Filter SmartScreen: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa filtra SmartScreen v programe Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Čo je filter SmartScreen a akú ochranu poskytuje?

Filter SmartScreen je funkciou programu Internet Explorer, ktorá pomáha zisťovať webové lokality používané na neoprávnené získavanie údajov. Filter SmartScreen pomáha chrániť aj pred prevzatím alebo inštaláciou malvéru (škodlivého softvéru).

Filter SmartScreen poskytuje ochranu tromi spôsobmi:

 • Pri prehľadávaní webu analyzuje webové stránky a určuje, či majú nejaké podozrivé charakteristiky. Ak filter SmartScreen nájde podozrivé webové stránky, zobrazí správu, ktorá vám ponúkne možnosť poskytnutia odozvy a upozorní vás, aby ste ďalej postupovali obozretne.

 • Pomocou funkcie Filter SmartScreen sa porovnávajú navštívené lokality s aktualizovaným zoznamom ohlásených lokalít slúžiacich na neoprávnené získavanie údajov a lokalít obsahujúcich škodlivý softvér. Ak filter SmartScreen zistí zhodu s položkou zoznamu, zobrazí červené upozornenie s oznámením, že danú lokalitu zablokoval v záujme vašej bezpečnosti.

 • Filter SmartScreen porovnáva súbory prevzaté z webu so zoznamom ohlásených lokalít obsahujúcich škodlivý softvér a známe nespoľahlivé programy. Ak filter SmartScreen zistí zhodu, zobrazí upozornenie, že daný prevzatý súbor zablokoval v záujme vašej bezpečnosti. Filter SmartScreen porovnáva súbory prevzaté z webu aj so zoznamom známych súborov, ktoré prevzalo už veľa používateľov programu Internet Explorer. Ak sa súbor, ktorý preberáte, v tomto zozname nenachádza, filter SmartScreen zobrazí upozornenie.

Používanie funkcie Filter SmartScreen sa riadi Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú online v téme Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o tom, ktoré údaje sa odosielajú do filtra SmartScreen a ako sa používajú, sa nachádzajú online v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9.

Čo to znamená, keď sa zobrazí správa, že súbor sa bežne nepreberá?

Pri preberaní programu z Internetu porovná filter SmartScreen tento program so zoznamom programov, ktoré prevzal výrazný počet ostatných používateľov programu Internet Explorer a so zoznamom známych nespoľahlivých programov. Ak sa preberaný program nenachádza ani v jednom z týchto zoznamov, filter SmartScreen zobrazí upozornenie, že súbor sa bežne nepreberá. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že ide o podvodnú webovú lokalitu alebo že program je malvérom, no ak danej webovej lokalite alebo vydavateľovi nedôverujete, program by ste radšej nemali preberať a inštalovať.

Ďalšie informácie o preberaní softvéru sa nachádzajú v téme Kedy dôverovať vydavateľovi softvéru.

Ďalšie informácie o bezpečných webových lokalitách sa nachádzajú v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

Ďalšie informácie o funkcii Správca preberania sa nachádzajú v téme Použitie funkcie Správca preberania v programe Windows Internet Explorer 9.

Aký je postup pri manuálnej kontrole webovej lokality pomocou filtra SmartScreen?

V programe Internet Explorer je možné kontrolovať webové lokality nasledujúcim spôsobom:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete skontrolovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a kliknite na možnosť Skontrolovať túto webovú lokalitu.

Navštívená lokalita je označená funkciou Filter SmartScreen, ale nejde o nebezpečnú webovú lokalitu. Aké mám možnosti?

Pomocou možnosti na stránke s upozornením môžete túto lokalitu ohlásiť ako bezpečnú. Kliknite na položku Ďalšie informácie, kliknutím na prepojenie Nahlásiť, že táto lokalita neobsahuje žiadne hrozby prejdite online na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft slúžiacu na odosielanie odoziev a postupujte podľa pokynov.

Ako nahlásiť webovú lokalitu neoprávnene získavajúcu údaje?

Postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorá neoprávnene získava údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a kliknite na možnosť Nahlásiť túto webovú lokalitu.

 4. Na nahlásenie webovej lokality použite zobrazenú webovú stránku.

Ako sa zapína a vypína funkcia filter SmartScreen?

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť, ukážte na položku Filter SmartScreen a vyberte jednu z položiek Vypnúť filter SmartScreen alebo Zapnúť filter SmartScreen.

 3. V dialógovom okne Filter SmartScreen od spoločnosti Microsoft kliknite na tlačidlo OK.