiny). Keď je zapnuté zdieľanie verejného priečinka, každý používateľ vášho počítača alebo siete môže pristupovať k týmto priečinkom. Keď je táto funkcia vypnutá, prístup budú mať iba osoby s používateľským kontom a heslom v počítači.

Pozrite si toto video a naučte sa zapnúť a vypnúť zdieľanie verejného priečinka (1:13)

Postup pri zapnutí alebo vypnutí zdieľania verejného priečinka

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte svoj aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie verejných priečinkov vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zapnite zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom k sieti mohli čítať a zapisovať súbory vo verejných priečinkoch,

  • Vypnúť zdieľanie verejných priečinkov (osoby prihlásené do tohto počítača môžu stále získať prístup k týmto priečinkom).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Keď vo svojom počítači zdieľate verejný priečinok s inými osobami, títo používatelia môžu otvárať a prezerať uložené súbory rovnako, ako keby boli uložené v ich vlastných počítačoch. Ak týmto používateľom pridelíte právo meniť súbory, akékoľvek zmeny, ktoré vykonajú, pozmenia súbory uložené vo vašom počítači.

 • Ak kliknete na verejný priečinok alebo jeho obsah, zobrazí sa položka Rozšírené nastavenia zdieľania v ponuke Zdieľať s. Táto možnosť otvorí ovládací panel, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie verejného priečinka.

Zapnutím zdieľania chráneného heslom na ovládacom paneli môžete obmedziť prístup k verejnému priečinku len na osoby s používateľským kontom a heslom vo vašom počítači. Táto možnosť nie je dostupná v doméne.

Zapnutie alebo vypnutie zdieľania chráneného heslom

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte svoj aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie chránené heslom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zapnúť zdieľanie chránené heslom

  • Vypnúť zdieľanie chránené heslom.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.